Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
Ключови думи 2017 ПДФ Печат

Александър Димчев
Биляна Яврукова. Обичайте библиотеката! (Приносът на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”) 1/14-16
Александър Димчев. Импровизирано слово във връзка с тържеството, подготвено от колектива на УБ в негова чест 1/16-17

Ани Гергова
Мария Младенова.
За проф. дфн Ани Гергова с възхищение и уважение (По повод нейната 80-годишнина) 6/39-42

бележити дати
Ангелина Ставрева. Календар „Дати и събития 2018“ 5/44-48

библиография
Милена Арсова.
Библиографията – културен феномен (Изложба по случай 165 години от създаването на българската библиография) 5/30-32

библиопсихология
Юрий Столяров. Рубакин е искал да бъде полезен за България  3/35-40
Мария Младенова. Николай Рубакин в България  3/40-45
Юрий Столяров. Библиопсихологически портрет на Иван Дуйчев, създаден от Н. А. Рубакин (По повод 110 годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев) 4/18-21

Библиотека при НЧ „Просвета – 1925“ – Мездра
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди във Враца  3/24-26

Библиотека при НЧ „Светлина – 1896“ – с. Гара Бов, общ. Своге
Нина Иванова. Билките в библиотеката на Бов 4/31

Библиотека при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин, общ. Оряхово
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди във Враца  3/24-26

Библиотека при СУ „Васил Кънчов“ – Враца
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди във Враца  3/24-26

Библиотека при СУ „Св. Климент Охридски” 
Биляна Яврукова. Обичайте библиотеката! (Приносът на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”) 1/14-16
Александър Димчев. Импровизирано слово във връзка с тържеството, подготвено от колектива на УБ в негова чест 1/16-17

Библиотека „Родина“ – Стара Загора
Людмила Борисова, Нина Йовкова. Хората с увреждания са ценни и достойни читатели за Библиотека „Родина“ – Стара Загора 4/12-15

библиотекари
Биляна Яврукова. Обичайте библиотеката! (Приносът на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”) 1/14-16
Александър Димчев. Импровизирано слово във връзка с тържеството, подготвено от колектива на УБ в негова чест 1/16-17
Мария Младенова. Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в България  3/46-48
Маркус Банкс. Десет причини, поради които библиотеките все още са по-добри от интернет 6/23-24

библиотеки
Маркус Банкс.
Десет причини, поради които библиотеките все още са по-добри от интернет 6/23-24

библиотерапия
Дончо Донев, Надежда Груева.
Първа национална среща на консултантите по библиотерапия 5/16-17

библиотечен фонд
Мария Младенова. Фундаментални знания по въпросите на управлението на библиотечния фонд 2/38-40

библиотечни иновации
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) (продължение от предишния брой) 1/3-9
Спаска Тарандова, Стефан Димитров. Международна награда на EIFL за иновации за проект на Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас  3/33-35

библиотечни колекции
Асен Георгиев.
Дневници на известни личности в библиотечни и архивни и архивни колекции 6/18-22

библиотечни награди
Йорданка Вълчева. Библиотечни награди в област Смолян  3/23-24
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди във Враца  3/24-26

библиотечни програми
Анна Кожухарова. Обществените библиотеки в Барселона – неотменна част от социалната инфраструктура на града 1/21-23

библиотечни услуги
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) (продължение от предишния брой) 1/3-9
Ели Попова. Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар 1/10-14
Дончо Донев, Надежда Груева. Първа национална среща на консултантите по библиотерапия 5/16-17

библиотечно образование
Таня Тодорова. Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID) 2/30-33
Мария Младенова. Дора Кършовска – преподавател ерудит с харизма и личен магнетизъм (По повод 100 години от рождението ѝ) 2/36-37

библиотечно пространство
Ирина Томова. Реновиране на библиотечното пространство в Русия: единство на концепцията и стила 5/39-42

български библиотеки
Мария Младенова. Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в България  3/46-48
ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките: резултати от представително проучване 6/3-9
ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на общинските администрации 6/10-17

виртуални библиотеки
Георги Димитров, Нина Иванова, Савина Цонева. Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“  3/26-32

Годишни награди на ББИА
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2016 г. 3/19-21
Мариана Петева. Валя (Есе за Валентина Славчева – носител на наградата „Библиотекар на годината 2016“)  3/21 
Валентина Бобойчева. Заслужено признание за Антоанета Георгиева (Носител на наградата „Библиотекар на годината 2016“)  3/22-23

датски библиотеки
Copenhagen Economics. Икономическата стойност на обществените библиотеки (Проучване, проведено за експертната група „Библиотеки на бъдещето“ с подкрепата на Датската агенция за култура за развитие на обществени и училищни библиотеки и Датската библиотечна асоциация) 4/3-11

детско четене
Таня Пилева. Едно ползотворно партньорство 1/17-19
Валентина Стоева. Главната роля на библиотеките в Награда „Бисерче вълшебно“ 2017 – нови възможности и идеи за участие 2/19-21
Николина Барбутева. „Децата на библиотеката“ днес са успешни млади хора (Интервю на Богдана Сиракова с младата авторка ) 2/22-23
Анелия Мутафчиева-Христова, Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и работата на екипа с деца, родители и ученици през летните месеци 4/23-25
Ирена Русанова. Приключението Лято в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/26-28
Дияна Георгиева, Светла Ангелова. Забавно лято в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 4/28-29
Калина Пиргова, Мариела Станева. Дневна доза вълшебство 4/30

дигитализация
Георги Димитров, Нина Иванова, Савина Цонева. Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“  3/26-32

Дора Кършовска
Мария Младенова. Дора Кършовска – преподавател ерудит с харизма и личен магнетизъм (По повод 100 години от рождението ѝ) 2/36-37

Държавен библиотекарски институт
Мария Младенова. Дора Кършовска – преподавател ерудит с харизма и личен магнетизъм (По повод 100 години от рождението ѝ) 2/36-37

ЕБЛИДА
ЕБЛИДА. Историята на ЕБЛИДА (Първите 25 години на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации) 2/25-30

Eвропейска асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID)
Таня Тодорова. Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID) 2/30-33

Европейски ден на езиците
Европейски ден на езиците 5/32-33

застъпничество
ЕБЛИДА. Историята на ЕБЛИДА (Първите 25 години на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации) 2/25-30

Иван Дуйчев
Юрий Столяров. Библиопсихологически портрет на Иван Дуйчев, създаден от Н. А. Рубакин (По повод 110 годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев) 4/18-21

иновативни услуги
Стефан Димитров.
Библиотека 10 (Динамичният и новаторски музикален и ИТ център на гражданите на Хелзинки) 4/39-42
Камелия Конева. Българско участие в изложбата „Generation Code: Born at the Library” в Брюксел 5/23-25
Силва Василева. INELI Balkans – иноватори в действие 5/38
Веселина Младенова
. Иновативни услуги в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана 6/31-32

интернет
Маркус Банкс.
Десет причини, поради които библиотеките все още са по-добри от интернет 6/23-24

информационна грамотност
Ели Попова. Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар 1/10-14
Нина Янкова. Ролята на библиотекаря в борбата срещу фалшивите новини и повишаването на информационната грамотност 2/24-25

информационна култура
Ели Попова. Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар 1/10-14

испански библиотеки
Анна Кожухарова
. Обществените библиотеки в Барселона – неотменна част от социалната инфраструктура на града 1/21-23
Маргарита Пеева. Мадрид, Испания и програма Еразъм+ – опит и преживяване, които си струват 6/24-27

ИФЛА
Нина Янкова. Ролята на библиотекаря в борбата срещу фалшивите новини и повишаването на информационната грамотност 2/24-25
Дона Шийдър. Библиотеките в обществото: Да преобразим нашия свят  3/3-7
Анна Попова. ИФЛА: „Глобална визия за библиотеките“ (Национална дискусия в България) 5/13-16

кариерно развитие
Мария Младенова. Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в България  3/46-48

каталогизиране
Светомира Вачева.
Въвеждане на новото съкратеното издание на УДК от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/21-22

класифициране
Светомира Вачева.
Въвеждане на новото съкратеното издание на УДК от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/21-22

конференции
Христина Везирева, Любка Стоилова.
Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? (Международната научна конференция, 25 – 26 април 2017 г., Русе) 4/32-34
Калина Иванова. XVI национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, 16 – 17 ноември 2017 г., Велико Търново 6/30-31

културно наследство
Георги Димитров, Нина Иванова, Савина Цонева. Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“  3/26-32

лични дневници
Асен Георгиев.
Дневници на известни личности в библиотечни и архивни и архивни колекции 6/18-22

методическа дейност
Стефка Илиева.
Национална кръгла маса на методистите от регионалните библиотеки в Пловдив 6/28-29
Ангелина Ставрева. Новоучредена секция на методистите към ББИА 6/29

младежки библиотеки
Камелия Конева. Библиотеките в Норвегия – различни, вдъхновяващи и насърчаващи (Посещение на екип иноватори към Фондация „Глобални библиотеки“ – България в Осло, Норвегия) 2/33-35

Награда „Бисерче вълшебно“
Валентина Стоева. Главната роля на библиотеките в Награда „Бисерче вълшебно“ 2017 – нови възможности и идеи за участие 2/19-21

награди
Спаска Тарандова, Стефан Димитров. Международна награда на EIFL за иновации за проект на Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас  3/33-35

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Таня Пилева. Едно ползотворно партньорство 1/17-19
Ангелина Ставрева. Новоучредена секция на методистите към ББИА 6/29

научни комуникации
Теодора Костадинова.
Open Science и социални научни мрежи 5/18-20

Национална библиотечна седмица 2017
ББИА. Национална библиотечна седмица 2017 2/3-4
ББИА. Дона Шийдър – президент на ИФЛА (2015 – 2017) 2/4-5
ББИА. Цели на ООН за устойчиво развитие 2/5-6
ББИА. Националната библиотечна седмица 2017 в библиотеките в страната  3/7-18

Николай Рубакин
Юрий Столяров. Рубакин е искал да бъде полезен за България  3/35-40
Мария Младенова. Николай Рубакин в България  3/40-45
Юрий Столяров. Библиопсихологически портрет на Иван Дуйчев, създаден от Н. А. Рубакин (По повод 110 годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев) 4/18-21

норвежки библиотеки
Камелия Конева. Библиотеките в Норвегия – различни, вдъхновяващи и насърчаващи (Посещение на екип иноватори към Фондация „Глобални библиотеки“ – България в Осло, Норвегия) 2/33-35

обучение по програмиране
ФГББ. Седмицата на програмирането с роботи Финч в обществените библиотеки 5/25-26
Светла Божилова. Пилотен курс „Въведение в програмирането“ в библиотеката на село Труд 5/26-27

обществени библиотеки
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) (продължение от предишния брой) 1/3-9
Силвия Врачовска. Смарт-либ – комуникационен център в библиотеката 1/19-20
Анна Кожухарова. Обществените библиотеки в Барселона – неотменна част от социалната инфраструктура на града 1/21-23
ИФЛА. Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник) 2/6-19
ЕБЛИДА. Историята на ЕБЛИДА (Първите 25 години на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации) 2/25-30
Дона Шийдър. Библиотеките в обществото: Да преобразим нашия свят  3/3-7
ББИА. Националната библиотечна седмица 2017 в библиотеките в страната  3/7-18
Copenhagen Economics. Икономическата стойност на обществените библиотеки (Проучване, проведено за експертната група „Библиотеки на бъдещето“ с подкрепата на Датската агенция за култура за развитие на обществени и училищни библиотеки и Датската библиотечна асоциация) 4/3-11
Теодора Кузманова, Румяна Койчева. Финландските публични библиотеки 4/34-38
Стефан Димитров. Библиотека 10 (Динамичният и новаторски музикален и ИТ център на гражданите на Хелзинки) 4/39-42
ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките: резултати от представително проучване 5/3-12
Анна Попова. ИФЛА: „Глобална визия за библиотеките“ (Национална дискусия в България) 5/13-16
Камелия Конева. Българско участие в изложбата „Generation Code: Born at the Library” в Брюксел 5/23-25
ФГББ. Седмицата на програмирането с роботи Финч в обществените библиотеки 5/25-26
Светла Божилова. Пилотен курс „Въведение в програмирането“ в библиотеката на село Труд 5/26-27
Европейски ден на езиците 5/32-33
Димитър Русков. Обмяната на опит като основа за създаването на модерни библиотеки в България (Репортаж за посещението на български кметове, заместник кметове и служители в администрацията от осем български общини в холандски библиотеки) 5/33-37
Силва Василева. INELI Balkans – иноватори в действие 5/38
Ирина Томова. Реновиране на библиотечното пространство в Русия: единство на концепцията и стила 5/39-42
Росица Зланкова. Градската библиотека във Векхьо, Швеция 5/42-44
ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките: резултати от представително проучване 6/3-9
ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на общинските администрации 6/10-17

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Самоков
Калина Пиргова, Мариела Станева.
Дневна доза вълшебство 4/30

открит достъп
Теодора Костадинова.
Open Science и социални научни мрежи 5/18-20

Програма 2030 на ООН
ИФЛА. Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник) 2/6-19

проекти
Силвия Врачовска. Смарт-либ – комуникационен център в библиотеката 1/19-20
Георги Димитров, Нина Иванова, Савина Цонева. Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“  3/26-32

професионални форуми
Дончо Донев, Надежда Груева.
Първа национална среща на консултантите по библиотерапия 5/16-17

работа с деца
Таня Пилева. Едно ползотворно партньорство 1/17-19
Анелия Мутафчиева-Христова, Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и работата на екипа с деца, родители и ученици през летните месеци 4/23-25
Ирена Русанова. Приключението Лято в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/26-28
Дияна Георгиева, Светла Ангелова. Забавно лято в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 4/28-29
Калина Пиргова, Мариела Станева. Дневна доза вълшебство 4/30
Нина Иванова. Билките в библиотеката на Бов 4/31
Таня Пилева. Тържествено отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 6/32-33

работа с деца и младежи
Десислава Иванова.
БиблиоПоща (Център за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин) 4/15-17

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Анелия Мутафчиева-Христова, Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и работата на екипа с деца, родители и ученици през летните месеци 4/23-25

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана
Веселина Младенова. Иновативни услуги в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана 6/31-32

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Ирена Русанова. Приключението Лято в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/26-28
Христина Везирева, Любка Стоилова. Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? (Международната научна конференция, 25 – 26 април 2017 г., Русе) 4/32-34

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин
Десислава Иванова.
БиблиоПоща (Център за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин) 4/15-17

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
Йорданка Вълчева. Библиотечни награди в област Смолян  3/23-24

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Дияна Георгиева, Светла Ангелова. Забавно лято в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 4/28-29

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас
Спаска Тарандова, Стефан Димитров. Международна награда на EIFL за иновации за проект на Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас 3/33-35

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
Калина Иванова.
XVI национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, 16 – 17 ноември 2017 г., Велико Търново 6/30-31
Калина Иванова. Творчеството на българския дух да се разпространява „по-широко из народа“ (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново) 6/33-36

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен
Росица Добрева. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен на 95 години 6/36-39

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
Силвия Врачовска. Смарт-либ – комуникационен център в библиотеката 1/19-20
Валентина Бобойчева. Заслужено признание за Антоанета Георгиева (Носител на наградата „Библиотекар на годината 2016“) 3/22-23

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен
Милена Арсова. Библиографията – културен феномен (Изложба по случай 165 години от създаването на българската библиография) 5/30-32

регионални библиотеки
Стефка Илиева. Национална кръгла маса на методистите от регионалните библиотеки в Пловдив 6/28-29
Ангелина Ставрева. Новоучредена секция на методистите към ББИА 6/29

руски библиотеки
Ирина Томова
. Реновиране на библиотечното пространство в Русия: единство на концепцията и стила 5/39-42

социални научни мрежи
Теодора Костадинова.
Open Science и социални научни мрежи 5/18-20

специални библиотеки
Теодора Кузманова, Румяна Койчева.
Финландските публични библиотеки 4/34-38

УДК
Светомира Вачева.
Въвеждане на новото съкратеното издание на УДК от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/21-22

университетски библиотеки
Маргарита Пеева.
Мадрид, Испания и програма Еразъм+ – опит и преживяване, които си струват 6/24-27

услуги за хора с увреждания
Людмила Борисова, Нина Йовкова.
Хората с увреждания са ценни и достойни читатели за Библиотека „Родина“ – Стара Загора 4/12-15

устойчиво развитие
ИФЛА. Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник) 2/6-19

учене през целия живот 
Силвия Врачовска. Смарт-либ – комуникационен център в библиотеката 1/19-20

училищни библиотеки
Таня Пилева. Едно ползотворно партньорство 1/17-19

фалшиви новини
Нина Янкова. Ролята на библиотекаря в борбата срещу фалшивите новини и повишаването на информационната грамотност 2/24-25

финландски библиотеки
Теодора Кузманова, Румяна Койчева.
Финландските публични библиотеки 4/34-38
Стефан Димитров. Библиотека 10 (Динамичният и новаторски музикален и ИТ център на гражданите на Хелзинки) 4/39-42

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Димитър Русков.
Обмяната на опит като основа за създаването на модерни библиотеки в България (Репортаж за посещението на български кметове, заместник кметове и служители в администрацията от осем български общини в холандски библиотеки) 5/33-37

хоби
Анна Попова. „Лица на добротата“ (Изложба в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“) 4/42-44

холандски библиотеки
Димитър Русков.
Обмяната на опит като основа за създаването на модерни библиотеки в България (Репортаж за посещението на български кметове, заместник кметове и служители в администрацията от осем български общини в холандски библиотеки) 5/33-37

Цели за устойчиво развитие на ООН
ББИА. Цели на ООН за устойчиво развитие 2/5-6
Дона Шийдър. Библиотеките в обществото: Да преобразим нашия свят  3/3-7

Централна научно-техническа библиотека
Мариана Петева. Валя (Есе за Валентина Славчева – носител на наградата „Библиотекар на годината 2016“)  3/21

частни библиотеки
Вал Стоева
. Библиотеки извън библиотеката и тяхната роля при насърчаване на четенето 5/27-28
Катя Колева. Частната квартална библиотека като социален проект за насърчаване на четенето (Интервю на Антоанета Димитрова с Катя Колева) 5/28-30

четене
Юрий Столяров. Рубакин е искал да бъде полезен за България  3/35-40
Мария Младенова. Николай Рубакин в България  3/40-45
Виктория Симонова. Без библиотеката и любовта си към книгите никой човек не би могъл да се превърне в личност и творец (Интервю на Богдана Сиракова с младата авторка Виктория Симонова) 4/21-22
Вал Стоева. Библиотеки извън библиотеката и тяхната роля при насърчаване на четенето 5/27-28
Катя Колева. Частната квартална библиотека като социален проект за насърчаване на четенето (Интервю на Антоанета Димитрова с Катя Колева) 5/28-30

читалищни библиотеки
Николина Барбутева. „Децата на библиотеката“ днес са успешни млади хора (Интервю на Богдана Сиракова с младата авторка Николина Барбутева) 2/22-23
Виктория Симонова. Без библиотеката и любовта си към книгите никой човек не би могъл да се превърне в личност и творец (Интервю на Богдана Сиракова с младата авторка Виктория Симонова) 4/21-22

шведски библиотеки
Росица Зланкова.
Градската библиотека във Векхьо, Швеция 5/42-44

юбилеи
Мария Младенова. Дора Кършовска – преподавател ерудит с харизма и личен магнетизъм (По повод 100 години от рождението ѝ) 2/36-37
Калина Иванова. Творчеството на българския дух да се разпространява „по-широко из народа“ (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново) 6/33-36
Росица Добрева. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен на 95 години 6/36-39
Мария Младенова. За проф. дфн Ани Гергова с възхищение и уважение (По повод нейната 80-годишнина) 6/39-42

Юрий Н. Столяров
Мария Младенова. Фундаментални знания по въпросите на управлението на библиотечния фонд 2/38-40

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева