Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Автори 2017 ПДФ Печат

Александър Димчев
Импровизирано слово във връзка с тържеството, подготвено от колектива на УБ в негова чест 1/16-17

Ангелина Ставрева
Календар „Дати и събития 2018“ 5/44-48
Новоучредена секция на методистите към ББИА 6/29

Анелия Мутафчиева-Христова
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и работата на екипа с деца, родители и ученици през летните месеци 4/23-25

Анна Кожухарова
Обществените библиотеки в Барселона – неотменна част от социалната инфраструктура на града 1/21-23

Анна Попова
„Лица на добротата“ (Изложба в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“) 4/42-44
ИФЛА: „Глобална визия за библиотеките“ (Национална дискусия в България) 5/13-16

Анна Попова, прев.
ИФЛА. Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник) 2/6-19
Copenhagen Economics. Икономическата стойност на обществените библиотеки (Проучване, проведено за експертната група „Библиотеки на бъдещето“ с подкрепата на Датската агенция за култура за развитие на обществени и училищни библиотеки и Датската библиотечна асоциация) 4/3-11

Антоанета Георгиева
Библиотечни награди във Враца  3/24-26

Антоанета Димитрова, прев.
Маркус Банкс. Десет причини, поради които библиотеките все още са по-добри от интернет 6/23-24

Асен Георгиев
Дневници на известни личности в библиотечни и архивни и архивни колекции 6/18-22

ББИА
Национална библиотечна седмица 2017 2/3-4
Дона Шийдър – президент на ИФЛА (2015 – 2017) 2/4-5
Цели на ООН за устойчиво развитие 2/5-6
Националната библиотечна седмица 2017 в библиотеките в страната  3/7-18
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2016 г. 3/19-21

Биляна Яврукова
Обичайте библиотеката! (Приносът на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”) 1/14-16

Вал Стоева
Библиотеки извън библиотеката и тяхната роля при насърчаване на четенето 5/27-28

Валентина Бобойчева
Заслужено признание за Антоанета Георгиева (Носител на наградата „Библиотекар на годината 2016“)  3/22-23

Валентина Стоева
Главната роля на библиотеките в Награда „Бисерче вълшебно“ 2017 – нови възможности и идеи за участие 2/19-21

Веселина Младенова
Иновативни услуги в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана 6/31-32

Виктория Симонова
Без библиотеката и любовта си към книгите никой човек не би могъл да се превърне в личност и творец (Интервю на Богдана Сиракова с младата авторка Виктория Симонова) 4/21-22

Георги Димитров
Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“  3/26-32

Гергана Атанасова, прев.
Историята на ЕБЛИДА (Първите 25 години на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации) 2/25-30

Десислава Иванова
БиблиоПоща (Център за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин) 4/15-17

Димитър Русков
Обмяната на опит като основа за създаването на модерни библиотеки в България (Репортаж за посещението на български кметове, заместник кметове и служители в администрацията от осем български общини в холандски библиотеки) 5/33-37

Дияна Георгиева
Забавно лято в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 4/28-29

Дона Шийдър
Библиотеките в обществото: Да преобразим нашия свят  3/3-7

Дончо Донев
Първа национална среща на консултантите по библиотерапия 5/16-17

ЕБЛИДА
Историята на ЕБЛИДА (Първите 25 години на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации) 2/25-30

Ели Попова
Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар 1/10-14

Ели Попова, прев.
Юрий Столяров. Рубакин е искал да бъде полезен за България  3/35-40

Ирена Русанова
Приключението Лято в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/26-28

Ирина Томова
Реновиране на библиотечното пространство в Русия: единство на концепцията и стила 5/39-42

ИФЛА
Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник) 2/6-19

Йорданка Вълчева
Библиотечни награди в област Смолян  3/23-24

Калина Иванова
XVI национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“, 16 – 17 ноември 2017 г., Велико Търново 6/30-31
Творчеството на българския дух да се разпространява „по-широко из народа“ (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново) 6/33-36

Калина Пиргова
Дневна доза вълшебство 4/30

Камелия Конева
Библиотеките в Норвегия – различни, вдъхновяващи и насърчаващи (Посещение на екип иноватори към Фондация „Глобални библиотеки“ – България в Осло, Норвегия) 2/33-35
Българско участие в изложбата „Generation Code: Born at the Library” в Брюксел 5/23-25

Катя Колева
Частната квартална библиотека като социален проект за насърчаване на четенето (Интервю на Антоанета Димитрова с Катя Колева) 5/28-30

Любка Стоилова
Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? (Международната научна конференция, 25 – 26 април 2017 г., Русе) 4/32-34

Людмила Борисова
Хората с увреждания са ценни и достойни читатели за Библиотека „Родина“ – Стара Загора 4/12-15

Маргарита Пеева
Мадрид, Испания и програма Еразъм+ – опит и преживяване, които си струват 6/24-27

Мариана Петева
Валя (Есе за Валентина Славчева – носител на наградата „Библиотекар на годината 2016“) 3/21 

Мариела Станева
Дневна доза вълшебство 4/30

Мария Младенова
Дора Кършовска – преподавател ерудит с харизма и личен магнетизъм (По повод 100 години от рождението ѝ) 2/36-37
Фундаментални знания по въпросите на управлението на библиотечния фонд 2/38-40
Николай Рубакин в България  3/40-45
Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в България 3/46-48
За проф. дфн Ани Гергова с възхищение и уважение (По повод нейната 80-годишнина) 6/39-42

Мария Пенчева, прев.
Историята на ЕБЛИДА (Първите 25 години на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации) 2/25-30

Маркус Банкс
Десет причини, поради които библиотеките все още са по-добри от интернет 6/23-24

Милена Арсова
Библиографията – културен феномен (Изложба по случай 165 години от създаването на българската библиография) 5/30-32

Надежда Груева
Първа национална среща на консултантите по библиотерапия 5/16-17

Николина Барбутева
„Децата на библиотеката“ днес са успешни млади хора (Интервю на Богдана Сиракова с младата авторка) 2/22-23

Нина Иванова
Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ 3/26-32
Билките в библиотеката на Бов 4/31

Нина Йовкова
Хората с увреждания са ценни и достойни читатели за Библиотека „Родина“ – Стара Загора 4/12-15

Нина Янкова
Ролята на библиотекаря в борбата срещу фалшивите новини и повишаването на информационната грамотност 2/24-25

Росен Стоянов, прев.
ИФЛА. Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник) 2/6-19

Росица Добрева
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен на 95 години 6/36-39

Росица Зланкова
Градската библиотека във Векхьо, Швеция 5/42-44

Румяна Койчева
Финландските публични библиотеки 4/34-38

Савина Цонева
Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“  3/26-32
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и работата на екипа с деца, родители и ученици през летните месеци 4/23-25

Светла Ангелова
Забавно лято в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 4/28-29

Светла Божилова
Пилотен курс „Въведение в програмирането“ в библиотеката на село Труд 5/26-27

Светомира Вачева
Въвеждане на новото съкратеното издание на УДК от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/21-22

Силва Василева
INELI Balkans – иноватори в действие 5/38

Силвия Врачовска
Смарт-либ – комуникационен център в библиотеката 1/19-20

Спаска Тарандова
Международна награда на EIFL за иновации за проект на Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас  3/33-35

Стефан Димитров
Международна награда на EIFL за иновации за проект на Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас  3/33-35
Библиотека 10 (Динамичният и новаторски музикален и ИТ център на гражданите на Хелзинки) 4/39-42

Стефка Илиева
Национална кръгла маса на методистите от регионалните библиотеки в Пловдив 6/28-29

Таня Пилева
Едно ползотворно партньорство 1/17-19
Тържествено отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 6/32-33

Таня Тодорова
Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID) 2/30-33

Теодора Костадинова
Open Science и социални научни мрежи 5/18-20

Теодора Кузманова
Финландските публични библиотеки 4/34-38

ФГББ
Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките: резултати от представително проучване 5/3-12
Седмицата на програмирането с роботи Финч в обществените библиотеки 5/25-26
Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките: резултати от представително проучване (продължение от предишния брой) 6/3-9
Състояние на обществените библиотеки през погледа на общинските администрации 6/10-17

Христина Везирева
Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? (Международната научна конференция, 25 – 26 април 2017 г., Русе) 4/32-34

Юрий Столяров
Рубакин е искал да бъде полезен за България  3/35-40
Библиопсихологически портрет на Иван Дуйчев, създаден от Н. А. Рубакин (По повод 110 годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев) 4/18-21

Copenhagen Economics
Икономическата стойност на обществените библиотеки (Проучване, проведено за експертната група „Библиотеки на бъдещето“ с подкрепата на Датската агенция за култура за развитие на обществени и училищни библиотеки и Датската библиотечна асоциация) 4/3-11

Ipsos MORI
Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) (продължение от предишния брой) 1/3-9

Shared Intelligence
Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) (продължение от предишния брой) 1/3-9


 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева