Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Ключови думи 2018 ПДФ Печат

автори
Богдана Сиракова. Автори се включват със свои произведения в инициатива, подкрепяща четенето на незрящи хора 4/38

авторско право
ББИА. Кръгла маса с международно участие „Авторско право и библиотеките“ 1/3-6
ИФЛА, ЕБЛИДА, ББИА. Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА) 1/7
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“. Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
ЕБЛИДА, ИФЛА, ЛИБЕР. Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент) 1/10-12
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“, Европеана. Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15
ЛИБЕР. Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции (Основен наръчник) 1/16-27
Атанас Костов. Онлайн библиотеките и авторскитеправа 1/27-33

авторскоправна грамотност
ИФЛА. Декларация на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност 6/3-6
Таня Тодорова. Международната научна група по авторскоправна грамотност 6/6-9

бележити дати
Ангелина Ставрева. Календар „Дати и събития 2019“ 6/48-52

библиографии
Цветанка Панчева. Библиография на проф. д-р Елена Иванова Георгиева 6/42-47

Библиотека към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург
Жужа Чакърова. Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите) 2/19-22

Библиотека на Рилския манастир
Андрей Касабов. Коя е „усобната книга“ на йеромонах Неофит Рилски 3/31-34

Библиотека при НЧ „Петър Парчевич – 1927“ – с. Асеново, общ. Никопол
Миглена Събчева. Ваканция в читалището 2/33

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Богдана Сиракова.
Автори се включват със свои произведения в инициатива, подкрепяща четенето на незрящи хора 4/38

библиотекари
Плъстене на вълна – възраждане на един традиционен български занаят (Интервю с Росица Зланкова, библиотекар в НЧ „Освобождение – 1884“ – с. Шейново, общ. Казанлък) 2/42-44
Антоанета Димитрова. Достойно бъдеще за нашите библиотеки 3/3-10
Калина Пиргова. Да бъдеш библиотекар в Детски отдел (За носителката на наградата „Млад библиотекар на годината 2017“ Мариела Станева  3/11
Росица Кичукова. Работа – призвание! (За носителката на наградата „Библиотекар на годината 2017“ Йорданка Вълчева) 3/12-13
Ангелина Ставрева. Заслужено признание за Стефка Илиева (Носител на Почетен знак „Златен век – Печат на цар Симеон Велики, сребърен“ и „Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките”) 3/14-15
ББИА. Национален семинар „Глобална визия за библиотеките” 3/16-18
Анелия Мутафчиева-Христова. Тотална промяна или творческа рекомбинация на „библиотечния код“ (Променената парадигма на библиотечно-информационното обслужване чрез системата библиотека) 3/18-23
Инициативи от НБС 2018 (По материали от сайтовете и фейсбук профилите на библиотеките и организациите) 3/34-39
Силвия Найденова. Седмица за обучение на библиотечни специалисти по програма Еразъм в Солун 3/42-44
Декупаж или изкуството, което радва хората (Интервю с Милена Димитрова) 3/47
Ваня Грашкина. Трансформираме библиотеките, трансформираме общностите (84 конгрес и общо събрание на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 4/18-21 Деница Чолакова. Що е то библиотекар? 4/22-23
Петя Стоянова. Какво работи и какво НЕ работи библиотекарят – вчера, днес и утре 4/23-25
Валерия Йорданова. Библиотекарят – участник в социални и културни проекти (Из опита на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе) 4/25-26
Даниела Недялкова. Мъжът и библиотеката интимно – 2 4/27-28
Ася Атанасова. Библиотекарят на бъдещето 4/28-30
Маргарита Видиновска. Как общините във Финландия се грижат за своите библиотеки (По примера на Градската библиотека на квартал Лянсимяки – Вантаа) 4/32-35

библиотеки
ББИА. Кръгла маса с международно участие „Авторско право и библиотеките“ 1/3-6
ИФЛА, ЕБЛИДА, ББИА. Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА) 1/7
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“. Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
ЕБЛИДА, ИФЛА, ЛИБЕР. Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент) 1/10-12
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“, Европеана. Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15
ЛИБЕР. Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции (Основен наръчник) 1/16-27
Ваня Грашкина. Библиотеките – двигатели на промяната (Първа президентска срещана Глория Салмерон, президент на ИФЛА (2017 – 2019) 2/6-7
ИФЛА. Резюме на Доклада за глобалната визия (Топ 10 акценти и възможности) 2/8-9
Книгите ни позволяват да пътуваме в различни светове и то без билет (Интервю на Богдана Сиракова с Илиян Кузманов) 4/16-17
ИФЛА. Декларация на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност 6/3-6
Таня Тодорова. Международната научна група по авторскоправна грамотност 6/6-9
Милена Цветкова. Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини 6/16-21

Библиотеки на Политехническия университет – Коимбра
Петя Георгиева. Обмяна на опит и добри практики между библиотеките на Аграрен университет – Пловдив и Политехнически университет – Коимбра, Португалия 2/34-39

библиотековеди
Мария Младенова. Библиотечният и културен подвиг на археолога Борис Дякович (Посвещавам на светлата памет на проф. Радка Колева) 1/40-46
Мария Младенова. Прощално за проф. д-р Елена Георгиева (28.10.1949 – 13.11.2018) 6/36-41

библиотекознание
Боряна Христова. Няколко думи за книгата на проф. Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“ 2/40-42

библиотерапия
Мира Балдаранова. Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите 1/47
Рени Велкова. Библиотерапевтично консултиране – иновативна форма в работата на училищната библиотека 2/27-28

библиотечен мениджмънт
Марина Колесникова. Какво е длъжен да знае бъдещият ръководител на библиотека за управлението ѝ 3/45-47
Иванка Янкова, Таня Тодорова. Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при УниБИТ – модерна в съграждането на традиция 6/24-28
Мария Младенова. Прощално за проф. д-р Елена Георгиева (28.10.1949 – 13.11.2018) 6/36-41

библиотечни сгради
Спаска Тарандова. Обществена библиотека на годината 2018 (Награда, връчена по време на 84. конгрес на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 5/40-43
Малина Димитрова. Университетската библиотека през обектива на двама фотографи (По случай 130-годишнината от основаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“) 5/44-47
Майке Юнг. Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32
Даниела Недялкова. Не спирай да се самообразоваш! Учи се! (Български библиотечни специалисти на обучение в Кралство Нидерландия) 6/33-35

библиотечни специалисти
ИФЛА. Декларация на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност 6/3-6
Таня Тодорова. Международната научна група по авторскоправна грамотност 6/6-9

библиотечни услуги
Деница Чолакова. Що е то библиотекар? 4/22-23
Петя Стоянова. Какво работи и какво НЕ работи библиотекарят – вчера, днес и утре 4/23-25
Ася Атанасова. Библиотекарят на бъдещето 4/28-30
Маргарита Видиновска. Как общините във Финландия се грижат за своите библиотеки (По примера на Градската библиотека на квартал Лянсимяки – Вантаа) 4/32-35
Едуард Сукиасян. Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16

библиотечно образование
Антоанета Димитрова. Успешно дипломирани библиотекари в десет обучения за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар“ 5/34-36
Иванка Янкова, Таня Тодорова. Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при УниБИТ – модерна в съграждането на традиция 6/24-28
Мария Младенова. Прощално за проф. д-р Елена Георгиева (28.10.1949 – 13.11.2018) 6/36-41

библиотечно-информационно обслужване
Анелия Мутафчиева-Христова.
Тотална промяна или творческа рекомбинация на „библиотечния код“ (Променената парадигма на библиотечно-информационното обслужване чрез системата библиотека) 3/18-23

биобиблиография
Мария Младенова. Значим и ценен справочник за извървяния от проф. дфн Боряна Христова път в науката 4/39-45

Борис Дякович
Мария Младенова. Библиотечният и културен подвиг на археолога Борис Дякович (Посвещавам на светлата памет на проф. Радка Колева) 1/40-46

Боряна Христова
Мария Младенова. Значим и ценен справочник за извървяния от проф. дфн Боряна Христова път в науката 4/39-45

будители
Мария Младенова. Будителите в семейството на академик Иван Гюзелев 5/16-20
Фейсбук играта „Възрожденско приключение“ популяризира историческите и културни личности и забележителности в Пещера (Интервю с Мария Джуркова) 5/21-24

български библиотеки
ББИА. Достойно бъдеще за нашите библиотеки! (На миналото или на бъдещето ще принадлежат българските библиотеки?) 2/3-5
ББИА. Национален семинар „Глобална визия за библиотеките” 3/16-18

възрожденски книжовници
Боряна Христова. Няколко думи за книгата на проф. Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“ 2/40-42

Глобална визия за библиотеките
ББИА. Национален семинар „Глобална визия за библиотеките” 3/16-18
Ваня Грашкина. Трансформираме библиотеките, трансформираме общностите (84 конгрес и общо събрание на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 4/18-21

Годишни библиотечни награди
Антоанета Димитрова. Достойно бъдеще за нашите библиотеки 3/3-10

Градска библиотека – Щутгард
Майке Юнг. Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9
Майке Юнг. Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32

Градска библиотека на квартал Лянсимяки – Вантаа
Маргарита Видиновска. Как общините във Финландия се грижат за своите библиотеки (По примера на Градската библиотека на квартал Лянсимяки – Вантаа) 4/32-35

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград
Валентина Терзиева. Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград (Носител на наградата „Библиотека на годината 2017“) 3/13-14

детско четене
Елица Владова, Ирена Русанова. Вълшебни предмети, математически загадки и… галоши на щастието в нощта на Андерсен в Русе 2/31-32
Миглена Събчева. Ваканция в читалището 2/33
Алина Роман, Мануел Пинто. Родителски ценности и отношение на децата към четенето 4/12-16

дигитализация
Ваня Грашкина. Библиотеките – двигатели на промяната (Първа президентска срещана Глория Салмерон, президент на ИФЛА (2017 – 2019) 2/6-7
Радка Калчева, Цветелина Войчева. Визия за европейското културно наследство 2025 в дигиталния свят 3/27-29
Анета Дончева. Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство (ХXVIII национална научна конференция на ББИА) 3/29-31

дигитална грамотност
Майке Юнг. Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9
Спаска Тарандова. Представители на малките и средните предприятия в България усъвършенстват дигиталните си умения в обществените библиотеки 6/22-24
Майке Юнг. Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32

дигитални библиотеки
ФГББ. Библиотеките днес и цифровата трансформация (Национален форум с международно участие, 8 – 9 ноември 2018 г., София) 5/3-7
Майке Юнг. Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9
Димитър Минев. Дигитални инструменти в помощна библиотечно-информационното осигуряване в Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 5/10-12

дискриминация
Милена Цветкова, Теодора Максимова.
Косвената дискриминация спрямо читателите 5/24-30

Доклад за глобалната визия
Ваня Грашкина. Библиотеките – двигатели на промяната (Първа президентска срещана Глория Салмерон, президент на ИФЛА (2017 – 2019) 2/6-7
ИФЛА. Резюме на Доклада за глобалната визия (Топ 10 акценти и възможности) 2/8-9

ЕБЛИДА
Марина Енчева, Васил Загоров. ЕБЛИДА – библиотеките за Европа без граници 3/40-42

европейски библиотеки
Марина Енчева, Васил Загоров. ЕБЛИДА – библиотеките за Европа без граници 3/40-42

езиково кафене
Анна Кожухарова. Езиково кафене „Италиано“ – ново предизвикателство в дейността на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък 2/22-23

електронни каталози
Карън Коул. Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.) 2/10-18

Елена Георгиева
Мария Младенова. Прощално за проф. д-р Елена Георгиева (28.10.1949 – 13.11.2018) 6/36-41
Цветанка Панчева. Библиография на проф. д-р Елена Иванова Георгиева 6/42-47

застъпничество
Ваня Грашкина. Трансформираме библиотеките, трансформираме общностите (84 конгрес и общо събрание на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 4/18-21

зелени библиотеки
Красимира Няголова. Международна конференция на зелените библиотеки „Let’s Go Green!“ 5/38-39

Иван Гюзелев
Мария Младенова. Будителите в семейството на академик Иван Гюзелев 5/16-20

иновации
Анна Кожухарова. Езиково кафене „Италиано“ – ново предизвикателство в дейността на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък 2/22-23
Малина Димитрова. Да превърнеш читателите си в партньори 2/24-26
Рени Велкова. Библиотерапевтично консултиране – иновативна форма в работата на училищната библиотека 2/27-28
Десислава Георгиева. Бургаската библиотека привлича ученици с интерактивна пясъчна кутия  5/12-13
Валентина Караджова. Децата и силата на знанието в мултисензорна среда 5/13-14
Росица Куцарова, Ася Атанасова. Дигитална детска академия 5/14-15
Едуард Сукиасян. Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16
Даниела Недялкова. Не спирай да се самообразоваш! Учи се! (Български библиотечни специалисти на обучение в Кралство Нидерландия) 6/33-35

информационна грамотност
Биляна Яврукова. Игрите – метод за обучение по информационна грамотност (Рецензия за монографията на Марина Енчева „Игрови подходи в обучението по информационна грамотност”)  5/47-48
Милена Цветкова. Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини 6/16-21

ИФЛА
Ваня Грашкина. Библиотеките – двигатели на промяната (Първа президентска срещана Глория Салмерон, президент на ИФЛА (2017 – 2019) 2/6-7
ИФЛА. Резюме на Доклада за глобалната визия (Топ 10 акценти и възможности) 2/8-9
ББИА. Национален семинар „Глобална визия за библиотеките” 3/16-18
Ваня Грашкина. Трансформираме библиотеките, трансформираме общностите (84 конгрес и общо събрание на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 4/18-21
Спаска Тарандова. Обществена библиотека на годината 2018 (Награда, връчена по време на 84. конгрес на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 5/40-43
ИФЛА. Декларация на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност 6/3-6
Милена Цветкова. Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини 6/16-21

йеромонах Неофит Рилски
Андрей Касабов. Коя е „усобната книга“ на йеромонах Неофит Рилски 3/31-34

каталогизация
Карън Коул. Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.) 2/10-18

книжовно културно наследство
Анета Дончева. Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство (ХXVIII национална научна конференция на ББИА) 3/29-31
Андрей Касабов. Коя е „усобната книга“ на йеромонах Неофит Рилски 3/31-34

книжовност
Боряна Христова. Няколко думи за книгата на проф. Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“ 2/40-42

конгреси
Ваня Грашкина. Трансформираме библиотеките, трансформираме общностите(84 конгрес и общо събрание на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 4/18-21

конкурси
Стефка Илиева. Конкурси за преводи на художествена литература в Народна библиотека „Иван Вазов“ по проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ 4/35-37

консултанти по библиотерапия
Мира Балдаранова. Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите 1/47

конференции
Христина Везирева, Любка Стоилова. „Истини и лъжи за факти, новини и събития“ (Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018 г., Русе) 2/28-30
Анета Дончева. Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство (ХXVIII национална научна конференция на ББИА) 3/29-31
Марина Енчева, Васил Загоров. ЕБЛИДА – библиотеките за Европа без граници 3/40-42

краезнание
Цветанка Панчева. „Споменът през поколенията и времето” или как да възродим интереса към местната история 4/45-48

критерии за индексиране
Савина Кирилова. Критерии за подбор и оценка на списания за Emerging Sources Citation Index – новият цитатен индекс на компанията Clarivate Analytics 3/23-26

кръгли маси
ББИА. Кръгла маса с международно участие „Авторско право и библиотеките“ 1/3-6
ИФЛА, ЕБЛИДА, ББИА. Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА) 1/7
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“. Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
ЕБЛИДА, ИФЛА, ЛИБЕР. Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент) 1/10-12
ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, Фондация „Публични библиотеки 2020“, Европеана. Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15
ЛИБЕР. Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции (Основен наръчник) 1/16-27

културно наследство
Радка Калчева, Цветелина Войчева. Визия за европейското културно наследство 2025 в дигиталния свят 3/27-29

лични дневници
Асен Георгиев. Личният дневник – произход, хронология и типология 5/30-33

местна история
Цветанка Панчева. „Споменът през поколенията и времето” или как да възродим интереса към местната история 4/45-48

методически консултации
Стефка Илиева. Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив – в помощ на библиотеките 3/44-45

методически указания
Стефка Илиева. Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив – в помощ на библиотеките 3/44-45

музикални ръкописи
Андрей Касабов. Коя е „усобната книга“ на йеромонах Неофит Рилски 3/31-34

награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“
ФГББ.
Библиотеките днес и цифровата трансформация (Национален форум с международно участие, 8 – 9 ноември 2018 г., София) 5/3-7

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Из дейността на регионалните библиотеки (По материали от сайтовете и фейсбук страниците на библиотеките) 1/38-39
Мария Младенова. Библиотечният и културен подвиг на археолога Борис Дякович (Посвещавам на светлата памет на проф. Радка Колева) 1/40-46
НБИВ – Пловдив. Почина проф. Радка Колева, директор на Пловдивската народна библиотека(1988 – 2012) 1/46
Ангелина Ставрева. Заслужено признание за Стефка Илиева (Носител на Почетен знак „Златен век – Печат на цар Симеон Велики, сребърен“ и „Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките”) 3/14-15
Стефка Илиева. Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив – в помощ на библиотеките 3/44-45
Стефка Илиева. Конкурси за преводи на художествена литература в Народна библиотека „Иван Вазов“ по проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ 4/35-37
Димитър Минев. Дигитални инструменти в помощна библиотечно-информационното осигуряване в Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 5/10-12

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Мария Младенова.
Значим и ценен справочник за извървяния от проф. дфн Боряна Христова път в науката 4/39-45

Национална библиотечна седмица
ББИА. Достойно бъдеще за нашите библиотеки! (На миналото или на бъдещето ще принадлежат българските библиотеки?)  2/3-5
Антоанета Димитрова. Достойно бъдеще за нашите библиотеки 3/3-10

Национална и университетска библиотека – Загреб
Красимира Няголова. Международна конференция на зелените библиотеки „Let’s Go Green!“ 5/38-39

немски библиотеки
Майке Юнг. Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9
Майке Юнг. Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32

обучения
Валентина Караджова, Савина Цонева. Обучение на библиотекари по финансова грамотност в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово 3/39-40

обучителни игри
Биляна Яврукова. Игрите – метод за обучение по информационна грамотност (Рецензия за монографията на Марина Енчева „Игрови подходи в обучението по информационна грамотност”)  5/47-48

обществени библиотеки
Анна Кожухарова. Езиково кафене „Италиано“ – ново предизвикателство в дейността на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък 2/22-23
Калина Пиргова. Да бъдеш библиотекар в Детски отдел (За носителката на наградата „Млад библиотекар на годината 2017“ Мариела Станева  3/11
Росица Кичукова. Работа – призвание! (За носителката на наградата „Библиотекар на годината 2017“ Йорданка Вълчева) 3/12-13
Валентина Терзиева. Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград (Носител на наградата „Библиотека на годината 2017“) 3/13-14
Ангелина Ставрева. Заслужено признание за Стефка Илиева (Носител на Почетен знак „Златен век – Печат на цар Симеон Велики, сребърен“ и „Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките”) 3/14-15
Инициативи от НБС 2018 (По материали от сайтовете и фейсбук профилите на библиотеките и организациите) 3/34-39
Ангелина Камбурова. Семейно четене и библиотеки 4/3-11
Десислава Георгиева. Бургаската библиотека привлича ученици с интерактивна пясъчна кутия  5/12-13
Валентина Караджова. Децата и силата на знанието в мултисензорна среда 5/13-14
Росица Куцарова, Ася Атанасова. Дигитална детска академия 5/14-15
Ангелина Ставрева. Трета национална работна среща на методистите от регионалните библиотеки в Стара Загора 5/37-38
Красимира Няголова. Международна конференция на зелените библиотеки „Let’s Go Green!“ 5/38-39
Спаска Тарандова. Обществена библиотека на годината 2018 (Награда, връчена по време на 84. конгрес на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 5/40-43
Едуард Сукиасян. Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16
Спаска Тарандова. Представители на малките и средните предприятия в България усъвършенстват дигиталните си умения в обществените библиотеки 6/22-24
Майке Юнг. Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32
Даниела Недялкова. Не спирай да се самообразоваш! Учи се! (Български библиотечни специалисти на обучение в Кралство Нидерландия) 6/33-35
Мария Младенова. Прощално за проф. д-р Елена Георгиева (28.10.1949 – 13.11.2018) 6/36-41

Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък
Анна Кожухарова. Езиково кафене „Италиано“ – ново предизвикателство в дейността на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък 2/22-23

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Самоков
Калина Пиргова. Да бъдеш библиотекар в Детски отдел (За носителката на наградата „Млад библиотекар на годината 2017“ Мариела Станева  3/11

онлайн библиотеки
Атанас Костов. Онлайн библиотеките и авторскитеправа 1/27-33

отзиви
Мира Балдаранова. Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите 1/47

португалски библиотеки
Петя Георгиева. Обмяна на опит и добри практики между библиотеките на Аграрен университет – Пловдив и Политехнически университет – Коимбра, Португалия 2/34-39

преводи на художествена литература
Стефка Илиева. Конкурси за преводи на художествена литература в Народна библиотека „Иван Вазов“ по проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ 4/35-37

прикнижна библиография
Теодора Костадинова. Малък библиографски помощник: приложение за прикнижна и пристатийна библиография 4/30-31

пристатийна библиография
Теодора Костадинова. Малък библиографски помощник: приложение за прикнижна и пристатийна библиография 4/30-31

проекти
Спаска Тарандова. Работно посещение в Латвия за обмяна на опит, добри практики и иновативниподходи за развитие на цифрови умения в малки и средни предприятия 1/34-37
Валерия Йорданова. Библиотекарят – участник в социални и културни проекти (Из опита на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе) 4/25-26
Ирена Русанова. Проект „Търсачи на знание” – от играта до знанието! 4/37-38
Спаска Тарандова. Представители на малките и средните предприятия в България усъвършенстват дигиталните си умения в обществените библиотеки 6/22-24

професионална квалификация
Антоанета Димитрова. Успешно дипломирани библиотекари в десет обучения за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар“    5/34-36

професионални форуми
Мира Балдаранова. Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите 1/47

работа с деца
Ирена Русанова. Проект „Търсачи на знание” – от играта до знанието! 4/37-38

Радка Колева
НБИВ – Пловдив. Почина проф. Радка Колева, директор на Пловдивската народна библиотека(1988 – 2012) 1/46

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово
Валентина Караджова, Савина Цонева.
Обучение на библиотекари по финансова грамотност в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово 3/39-40

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич
Из дейността на регионалните библиотеки (По материали от сайтовете и фейсбук страниците на библиотеките) 1/38-39

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Мира Балдаранова.
Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите 1/47

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Христина Везирева, Любка Стоилова.
„Истини и лъжи за факти, новини и събития“ (Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018 г., Русе) 2/28-30
Елица Владова, Ирена Русанова. Вълшебни предмети, математически загадки и… галоши на щастието в нощта на Андерсен в Русе 2/31-32
Валерия Йорданова. Библиотекарят – участник в социални и културни проекти (Из опита на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе) 4/25-26
Ирена Русанова. Проект „Търсачи на знание” – от играта до знанието! 4/37-38
Валентина Караджова. Децата и силата на знанието в мултисензорна среда 5/13-14

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
Росица Кичукова. Работа – призвание! (За носителката на наградата „Библиотекар на годината 2017“ Йорданка Вълчева) 3/12-13

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас
Из дейността на регионалните библиотеки (По материали от сайтовете и фейсбук страниците на библиотеките) 1/38-39
Десислава Георгиева. Бургаската библиотека привлича ученици с интерактивна пясъчна кутия  5/12-13

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Радка Калчева, Цветелина Войчева.
Визия за европейското културно наследство 2025 в дигиталния свят 3/27-29
Деница Чолакова. Що е то библиотекар? 4/22-23
Цветанка Панчева. „Споменът през поколенията и времето” или как да възродим интереса към местната история 4/45-48

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
Мартина Янкова. Национална среща на методистите в обществените библиотеки, 26 – 27 март 2018 г., Велико Търново 2/30-31

Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – Търговище
Росица Куцарова, Ася Атанасова.
Дигитална детска академия 5/14-15

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
Из дейността на регионалните библиотеки (По материали от сайтовете и фейсбук страниците на библиотеките) 1/38-39

регионални библиотеки
Христина Везирева, Любка Стоилова. „Истини и лъжи за факти, новини и събития“ (Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018 г., Русе) 2/28-30
Мартина Янкова. Национална среща на методистите в обществените библиотеки, 26 – 27 март 2018 г., Велико Търново 2/30-31
Елица Владова, Ирена Русанова. Вълшебни предмети, математически загадки и… галоши на щастието в нощта на Андерсен в Русе 2/31-32

роботи
Жужа Чакърова. Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите) 2/19-22

родителски ценности
Алина Роман, Мануел Пинто. Родителски ценности и отношение на децата към четенето 4/12-16

руски библиотеки
Едуард Сукиасян. Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16

семейно четене
Ангелина Камбурова. Семейно четене и библиотеки 4/3-11
Алина Роман, Мануел Пинто. Родителски ценности и отношение на децата към четенето 4/12-16

семинари
Мартина Янкова. Национална среща на методистите в обществените библиотеки, 26 – 27 март 2018 г., Велико Търново 2/30-31

специални библиотеки
Жужа Чакърова. Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите) 2/19-22

традиционни каталози
Карън Коул. Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.) 2/10-18

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Малина Димитрова. Да превърнеш читателите си в партньори 2/24-26
Малина Димитрова. Университетската библиотека през обектива на двама фотографи (По случай 130-годишнината от основаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“) 5/44-47

университетски библиотеки
Малина Димитрова.
Да превърнеш читателите си в партньори 2/24-26
Петя Георгиева. Обмяна на опит и добри практики между библиотеките на Аграрен университет – Пловдив и Политехнически университет – Коимбра, Португалия 2/34-39
Инициативи от НБС 2018 (По материали от сайтовете и фейсбук профилите на библиотеките и организациите) 3/34-39
Силвия Найденова. Седмица за обучение на библиотечни специалисти по програма Еразъм в Солун 3/42-44
Биляна Яврукова. Игрите – метод за обучение по информационна грамотност (Рецензия за монографията на Марина Енчева „Игрови подходи в обучението по информационна грамотност”)  5/47-48

управление на библиотеката
Марина Колесникова. Какво е длъжен да знае бъдещият ръководител на библиотека за управлението ѝ 3/45-47

училищни библиотеки
Рени Велкова. Библиотерапевтично консултиране – иновативна форма в работата на училищната библиотека 2/27-28

фалшиви новини
Милена Цветкова. Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини 6/16-21

финландски библиотеки
Маргарита Видиновска. Как общините във Финландия се грижат за своите библиотеки (По примера на Градската библиотека на квартал Лянсимяки – Вантаа) 4/32-35

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Спаска Тарандова.
Работно посещение в Латвия за обмяна на опит, добри практики и иновативниподходи за развитие на цифрови умения в малки и средни предприятия 1/34-37
ББИА. Достойно бъдеще за нашите библиотеки! (На миналото или на бъдещето ще принадлежат българските библиотеки?) 2/3-5
ФГББ. Библиотеките днес и цифровата трансформация (Национален форум с международно участие, 8 – 9 ноември 2018 г., София) 5/3-7
Спаска Тарандова. Представители на малките и средните предприятия в България усъвършенстват дигиталните си умения в обществените библиотеки 6/22-24

хоби
Плъстене на вълна – възраждане на един традиционен български занаят (Интервю с Росица Зланкова, библиотекар в НЧ „Освобождение – 1884“ – с. Шейново, общ. Казанлък) 2/42-44
Декупаж или изкуството, което радва хората (Интервю с Милена Димитрова) 3/47

холандски библиотеки
Даниела Недялкова. Не спирай да се самообразоваш! Учи се! (Български библиотечни специалисти на обучение в Кралство Нидерландия) 6/33-35

хора с увреждания
Богдана Сиракова. Автори се включват със свои произведения в инициатива, подкрепяща четенето на незрящи хора 4/38

хърватски библиотеки
Красимира Няголова. Международна конференция на зелените библиотеки „Let’s Go Green!“ 5/38-39

цитатни индекси
Савина Кирилова. Критерии за подбор и оценка на списания за Emerging Sources Citation Index – новият цитатен индекс на компанията Clarivate Analytics 3/23-26

четене
Ангелина Камбурова. Семейно четене и библиотеки 4/3-11
Книгите ни позволяват да пътуваме в различни светове и то без билет (Интервю на Богдана Сиракова с Илиян Кузманов) 4/16-17
Богдана Сиракова. Автори се включват със свои произведения в инициатива, подкрепяща четенето на незрящи хора 4/38
Фейсбук играта „Възрожденско приключение“ популяризира историческите и културни личности и забележителности в Пещера (Интервю с Мария Джуркова) 5/21-24 Милена Цветкова, Теодора Максимова. Косвената дискриминация спрямо читателите 5/24-30

читалищни библиотеки
Миглена Събчева. Ваканция в читалището 2/33

читатели
Анелия Мутафчиева-Христова.
Тотална промяна или творческа рекомбинация на „библиотечния код“ (Променената парадигма на библиотечно-информационното обслужване чрез системата библиотека) 3/18-23
Милена Цветкова, Теодора Максимова. Косвената дискриминация спрямо читателите 5/24-30
Едуард Сукиасян. Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16

юбилеи
Мария Младенова. Библиотечният и културен подвиг на археолога Борис Дякович (Посвещавам на светлата памет на проф. Радка Колева) 1/40-46
Иванка Янкова, Таня Тодорова. Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при УниБИТ – модерна в съграждането на традиция 6/24-28

Emerging Sources Citation Index
Савина Кирилова. Критерии за подбор и оценка на списания за Emerging Sources Citation Index – новият цитатен индекс на компанията Clarivate Analytics 3/23-26

FRBR
Карън Коул.
Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.) 2/10-18

RFID технология
Жужа Чакърова. Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите) 2/19-22

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева