Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Автори 2018 ПДФ Печат

Алина Роман
Родителски ценности и отношение на децата към четенето 4/12-16

Ангелина Камбурова
Семейно четене и библиотеки 4/3-11

Ангелина Ставрева
Заслужено признание за Стефка Илиева (Носител на Почетен знак „Златен век – Печат на цар Симеон Велики, сребърен“ и „Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките”) 3/14-15
Трета национална работна среща на методистите от регионалните библиотеки в Стара Загора 5/37-38
Календар „Дати и събития 2019“ 6/48-52

Андрей Касабов
Коя е „усобната книга“ на йеромонах Неофит Рилски 3/31-34

Анелия Мутафчиева-Христова
Тотална промяна или творческа рекомбинация на „библиотечния код“ (Променената парадигма на библиотечно-информационното обслужване чрез системата библиотека) 3/18-23

Анета Дончева
Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство (ХXVIII национална научна конференция на ББИА) 3/29-31

Анна Кожухарова
Езиково кафене „Италиано“ – ново предизвикателство в дейността на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък 2/22-23

Антоанета Димитрова
Плъстене на вълна – възраждане на един традиционен български занаят (Интервю с Росица Зланкова, библиотекар в НЧ „Освобождение – 1884“ – с. Шейново, общ. Казанлък) 2/42-44
Достойно бъдеще за нашите библиотеки 3/3-10
Декупаж или изкуството, което радва хората (Интервю с Милена Димитрова) 3/47
Успешно дипломирани библиотекари в десет обучения за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар“ 5/34-36

Асен Георгиев
Личният дневник – произход, хронология и типология 5/30-33

Ася Атанасова
Библиотекарят на бъдещето 4/28-30
Дигитална детска академия 5/14-15

Атанас Костов
Онлайн библиотеките и авторскитеправа 1/27-33

ББИА
Кръгла маса с международно участие „Авторско право и библиотеките“ 1/3-6
Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА) 1/7
Из дейността на регионалните библиотеки (По материали от сайтовете и фейсбук страниците на библиотеките) 1/38-39
Достойно бъдеще за нашите библиотеки! (На миналото или на бъдещето ще принадлежат българските библиотеки?)  2/3-5
Национален семинар „Глобална визия за библиотеките” 3/16-18

Биляна Яврукова
Игрите – метод за обучение по информационна грамотност (Рецензия за монографията на Марина Енчева „Игрови подходи в обучението по информационна грамотност”)  5/47-48

Биляна Яврукова, прев.
Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.) 2/10-18

Богдана Сиракова
Автори се включват със свои произведения в инициатива, подкрепяща четенето на незрящи хора 4/38
Фейсбук играта „Възрожденско приключение“ популяризира историческите и културни личности и забележителности в Пещера (Интервю с Мария Джуркова) 5/21-24

Боряна Христова
Няколко думи за книгата на проф. Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“ 2/40-42

Валентина Караджова
Обучение на библиотекари по финансова грамотност в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово 3/39-40
Децата и силата на знанието в мултисензорна среда 5/13-14

Валентина Терзиева
Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград (Носител на наградата „Библиотека на годината 2017“) 3/13-14

Валерия Йорданова
Библиотекарят – участник в социални и културни проекти(Из опита на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе) 4/25-26

Ваня Грашкина
Библиотеките – двигатели на промяната (Първа президентска срещана Глория Салмерон, президент на ИФЛА (2017 – 2019) 2/6-7
Трансформираме библиотеките, трансформираме общностите (84 конгрес и общо събрание на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 4/18-21

Ваня Грашкина, прев.
Резюме на Доклада за глобалната визия (Топ 10 акценти и възможности) 2/8-9

Васил Загоров
ЕБЛИДА – библиотеките за Европа без граници 3/40-42

Даниела Недялкова
Мъжът и библиотеката интимно – 2 4/27-28
Не спирай да се самообразоваш! Учи се! (Български библиотечни специалисти на обучение в Кралство Нидерландия) 6/33-35

Деница Чолакова
Що е то библиотекар? 4/22-23

Десислава Георгиева
Бургаската библиотека привлича ученици с интерактивна пясъчна кутия  5/12-13

Димитър Минев
Дигитални инструменти в помощна библиотечно-информационното осигуряване в Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 5/10-12

ЕБЛИДА
Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА) 1/7
Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент) 1/10-12
Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15

Европеана
Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15

Едуард Сукиасян
Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16

Ели Попова, прев.
Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека) 6/9-16

Елица Владова
Вълшебни предмети, математически загадки и… галоши на щастието в нощта на Андерсен в Русе 2/31-32

Жужа Чакърова
Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите) 2/19-22

Иванка Янкова
Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при УниБИТ – модерна в съграждането на традиция 6/24-28

Илиян Кузманов
Книгите ни позволяват да пътуваме в различни светове и то без билет (Интервю на Богдана Сиракова с Илиян Кузманов) 4/16-17

Ирена Русанова
Вълшебни предмети, математически загадки и… галоши на щастието в нощта на Андерсен в Русе 2/31-32
Проект „Търсачи на знание” – от играта до знанието! 4/37-38

ИФЛА
Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз (Софийска декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА) 1/7
Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите,творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент) 1/10-12
Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15
Резюме на Доклада за глобалната визия (Топ 10 акценти и възможности) 2/8-9
Декларация на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност 6/3-6

Калина Пиргова
Да бъдеш библиотекар в Детски отдел (За носителката на наградата „Млад библиотекар на годината 2017“ Мариела Станева  3/11

Карън Коул
Изграждането на каталог: преди и след FRBR (Реч, изнесена по време на „Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г.) 2/10-18

Красимира Няголова
Международна конференция на зелените библиотеки „Let’s Go Green!“ 5/38-39

ЛИБЕР
Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите,творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
Европейската реформа в авторското право застрашава свободния достъп и отворената наука (Отворено писмо до членовете на Комитета по правни въпроси на Европейския парламент) 1/10-12
Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15
Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции (Основен наръчник) 1/16-27

Любка Стоилова
„Истини и лъжи за факти, новини и събития“ (Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018 г., Русе) 2/28-30

Любослав Жингов, прев.
Аз – роботът, съм тук, за да помогна на теб – библиотекаря (Библиотеката към Института за процесуално право „Макс Планк“ – Люксембург полага основите) 2/19-22

Майке Юнг
Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9
Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32

Малина Димитрова
Да превърнеш читателите си в партньори 2/24-26
Университетската библиотека през обектива на двама фотографи (По случай 130-годишнината от основаването на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“) 5/44-47

Мануел Пинто
Родителски ценности и отношение на децата към четенето 4/12-16

Маргарита Видиновска
Как общините във Финландия се грижат за своите библиотеки (По примера на Градската библиотека на квартал Лянсимяки – Вантаа) 4/32-35

Марина Енчева
ЕБЛИДА – библиотеките за Европа без граници 3/40-42

Марина Колесникова
Какво е длъжен да знае бъдещият ръководител на библиотека за управлението ѝ 3/45-47

Мария Джуркова, за нея
Фейсбук играта „Възрожденско приключение“ популяризира историческите и културни личности и забележителности в Пещера (Интервю с Мария Джуркова) 5/21-24

Мария Младенова
Библиотечният и културен подвиг на археолога Борис Дякович (Посвещавам на светлата памет на проф. Радка Колева) 1/40-46
Значим и ценен справочник за извървяния от проф. дфн Боряна Христова път в науката 4/39-45
Будителите в семейството на академик Иван Гюзелев 5/16-20
Прощално за проф. д-р Елена Георгиева (28.10.1949 – 13.11.2018) 6/36-41

Мартина Янкова
Национална среща на методистите в обществените библиотеки, 26 – 27 март 2018 г., Велико Търново 2/30-31

Миглена Събчева
Ваканция в читалището 2/33

Милена Димитрова, за нея
Декупаж или изкуството, което радва хората (Интервю с Милена Димитрова) 3/47

Милена Цветкова
Косвената дискриминация спрямо читателите 5/24-30
Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини 6/16-21

Мира Балдаранова
Библиотерапията – постигане на хармонично единство между интелектуалното, емоционалното и естетическото в човешката душа чрез лечебната сила на книгите 1/47

НБИВ – Пловдив
Почина проф. Радка Колева, директор на Пловдивската народна библиотека(1988 – 2012) 1/46

Петя Георгиева
Обмяна на опит и добри практики между библиотеките на Аграрен университет – Пловдив и Политехнически университет – Коимбра, Португалия 2/34-39

Петя Стоянова
Какво работи и какво НЕ работи библиотекарят – вчера, днес и утре 4/23-25

Радка Калчева
Визия за европейското културно наследство 2025 в дигиталния свят 3/27-29

Радослава Кирова, прев.
Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9

Рени Велкова
Библиотерапевтично консултиране – иновативна форма в работата на училищната библиотека 2/27-28

Росица Зланкова
Плъстене на вълна – възраждане на един традиционен български занаят (Интервю с Росица Зланкова, библиотекар в НЧ „Освобождение – 1884“ – с. Шейново, общ. Казанлък) 2/42-44

Росица Кичукова
Работа – призвание! (За носителката на наградата „Библиотекар на годината 2017“ Йорданка Вълчева) 3/12-13

Росица Куцарова
Дигитална детска академия 5/14-15

Савина Кирилова
Критерии за подбор и оценка на списания за Emerging Sources Citation Index – новият цитатен индекс на компанията Clarivate Analytics 3/23-26

Савина Цонева
Обучение на библиотекари по финансова грамотност в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово 3/39-40

Силвия Найденова
Седмица за обучение на библиотечни специалисти по програма Еразъм в Солун 3/42-44

София Пейчева, прев.
Градската библиотека на Щутгарт – иновативни концепции в класическата архитектура 6/29-32

Спаска Тарандова
Работно посещение в Латвия за обмяна на опит, добри практики и иновативниподходи за развитие на цифрови умения в малки и средни предприятия 1/34-37
Обществена библиотека на годината 2018 (Награда, връчена по време на 84. конгрес на ИФЛА в Куала Лумпур, Малайзия) 5/40-43
Представители на малките и средните предприятия в България усъвършенстват дигиталните си умения в обществените библиотеки 6/22-24

Стефка Илиева
Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив – в помощ на библиотеките 3/44-45
Конкурси за преводи на художествена литература в Народна библиотека „Иван Вазов“ по проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ 4/35-37

Таня Тодорова
Международната научна група по авторскоправна грамотност 6/6-9
Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при УниБИТ – модерна в съграждането на традиция 6/24-28

Таня Тодорова, прев.
Декларация на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност 6/3-6

Теодора Костадинова
Малък библиографски помощник: приложение за прикнижна и пристатийна библиография 4/30-31

Теодора Максимова
Косвената дискриминация спрямо читателите 5/24-30

Тошка Борисова, прев.
Дигитална грамотност и дигитална култура в Градската библиотека на Щутгарт 5/7-9

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Библиотеките днес и цифровата трансформация (Национален форум с международно участие, 8 – 9 ноември 2018 г., София) 5/3-7

Фондация „Публични библиотеки 2020“
Европейски реформи в областта наавторското право (Седем начиназа насърчаване на иновациите,творчеството и достъпа до наследството) 1/8-9
Към модерна, по-европейска рамка за авторско право (Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни и други организации в областта на културното наследство) 1/12-15

Христина Везирева
„Истини и лъжи за факти, новини и събития“ (Международна научна конференция, 24 – 25 април 2018 г., Русе) 2/28-30

Цветанка Панчева
„Споменът през поколенията и времето” или как да възродим интереса към местната история 4/45-48
Библиография на проф. д-р Елена Иванова Георгиева 6/42-47

Цветелина Войчева
Визия за европейското културно наследство 2025 в дигиталния свят 3/27-29

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева