Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Ключови думи 2019 ПДФ Печат

ББИА
Редакционна колегия на списание „ББИА онлайн“ за периода 2019 – 2021 1/3-6
УС на ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2018 г. 2/4-17
Спаска Тарандова, Валентина Стоева. Официално стартира националният Маратон на четенето 2019 2/17-18

библиографи
Нина Пономарева, Цветанка Панчева. Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен 1/32-41

библиография
Нина Пономарева, Цветанка Панчева. Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен 1/32-41

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Цветана Йовчева. „Бебетека“ – иновативен проект за стимулиране на четенето в ранна детска възраст 2/37-38

Библиотека „Родина“ – Стара Загора
Нина Йовкова. Четящо дете се възпитава от люлката, учи проект на Библиотека „Родина” – Стара Загора 1/26-28

библиотекари
„Други светове, в пъстри цветове…“ (Интервю с Мариана Халаджова, библиотекар в ЦУБ „Св. Климент Охридски“) 1/47-48
Всяка картичка има своя история (Интервю с Десислава Орлова, библиотекар в Академичната библиотека на НАТФИЗ) 2/47-48

библиотеки
Валентина Стоева. Награда „Бисерче вълшебно“ 2019 – възможност за развитие на траенчитателски интерес у децата 1/22-24

библиотечна професия
ББИА. Етичен кодекс на Българската библиотечно-информационна асоциация 2/3-4

библиотечни програми
Нина Янкова. Библиотечни програми, създадени по мярка на общността в страната на лалетата 1/29-31

Библиотечно-информационен център на ТУ – София
Христина Димитрова. Научен електронен архив на Технически университет – София – реализация, съдържание и перспективи 1/10-12

библиофилски издания
Петър Величков. Пенчо Славейков – пионер на българските библиофилски издания 1/14-22

библиофилство
Петър Величков. Пенчо Славейков – пионер на българските библиофилски издания 1/14-22

български библиотеки
УС на ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2018 г. 2/4-17

български книги
Таня Пилева. Кампания за избор на 10-те най-четени български книги от учениците в Пловдив 1/43-44

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград
Милена Марковска. Уникална мултифункционална зала, в която приказките оживяват 2/32-33

Градска библиотека – Хелзинки
Спаска Тарандова. Финландия – страна на читатели (Oodi – новата градска библиотека на Хелзинки) 2/38-41

детско четене
Валентина Стоева. Награда „Бисерче вълшебно“ 2019 – възможност за развитие на траен читателски интерес у децата 1/22-24
Нина Йовкова. Четящо дете се възпитава от люлката, учи проект на Библиотека „Родина” – Стара Загора 1/26-28
Таня Пилева. Кампания за избор на 10-те най-четени български книги от учениците в Пловдив 1/43-44

дигитализация
Стефано Паризе. Библиотеките свалят дигиталните бариери 1/7-10

дигитални компетентности
Стефано Паризе. Библиотеките свалят дигиталните бариери 1/7-10
Светла Божилова, Анелия Спасова. „Гранд експерти“ се обучават в читалищни библиотеки 1/31-32

ЕБЛИДА
Стефано Паризе. Библиотеките свалят дигиталните бариери 1/7-10

Етичен кодекс
ББИА. Етичен кодекс на Българската библиотечно-информационна асоциация 2/3-4

ефективност
Едуард Сукиасян. Разсъждения за ефективността: икономическа и социална 2/22-28

жанрови определители
Даниела Недялкова.
Жанровите символи като „главни герои“ в художествената литература 1/12-14

иновации
Милена Марковска.
Уникална мултифункционална зала, в която приказките оживяват 2/32-33
Десислава Георгиева. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ получи Награда за иновации в обществените библиотеки на фондация EIFL 2/34-37
Спаска Тарандова. Финландия – страна на читатели (Oodi – новата градска библиотека на Хелзинки) 2/38-41

Ирина Гудовщикова
Нина Пономарева, Цветанка Панчева. Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен 1/32-41

ИФЛА
Спаска Тарандова. Междинна среща на Постоянния комитет на Секцията за обществените библиотеки на ИФЛА 2/28-30
Десислава Милушева. Предварителна среща на Постоянния комитет на Секция „Библиотечни услуги за хора със специални потребности“ на ИФЛА 2/30-31

класифициране
Даниела Недялкова.
Жанровите символи като „главни герои“ в художествената литература 1/12-14

Маратон на четенето
Спаска Тарандова, Валентина Стоева. Официално стартира националният Маратон на четенето 2019 2/17-18

награда „Бисерче вълшебно“
Валентина Стоева. Награда „Бисерче вълшебно“ 2019 – възможност за развитие на траен читателски интерес у децата 1/22-24

насърчаване на четенето
Валентина Стоева. Награда „Бисерче вълшебно“ 2019 – възможност за развитие на траен читателски интерес у децата 1/22-24

научни библиотеки
Цветанка Христова.
Среща на Секцията на научните библиотеки в Централната библиотека на БАН 2/22

научни електронни архиви
Христина Димитрова. Научен електронен архив на Технически университет – София – реализация, съдържание и перспективи 1/10-12

Обществена библиотека в Меру, Кения
Десислава Георгиева. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ получи Награда за иновации в обществените библиотеки на фондация EIFL 2/34-37

Обществена библиотека „Фран Галович“ – Копривница, Хърватия
Десислава Георгиева. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ получи Награда за иновации в обществените библиотеки на фондация EIFL 2/34-37

обществени библиотеки
Стефано Паризе. Библиотеките свалят дигиталните бариери 1/7-10
Елена Петкова. 65 години Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград 1/41-43
Снежана Маринова. В Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора отвори врати Руски център 1/45
Спаска Тарандова, Валентина Стоева. Официално стартира националният Маратон на четенето 2019 2/17-18
Виолета Цветкова. Среща на библиотекарите методисти от регионалните библиотеки в страната 2/21
Едуард Сукиасян. Разсъждения за ефективността: икономическа и социална 2/22-28
Спаска Тарандова. Междинна среща на Постоянния комитет на Секцията за обществените библиотеки на ИФЛА 2/28-30
Дима Михайлова. Регионалната библиотека в Стара Загора има модерна тийн зона 2/31-32
Милена Марковска. Уникална мултифункционална зала, в която приказките оживяват 2/32-33
Десислава Георгиева. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ получи Награда за иновации в обществените библиотеки на фондация EIFL 2/34-37
Цветана Йовчева. „Бебетека“ – иновативен проект за стимулиране на четенето в ранна детска възраст 2/37-38
Спаска Тарандова. Финландия – страна на читатели (Oodi – новата градска библиотека на Хелзинки) 2/38-41
Дарина Кондратцева. Библиотеката в Стара Загора празнува 2/42-44
Диана Варникова. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик – шест десетилетия средище на духовност и информационно общуване 2/44-46

онлайн обучение, проекти
Светла Божилова, Анелия Спасова. „Гранд експерти“ се обучават в читалищни библиотеки 1/31-32

отчетен доклад
УС на ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2018 г. 2/4-17

Пенчо Славейков
Петър Величков. Пенчо Славейков – пионер на българските библиофилски издания 1/14-22

проекти
Нина Янкова. Библиотечни програми, създадени по мярка на общността в страната на лалетата 1/29-31
Дима Михайлова. Регионалната библиотека в Стара Загора има модерна тийн зона 2/31-32
Милена Марковска. Уникална мултифункционална зала, в която приказките оживяват 2/32-33
Десислава Георгиева. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ получи Награда за иновации в обществените библиотеки на фондация EIFL 2/34-37
Цветана Йовчева. „Бебетека“ – иновативен проект за стимулиране на четенето в ранна детска възраст 2/37-38

работа с деца
Рени Велкова, Людмила Иванова. VIII Национална среща на училищните библиотекари във Варна 2/18-21

работа с тийнейджъри
Дима Михайлова. Регионалната библиотека в Стара Загора има модерна тийн зона 2/31-32

ранно детско четене
Десислава Алексиева. Защо да четем на децата от ранна възраст и как да го правим лесно и интересно? 1/24-26
Цветана Йовчева. „Бебетека“ – иновативен проект за стимулиране на четенето в ранна детска възраст 2/37-38

Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград
Елена Петкова. 65 години Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград 1/41-43

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Снежана Маринова. В Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора отвори врати Руски център 1/45
Дима Михайлова. Регионалната библиотека в Стара Загора има модерна тийн зона 2/31-32
Дарина Кондратцева. Библиотеката в Стара Загора празнува 2/42-44

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик
Диана Варникова. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик – шест десетилетия средище на духовност и информационно общуване 2/44-46

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Даниела Недялкова.
Жанровите символи като „главни герои“ в художествената литература 1/12-14

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас
Десислава Георгиева. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ получи Награда за иновации в обществените библиотеки на фондация EIFL 2/34-37

руски библиотеки
Нина Пономарева, Цветанка Панчева. Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен 1/32-41
Едуард Сукиасян. Разсъждения за ефективността: икономическа и социална 2/22-28

Руски център
Снежана Маринова. В Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора отвори врати Руски център 1/45

Секция „Библиотечни услуги за хора със специални потребности“
Десислава Милушева. Предварителна среща на Постоянния комитет на Секция „Библиотечни услуги за хора със специални потребности“ на ИФЛА 2/30-31

Секция на методистите от регионалните библиотеки
Виолета Цветкова.
Среща на библиотекарите методисти от регионалните библиотеки в страната 2/21

Секция на научните библиотеки
Цветанка Христова. Среща на Секцията на научните библиотеки в Централната библиотека на БАН 2/22

Секция за обществените библиотеки
Спаска Тарандова. Междинна среща на Постоянния комитет на Секцията за обществените библиотеки на ИФЛА 2/28-30

Секция на училищните библиотекари
Рени Велкова, Людмила Иванова.
VIII Национална среща на училищните библиотекари във Варна 2/18-21

специални библиотеки
Десислава Милушева. Предварителна среща на Постоянния комитет на Секция „Библиотечни услуги за хора със специални потребности“ на ИФЛА 2/30-31

университетски библиотеки
Христина Димитрова. Научен електронен архив на Технически университет – София – реализация, съдържание и перспективи 1/10-12
Цветанка Христова. Среща на Секцията на научните библиотеки в Централната библиотека на БАН 2/22

управление на библиотеките
Едуард Сукиасян. Разсъждения за ефективността: икономическа и социална 2/22-28

училищни библиотеки
Виолета Василева. Ученическата библиотека като място за изграждане на култура на избора 1/46
Рени Велкова, Людмила Иванова. VIII Национална среща на училищните библиотекари във Варна 2/18-21

финландски библиотеки
Спаска Тарандова. Финландия – страна на читатели (Oodi – новата градска библиотека на Хелзинки) 2/38-41

хоби
„Други светове, в пъстри цветове…“ (Интервю с Мариана Халаджова, библиотекар в ЦУБ „Св. Климент Охридски“) 1/47-48
Всяка картичка има своя история (Интервю с Десислава Орлова, библиотекар в Академичната библиотека на НАТФИЗ) 2/47-48

холандски библиотеки
Нина Янкова. Библиотечни програми, създадени по мярка на общността в страната на лалетата 1/29-31

четене
Спаска Тарандова, Валентина Стоева. Официално стартира националният Маратон на четенето 2019 2/17-18

читалищни библиотеки
Нина Йовкова. Четящо дете се възпитава от люлката, учи проект на Библиотека „Родина” – Стара Загора 1/26-28
Светла Божилова, Анелия Спасова. „Гранд експерти“ се обучават в читалищни библиотеки 1/31-32

юбилеи
Нина Пономарева, Цветанка Панчева. Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен 1/32-41
Елена Петкова. 65 години Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград 1/41-43
Дарина Кондратцева. Библиотеката в Стара Загора празнува 2/42-44
Диана Варникова. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик – шестдесетилетия средище на духовност и информационно общуване 2/44-46

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България