Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Ключови думи 2020 ПДФ Печат

авторско право
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40
Ана Лазарова. Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар 4/3-8

Академична библиотека на НАТФИЗ
Биляна Яврукова
. С отдаденост и с любов (Интервю с Надежда Дякова, директор на Академичната библиотека на НАТФИЗ, носител на наградата „Библиотека на годината 2019“) 6/11-14

американски центрове
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

анализ
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

архивни фондове
Анна Аврамова. Иван Вазов и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 4/20-22
Силва Василева, Валерия Йорданова. Архивът на Змей Горянин в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (115 години от рождението на Светлозар Акендиев Димитров) 4/24-28

бази данни
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

ББИА
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
ББИА. Програма за дейността на ББИА 2020 г. 3/11-13
Ваня Грашкина. Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) 5/3-5
Антоанета Димитрова. ХХХ национална конференция на ББИА „Библиотеките в дигиталната епоха“ 5/6-8
ББИА. Годишни библиотечни награди за 2019 г. 6/3-5

бележити дати
Радка Анчева. Календар „Дати и събития 2021“ 5/43-48

библиографи
Цветанка Панчева. Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш 4/28-33
Милена Цветкова. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40
Цветанка Панчева. Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

библиография
Цветанка Панчева. Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш 4/28-33
Милена Цветкова. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40

Библиотека на затвора в Стара Загора
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32

Библиотека на Нов български университет
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

Библиотека на Старозагорската света митрополия
Снежана Маринова. Старозагорската митрополитска библиотека отваря врати за всички желаещи да я ползват 3/46-48

Библиотека при НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

Библиотека при НЧ „Петър Богдан – 1909“ – Чипровци
Наталия Костова
. Библиотеката при НЧ „Петър Богдан – 1909“ – Чипровци 5/33-35

Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница
Силвия Моллова.
Инициативи по проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“, провеждани в Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница 6/29-33

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Богдана Сиракова
. Българско слово без граници 1/45-47

Библиотека при НЧ „Развитие 1882“ – Симеоновград
Галя Кунчева
. Библиотека на НЧ „Развитие 1882“ – Симеоновград 5/36-37

Библиотека при НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова
. Гранд експерти в действие 1/24-26

Библиотека при НЧ „Съгласие – 1869“ – Плевен
Елена Узунова. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

Библиотека при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова
. Гранд експерти в действие 1/24-26

Библиотека при НЧ „Факел – 1926” – с. Зверино, общ. Мездра
Стилияна Стоянова. Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49

Библиотека „Родина“ – Стара Загора
Красимира Лекова. Новостите в библиотечния софтуер обсъдиха колеги от страната, събрани от PC-TM – София и Библиотека „Родина“ в Стара Загора 5/24

библиотекари
Таня Пилева. Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43
Виолета Василева. Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46
Ваня Грашкина. Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) 5/3-5
Албена Ихтиманска. С годините се убедих, че няма нищо случайно – библиотечната професия е призвание (Интервю с Ина Божкова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2019“) 6/6-8
Спаска Тарандова. Вярвам, че всяко желание, което идва при нас, е, защото имаме силата да го сбъднем (Интервю със Силвия Павлова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2019“) 6/8-11
Биляна Яврукова. С отдаденост и с любов (Интервю с Надежда Дякова, директор на Академичната библиотека на НАТФИЗ, носител на наградата „Библиотека на годината 2019“) 6/11-14
3 месеца на почит за 30 години безвъзмездна работа за библиотекитe (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева”) 6/21-25
Екип на проекта БИБЛИО. Проучване на нуждите от обучения за библиотечните специалисти за пазара на труда в резултат на цифровата трансформация в рамките на проект БИБЛИО (Резюме на основните изводи от доклада) 6/27-29
Спаска Тарандова. Годишен национален форум „Библиотеките днес: Умения за 21. век“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” 6/33-36

библиотеки
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44
Ана Лазарова. Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар 4/3-8
Юрий Столяров. Първоначални сведения за системната същност на библиотеката 5/9-12
Пламена Димитрова. Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна (Един прочит на „Вавилонската библиотека“ от Хорхе Луис Борхес) 5/21-23

библиотеки в условия на криза
Евгения Русинова. Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време 5/12-16

библиотековеди
Цветанка Панчева. Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш 4/28-33
Милена Цветкова. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40

библиотекознание
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44
Цветанка Панчева. Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш 4/28-33
Милена Цветкова. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40

библиотечен софтуер
Красимира Лекова. Новостите в библиотечния софтуер обсъдиха колеги от страната, събрани от PC-TM – София и Библиотека „Родина“ в Стара Загора 5/24

библиотечен PR
Евгения Русинова. Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време 5/12-16

библиотечна терминология
Юрий Столяров. Дамска логика в библиотечната терминология 6/19-21

библиотечни документи
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

библиотечни потребители
Ели Попова
. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

библиотечни специалисти
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

библиотечни услуги
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

библиотечно образование
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30

библиотечно обслужване на лишени от свобода
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32

библиотечно обслужване на хора със специални потребности
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю на Гьоте-институт България с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38

библиотечно-информационна дейност
Юрий Столяров. Дамска логика в библиотечната терминология 6/19-21

библиотечно-информационни науки
Юрий Столяров. Дамска логика в библиотечната терминология 6/19-21

библиотечно-информационно обслужване
Юрий Столяров
. Дамска логика в библиотечната терминология 6/19-21

биобиблиография
Милена Цветкова. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40

български библиотеки
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
ББИА. Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

възрожденски книги
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

Годишни библиотечни награди
ББИА.
Годишни библиотечни награди за 2019 г. 6/3-5
Албена Ихтиманска. С годините се убедих, че няма нищо случайно – библиотечната професия е призвание (Интервю с Ина Божкова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2019“) 6/6-8
Спаска Тарандова. Вярвам, че всяко желание, което идва при нас, е, защото имаме силата да го сбъднем (Интервю със Силвия Павлова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2019“) 6/8-11
Биляна Яврукова. С отдаденост и с любов (Интервю с Надежда Дякова, директор на Академичната библиотека на НАТФИЗ, носител на наградата „Библиотека на годината 2019“) 6/11-14
Антоанета Димитрова. Библиотеките и читалищата са национално богатство на България (Интервю с Надя Синигерска, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в КонтурГлобал Марица Изток 3, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2019”) 6/15-16

годишни награди на ФГББ
ФГББ. Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 1/21-22

Градска библиотека – Кьолн
Градска библиотека – Кьолн.
Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 

Градска библиотека – Свищов
Невена Самоковлиева. Градска библиотека – Свищов навърши 75 години от създаването си 5/30-33

дарителство
Антоанета Димитрова. Библиотеките и читалищата са национално богатство на България (Интервю с Надя Синигерска, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в КонтурГлобал Марица Изток 3, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2019”) 6/15-16

дезинформация
Спаска Тарандова. Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11

детски библиотеки
Валентина Стоева. Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България 6/17-19

Детски и средношколски комплекс
Жечка Кираджиева. 90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16

детско четене
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Слава Монева. Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50
Стилияна Стоянова. Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49
Жечка Кираджиева. 90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16
Наталия Костова. Библиотеката при НЧ „Петър Богдан – 1909“ – Чипровци 5/33-35
Галя Кунчева. Библиотека на НЧ „Развитие 1882“ – Симеоновград 5/36-37
Валентина Стоева. Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България 6/17-19
Силвия Моллова. Инициативи по проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“, провеждани в Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница 6/29-33

дигитални библиотеки
Калина Иванова. Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25

дигитални колекции
Антоанета Димитрова
. ХХХ национална конференция на ББИА „Библиотеките в дигиталната епоха“ 5/6-8

дигитални компетентности
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

дигитални ресурси
Елена Янакиева. Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера  3/49-52

Димитър Иванчев
Цветанка Панчева.
Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

дистанционни услуги
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Даниела Канева, Кристиана Димчева. „Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19
Калина Иванова. Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

доставка на книги
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17

електронни книги
Спаска Тарандова. Годишен национален форум „Библиотеките днес: Умения за 21. век“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” 6/33-36

електронни ресурси
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

етнографски изложби
Галина Раева. Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений Павлович” 2/47-49

застъпничество
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11

затворнически библиотеки
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32

Змей Горянин
Силва Василева, Валерия Йорданова. Архивът на Змей Горянин в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (115 години от рождението на Светлозар Акендиев Димитров) 4/24-28

Иван Вазов
Анна Аврамова. Иван Вазов и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 4/20-22
Татяна Савова. Иван Вазов, Русе и русенската регионална библиотека (По случай 170-годишнината от рождението му) 4/22-24

изложби
Галина Раева. Околосветски пътешествия с книги и магнити в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 4/44-45
Невена Самоковлиева. Градска библиотека – Свищов навърши 75 години от създаването си 5/30-33

изследвания
Културата – споделено групово светоусещане (Разговор на Ели Попова с проф. дсн Цветан Давидков за новата му книга) 4/46-48

иновации
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 
Росица Добрева, Данко Георгиев. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и внедряването на иновативни практики и технологии – опит и решения 5/16-18

информационно-търсещи системи
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

ирландски библиотеки
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12

италиански библиотеки
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 

ИФЛА
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

Йордан Радичков
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

книги
Пламена Димитрова. Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна (Един прочит на „Вавилонската библиотека“ от Хорхе Луис Борхес) 5/21-23

конференции
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 
Антоанета Димитрова. ХХХ национална конференция на ББИА „Библиотеките в дигиталната епоха“ 5/6-8
Татяна Савова. В Русенската регионална библиотека се проведе VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ 5/25-26

краеведска библиография
Елена Янакиева. Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера 3/49-52
Цветанка Панчева. Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

краезнание
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 
Елена Янакиева. Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера 3/49-52
Росица Добрева, Данко Георгиев. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и внедряването на иновативни практики и технологии – опит и решения 5/16-18
Цветанка Панчева. Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

кризисен PR
Евгения Русинова. Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време 5/12-16

кризисни комуникации
Евгения Русинова. Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време 5/12-16

кръгли маси
Невена Самоковлиева. Градска библиотека – Свищов навърши 75 години от създаването си 5/30-33

култура
Културата – споделено групово светоусещане (Разговор на Ели Попова с проф. дсн Цветан Давидков за новата му книга) 4/46-48

лични библиотеки
Силва Василева. Духовното наследство на акад. Михаил Арнаудов, съхранено в личната му библиотека 5/19-21

лични дневници
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

Манифест на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки
Спаска Тарандова
. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20

Маратон на четенето
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

Мария Младенова
Цветанка Панчева. Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш 4/28-33
Милена Цветкова. Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40

медийна грамотност
Спаска Тарандова. Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11

Михаил Арнаудов
Силва Василева. Духовното наследство на акад. Михаил Арнаудов, съхранено в личната му библиотека 5/19-21

младежки форуми
РБ „Любен Каравелов“ – Русе. Първите „Арнаудови срещи“ събраха младежи от цялата страна 4/43-44

награди
ФГББ. Четвърти Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 6/36-37

Направи зелена твоята библиотека
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38
Анна Аврамова. Иван Вазов и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 4/20-22

Национален форум „Библиотеките днес“
Спаска Тарандова. Годишен национален форум „Библиотеките днес: Умения за 21. век“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” 6/33-36

национална библиография
Цветанка Панчева. Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

немски библиотеки
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 

нетърговска употреба
Ана Лазарова. Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар 4/3-8

нидерландски библиотеки
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16

обучения по програмиране
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 

обучителни програми
Спаска Тарандова. Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11

обществени библиотеки
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Спаска Тарандова. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю на Гьоте-институт България с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Даниела Канева, Кристиана Димчева. „Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19
Калина Иванова. Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40
Жечка Кираджиева. 90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16
Невяна Христова. 70 години Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич 4/16-20
РБ „Любен Каравелов“ – Русе. Първите „Арнаудови срещи“ събраха младежи от цялата страна 4/43-44
Галина Раева. Околосветски пътешествия с книги и магнити в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 4/44-45
Ваня Грашкина. Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) 5/3-5
Росица Добрева, Данко Георгиев. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и внедряването на иновативни практики и технологии – опит и решения 5/16-18
Силва Василева. Духовното наследство на акад. Михаил Арнаудов, съхранено в личната му библиотека 5/19-21
Мануела Енчева. 150 години библиотечно дело в Силистра 5/26-30
Невена Самоковлиева. Градска библиотека – Свищов навърши 75 години от създаването си 5/30-33
Ника Георгиева, Силвия Тончева. Лятна академия в библиотеката 5/35-36
3 месеца на почит за 30 години безвъзмездна работа за библиотекитe (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева”) 6/21-25
Спаска Тарандова. Годишен национален форум „Библиотеките днес: Умения за 21. век“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” 6/33-36
ФГББ. Четвърти Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 6/36-37

онлайн услуги
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16

онлайн четения
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

описи
Елена Узунова. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

организации за колективно управление на права (ОКУП)
Ана Лазарова
. Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар 4/3-8

осиротели произведения
Ана Лазарова. Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар 4/3-8

отзиви
Даниела Недялкова. Библиотеката като издател. Щрихи от книгата „Фантазии в метал“ – рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра 5/38-42

отчетен доклад
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11

писма
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

право на обществено заемане
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

препоръки
ББИА. Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

програми
ББИА. Програма за дейността на ББИА 2020 г. 3/11-13

проект БИБЛИО
Екип на проекта БИБЛИО. Проучване на нуждите от обучения за библиотечните специалисти за пазара на труда в резултат на цифровата трансформация в рамките на проект БИБЛИО (Резюме на основните изводи от доклада) 6/27-29

проект Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България
Силвия Моллова.
Инициативи по проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“, провеждани в Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница 6/29-33

проекти
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
Спаска Тарандова. Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

професионално образование
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46
Екип на проекта БИБЛИО. Проучване на нуждите от обучения за библиотечните специалисти за пазара на труда в резултат на цифровата трансформация в рамките на проект БИБЛИО (Резюме на основните изводи от доклада) 6/27-29

пътни бележки
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

работа в условия на извънредно положение
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16 
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

работа с деца
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50
Жечка Кираджиева. 90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16
Ника Георгиева, Силвия Тончева. Лятна академия в библиотеката 5/35-36
Силвия Моллова. Инициативи по проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“, провеждани в Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница 6/29-33

ранно детско четене
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Албена Ихтиманска
. С годините се убедих, че няма нищо случайно – библиотечната професия е призвание (Интервю с Ина Божкова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2019“) 6/6-8

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич
Невяна Христова. 70 години Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич 4/16-20

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Антоанета Димитрова. Библиотеките и читалищата са национално богатство на България (Интервю с Надя Синигерска, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в КонтурГлобал Марица Изток 3, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2019”) 6/15-16

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Татяна Савова. Иван Вазов, Русе и русенската регионална библиотека (По случай 170-годишнината от рождението му) 4/22-24
Силва Василева, Валерия Йорданова. Архивът на Змей Горянин в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (115 години от рождението на Светлозар Акендиев Димитров) 4/24-28
РБ „Любен Каравелов“ – Русе. Първите „Арнаудови срещи“ събраха младежи от цялата страна 4/43-44
Силва Василева. Духовното наследство на акад. Михаил Арнаудов, съхранено в личната му библиотека 5/19-21
Татяна Савова. В Русенската регионална библиотека се проведе VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ 5/25-26

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю на Гьоте-институт България с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Красимира Няголова
. Важни са хората! 1/38-39
Галина Раева.
 Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений Павлович” 2/47-49
Галина Раева
. Околосветски пътешествия с книги и магнити в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 4/44-45
Мануела Енчева
. 150 години библиотечно дело в Силистра 5/26-30
Ника Георгиева, Силвия Тончева
. Лятна академия в библиотеката 5/35-36
Даниела Недялкова
. Библиотеката като издател. Щрихи от книгата „Фантазии в метал“ – рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра 5/38-42

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Цветелина Войчева
. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Даниела Канева, Кристиана Димчева. „Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19
Жечка Кираджиева. 90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
Калина Иванова.
Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен
Росица Добрева, Данко Георгиев
. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и внедряването на иновативни практики и технологии – опит и решения 5/16-18

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25
Спаска Тарандова. Вярвам, че всяко желание, което идва при нас, е, защото имаме силата да го сбъднем (Интервю със Силвия Павлова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2019“) 6/8-11

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32

ретроспективна национална библиография
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

ръкописни сбирки
Елена Узунова
. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

семинари
Красимира Лекова. Новостите в библиотечния софтуер обсъдиха колеги от страната, събрани от PC-TM – София и Библиотека „Родина“ в Стара Загора 5/24

скулптури
Даниела Недялкова
. Библиотеката като издател. Щрихи от книгата „Фантазии в метал“ – рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра 5/38-42

Снежана Янева
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Съболезнователни адреси от институции и организации 1/40-42
Съболезнования от близки, колеги и приятели 1/42
3 месеца на почит за 30 години безвъзмездна работа за библиотекитe (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева”) 6/21-25
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 6/25-26

специални колекции
Анна Аврамова. Иван Вазов и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 4/20-22
Татяна Савова. Иван Вазов, Русе и русенската регионална библиотека (По случай 170-годишнината от рождението му) 4/22-24

спомени
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 6/25-26

Столична библиотека
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37

Стоян Аргиров
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

структура на библиотеката
Юрий Столяров. Първоначални сведения за системната същност на библиотеката 5/9-12

същност на библиотеката
Юрий Столяров. Първоначални сведения за системната същност на библиотеката 5/9-12

УБ на ИУ – Варна
Росица Заркова.
Библиотеката на Икономически университет – Варна – 100 години споделени традиции, знания и ценности 6/37-44

УБ на ПУ „Паисий Хилендарски“
Славена Шумарова-Запрянова
. С мисъл в настоящето е скрита надежда за бъдещето 4/40-43

УниБИТ
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

университетски библиотеки
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27
Славена Шумарова-Запрянова. С мисъл в настоящето е скрита надежда за бъдещето 4/40-43
Росица Заркова. Библиотеката на Икономически университет – Варна – 100 години споделени традиции, знания и ценности 6/37-44

управление
Културата – споделено групово светоусещане (Разговор на Ели Попова с проф. дсн Цветан Давидков за новата му книга) 4/46-48

управление на библиотеката
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

учене през целия живот
Спаска Тарандова. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова. Гранд експерти в действие 1/24-26

училищни библиотеки
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
Таня Пилева. Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43
Виолета Василева. Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44
Слава Монева
. Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

фалшиви новини
Спаска Тарандова. Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11

ФГББ
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 
Спаска Тарандова. Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11
Спаска Тарандова. Годишен национален форум „Библиотеките днес: Умения за 21. век“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” 6/33-36
ФГББ. Четвърти Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 6/36-37

хигиенизиране на документи
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17
ББИА. Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

Ценко Цветанов
Валентина Стоева.
Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България 6/17-19

цифровизация
Надежда Груева. Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

църковни библиотеки
Снежана Маринова. Старозагорската митрополитска библиотека отваря врати за всички желаещи да я ползват 3/46-48

четене
Богдана Сиракова. Българско слово без граници 1/45-47
Славена Шумарова-Запрянова. С мисъл в настоящето е скрита надежда за бъдещето 4/40-43

читалищни библиотеки
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова. Гранд експерти в действие 1/24-26
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Богдана Сиракова. Българско слово без граници 1/45-47
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48
Стилияна Стоянова. Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49
Наталия Костова. Библиотеката при НЧ „Петър Богдан – 1909“ – Чипровци 5/33-35
Галя Кунчева. Библиотека на НЧ „Развитие 1882“ – Симеоновград 5/36-37
Силвия Моллова. Инициативи по проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“, провеждани в Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница 6/29-33

юбилеи
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44
Жечка Кираджиева. 90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16
Невяна Христова. 70 години Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич 4/16-20
Анна Аврамова. Иван Вазов и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 4/20-22
Татяна Савова. Иван Вазов, Русе и русенската регионална библиотека (По случай 170-годишнината от рождението му) 4/22-24
Силва Василева, Валерия Йорданова. Архивът на Змей Горянин в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (115 години от рождението на Светлозар Акендиев Димитров) 4/24-28
Ваня Грашкина. Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) 5/3-5
Красимира Лекова. Новостите в библиотечния софтуер обсъдиха колеги от страната, събрани от PC-TM – София и Библиотека „Родина“ в Стара Загора 5/24
Мануела Енчева. 150 години библиотечно дело в Силистра 5/26-30
Невена Самоковлиева. Градска библиотека – Свищов навърши 75 години от създаването си 5/30-33
Росица Заркова. Библиотеката на Икономически университет – Варна – 100 години споделени традиции, знания и ценности 6/37-44
Цветанка Панчева. Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева