Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Ключови думи 2020 ПДФ Печат

авторско право
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

американски центрове
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

анализ
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

ББИА
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
ББИА. Програма за дейността на ББИА 2020 г. 3/11-13

Библиотека на затвора в Стара Загора
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32

Библиотека на Нов български университет
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

Библиотека на Старозагорската света митрополия
Снежана Маринова. Старозагорската митрополитска библиотека отваря врати за всички желаещи да я ползват 3/46-48

Библиотека при НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Богдана Сиракова
. Българско слово без граници 1/45-47

Библиотека при НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова
. Гранд експерти в действие 1/24-26

Библиотека при НЧ „Съгласие – 1869“ – Плевен
Елена Узунова. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

Библиотека при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова
. Гранд експерти в действие 1/24-26

Библиотека при НЧ „Факел – 1926” – с. Зверино, общ. Мездра
Стилияна Стоянова. Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49

библиотекари
Таня Пилева. Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43
Виолета Василева. Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

библиотеки
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

библиотекознание
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

библиотечни документи
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

библиотечни потребители
Ели Попова
. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

библиотечни специалисти
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

библиотечни услуги
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

библиотечно образование
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30

библиотечно обслужване на лишени от свобода
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32

библиотечно обслужване на хора със специални потребности
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю на Гьоте-институт България с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38

български библиотеки
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
ББИА. Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

годишни награди на ФГББ
ФГББ. Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 1/21-22

Градска библиотека – Кьолн
Градска библиотека – Кьолн.
Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 

детско четене
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Слава Монева. Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50
Стилияна Стоянова. Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49

дигитални библиотеки
Калина Иванова. Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25

дигитални компетентности
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

дигитални ресурси
Елена Янакиева. Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера  3/49-52

дистанционни услуги
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Даниела Канева, Кристиана Димчева. „Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19
Калина Иванова. Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

доставка на книги
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17

електронни ресурси
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

етнографски изложби
Галина Раева. Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений Павлович” 2/47-49

застъпничество
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11

затворнически библиотеки
Снежана Маринова. Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32

иновации
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 

ирландски библиотеки
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12

италиански библиотеки
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 

ИФЛА
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

Йордан Радичков
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

конференции
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

краеведска библиография
Елена Янакиева. Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера 3/49-52

краезнание
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 
Елена Янакиева. Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера 3/49-52

лични дневници
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

Манифест на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки
Спаска Тарандова
. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20

Маратон на четенето
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

Направи зелена твоята библиотека
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

немски библиотеки
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 

нидерландски библиотеки
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16

обучения по програмиране
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 

обществени библиотеки
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Спаска Тарандова. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Еева Рантамо. Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю на Гьоте-институт България с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Даниела Канева, Кристиана Димчева. „Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19
Калина Иванова. Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

онлайн услуги
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16

онлайн четения
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

описи
Елена Узунова. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

отчетен доклад
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11

писма
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

право на обществено заемане
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

препоръки
ББИА. Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

програми
ББИА. Програма за дейността на ББИА 2020 г. 3/11-13

проекти
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11

професионално образование
Анета Дончева, Спаска Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

пътни бележки
Асен Георгиев. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

работа в условия на извънредно положение
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Градска библиотека – Кьолн. Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16 
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

работа с деца
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50

ранно детско четене
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Надежда Груева. Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик
Библиотечно обслужване на лица в неравностойно положение (Интервю на Гьоте-институт България с библиотекари от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик) 2/35-38

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Красимира Няголова
. Важни са хората! 1/38-39
Галина Раева.
 Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений Павлович” 2/47-49

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Цветелина Войчева
. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Даниела Канева, Кристиана Димчева. „Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
Калина Иванова.
Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
Силвия Врачовска. Библиотеката и COVID-19 3/24-25

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32

ръкописни сбирки
Елена Узунова
. Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

Снежана Янева
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Съболезнователни адреси от институции и организации 1/40-42
Съболезнования от близки, колеги и приятели 1/42

Столична библиотека
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37

Стоян Аргиров
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

университетски библиотеки
ББИА. Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Радостина Тодорова, Гергана Мартинова. Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

управление на библиотеката
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

учене през целия живот
Спаска Тарандова. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова. Гранд експерти в действие 1/24-26

училищни библиотеки
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
Таня Пилева. Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43
Виолета Василева. Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44
Слава Монева
. Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45
Рени Велкова, Людмила Иванова. Училищните библиотеки на фокус 2/49-50
Антоанета Димитрова. Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

ФГББ
Спаска Тарандова. Проект „Генерация код” 2/44-45 

хигиенизиране на документи
ИФЛА. COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Тон ван Влиммерен. Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9
Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт. Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12
Виторио Понзани, Роза Майело. Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 
Нидерландска асоциация на публичните библиотеки. Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16
NEDCC. Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17
ББИА. Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

църковни библиотеки
Снежана Маринова. Старозагорската митрополитска библиотека отваря врати за всички желаещи да я ползват 3/46-48

четене
Богдана Сиракова. Българско слово без граници 1/45-47

читалищни библиотеки
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова. Гранд експерти в действие 1/24-26
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Богдана Сиракова. Българско слово без граници 1/45-47
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48
Стилияна Стоянова. Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49

юбилеи
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България