Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Ключови думи 2020 ПДФ Печат

американски центрове
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

анализ
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

ББИА
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24

Библиотека при НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Богдана Сиракова
. Българско слово без граници 1/45-47

Библиотека при НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова
. Гранд експерти в действие 1/24-26

Библиотека при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова
. Гранд експерти в действие 1/24-26

библиотекари
Таня Пилева. Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43
Виолета Василева. Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44

библиотечни потребители
Ели Попова
. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

библиотечни специалисти
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

библиотечни услуги
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

годишни награди на ФГББ
ФГББ. Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 1/21-22

детско четене
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Слава Монева. Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

иновации
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35

Манифест на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки
Спаска Тарандова
. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20

Направи зелена твоята библиотека
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

обществени библиотеки
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Спаска Тарандова. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40

проекти
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24

работа с деца
ББИА. Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

ранно детско четене
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Красимира Няголова
. Важни са хората! 1/38-39

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Цветелина Войчева
. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32

Снежана Янева
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
ББИА. Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Съболезнователни адреси от институции и организации 1/40-42
Съболезнования от близки, колеги и приятели 1/42

Столична библиотека
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37

управление на библиотеката
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

учене през целия живот
Спаска Тарандова. Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова. Гранд експерти в действие 1/24-26

училищни библиотеки
Ели Попова. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
Таня Пилева. Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43
Виолета Василева. Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44
Слава Монева
. Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45

четене
Богдана Сиракова. Българско слово без граници 1/45-47

читалищни библиотеки
ББИА. Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
Анелия Спасова, Нина Борисова, Светла Божилова. Гранд експерти в действие 1/24-26
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Богдана Сиракова. Българско слово без граници 1/45-47
Стефка Тодорова. Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

юбилеи
Светлана Петрова. Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29
Валентина Вълчева. Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31
Аня Михова. Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България