Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Автори 2020 ПДФ Печат

Албена Ихтиманска
С годините се убедих, че няма нищо случайно – библиотечната професия е призвание (Интервю с Ина Божкова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2019“) 6/6-8

Александра Дипчикова, прев.
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

Ана Лазарова
Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар 4/3-8

Анна Аврамова
Иван Вазов и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 4/20-22

Анелия Иванова
Човекът, който промени живота ми… 1/39-40

Анелия Спасова
Гранд експерти в действие 1/24-26

Анета Дончева
Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

Антоанета Димитрова
Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33
ХХХ национална конференция на ББИА „Библиотеките в дигиталната епоха“ 5/6-8
Библиотеките и читалищата са национално богатство на България (Интервю с Надя Синигерска, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в КонтурГлобал Марица Изток 3, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2019”) 6/15-16

Аня Михова
Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32

Асен Георгиев
Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

ББИА
Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
В памет на Снежана Янева 1/33-35
Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
Програма за дейността на ББИА 2020 г. 3/11-13
Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35
Годишни библиотечни награди за 2019 г. 6/3-5

Биляна Яврукова
С отдаденост и с любов (Интервю с Надежда Дякова, директор на Академичната библиотека на НАТФИЗ, носител на наградата „Библиотека на годината 2019“) 6/11-14

Богдана Сиракова
Българско слово без граници 1/45-47

Валентина Вълчева
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31

Валентина Стоева
Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България 6/17-19

Валерия Йорданова
Архивът на Змей Горянин в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (115 години от рождението на Светлозар Акендиев Димитров) 4/24-28

Ваня Грашкина
Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) 5/3-5

Виолета Божилова, прев.
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30

Виолета Василева
Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44

Виторио Понзани
Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 

Галина Раева
Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений Павлович” 2/47-49
Околосветски пътешествия с книги и магнити в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 4/44-45

Галя Кунчева
Библиотека на НЧ „Развитие 1882“ – Симеоновград 5/36-37

Гергана Мартинова
Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

Градска библиотека – Кьолн
Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 

Даниела Канева
„Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19

Даниела Недялкова
Библиотеката като издател. Щрихи от книгата „Фантазии в метал“ – рецепция и изследване на скулптурните скрап-композиции в Силистра 5/38-42

Данко Георгиев
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и внедряването на иновативни практики и технологии – опит и решения 5/16-18

Димитър Иванчев, за него
Цветанка Панчева.
Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

Евгения Русинова
Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време 5/12-16

Едуард Сукиасян
Слово за библиотечната професия 2/27-30

Еева Рантамо
Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 

Екип на проекта БИБЛИО
Проучване на нуждите от обучения за библиотечните специалисти за пазара на труда в резултат на цифровата трансформация в рамките на проект БИБЛИО (Резюме на основните изводи от доклада) 6/27-29

Елена Узунова
Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

Елена Янакиева
Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера  3/49-52

Ели Попова
Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11
Културата – споделено групово светоусещане (Разговор с проф. дсн Цветан Давидков за новата му книга) 4/46-48

Ели Попова, прев.
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15
Юрий Столяров. Първоначални сведения за системната същност на библиотеката 5/9-12
Юрий Столяров. Дамска логика в библиотечната терминология 6/19-21

Емилия Милкова, за нея
Ваня Грашкина. Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) 5/3-5

Жечка Кираджиева
90 години от създаването на Детския и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 4/13-16

Ина Божкова, за нея
Албена Ихтиманска. С годините се убедих, че няма нищо случайно – библиотечната професия е призвание (Интервю с Ина Божкова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2019“) 6/6-8

ИФЛА
COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

Йордан Радичков, за него
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

Калина Иванова
Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21

Камелия Конева
Американски център при Столична библиотека 1/36-37

Красимира Лекова
Новостите в библиотечния софтуер обсъдиха колеги от страната, събрани от PC-TM – София и Библиотека „Родина“ в Стара Загора 5/24

Красимира Няголова
Важни са хората! 1/38-39

Кристиана Димчева
„Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19

Людмила Иванова
Училищните библиотеки на фокус 2/49-50

Мануела Енчева
150 години библиотечно дело в Силистра 5/26-30

Милена Цветкова
Научно менторство и библиотековедска човещина при дефицит на хуманност: Уроците на проф. Мария Младенова 4/34-40

Михаил Свирачев
American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

Надежда Груева
Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24
Всичко за книгите от Българското възраждане 4/11-13

Надежда Дякова, за нея
Биляна Яврукова. С отдаденост и с любов (Интервю с Надежда Дякова, директор на Академичната библиотека на НАТФИЗ, носител на наградата „Библиотека на годината 2019“) 6/11-14

Надя Синигерска, за нея
Антоанета Димитрова. Библиотеките и читалищата са национално богатство на България (Интервю с Надя Синигерска, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в КонтурГлобал Марица Изток 3, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2019”) 6/15-16

Наталия Костова
Библиотеката при НЧ „Петър Богдан – 1909“ – Чипровци 5/33-35

Невена Самоковлиева
Градска библиотека – Свищов навърши 75 години от създаването си 5/30-33

Невяна Христова
70 години Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич 4/16-20

Нидерландска асоциация на публичните библиотеки
Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16

Ника Георгиева
Лятна академия в библиотеката 5/35-36

Нина Борисова
Гранд експерти в действие 1/24-26

Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт
Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12

Пенка Вацкова
Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

Пламена Димитрова
Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна (Един прочит на „Вавилонската библиотека“ от Хорхе Луис Борхес) 5/21-23

Радка Анчева
Календар „Дати и събития 2021“ 5/43-48

Радостина Тодорова
Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

РБ „Любен Каравелов“ – Русе
Първите „Арнаудови срещи“ събраха младежи от цялата страна 4/43-44

Рени Велкова
Училищните библиотеки на фокус 2/49-50

Роза Майело
Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 

Росица Добрева
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и внедряването на иновативни практики и технологии – опит и решения 5/16-18

Росица Заркова
Библиотеката на Икономически университет – Варна – 100 години споделени традиции, знания и ценности         6/37-44

Светла Божилова
Гранд експерти в действие 1/24-26

Светлана Петрова
Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29

Силва Василева
Архивът на Змей Горянин в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (115 години от рождението на Светлозар Акендиев Димитров) 4/24-28
Духовното наследство на акад. Михаил Арнаудов, съхранено в личната му библиотека 5/19-21

Силвия Врачовска вж Силвия Павлова
Библиотеката и COVID-19 3/24-25

Силвия Моллова
Инициативи по проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“, провеждани в Библиотеката при НЧ „Просвета – 1947“ – Сърница 6/29-33

Силвия Павлова вж Силвия Врачовска
Спаска Тарандова.
Вярвам, че всяко желание, което идва при нас, е, защото имаме силата да го сбъднем (Интервю със Силвия Павлова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2019“) 6/8-11

Силвия Тончева
Лятна академия в библиотеката 5/35-36

Слава Монева
Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45

Славена Шумарова-Запрянова
С мисъл в настоящето е скрита надежда за бъдещето 4/40-43

Снежана Маринова
Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32
Старозагорската митрополитска библиотека отваря врати за всички желаещи да я ползват 3/46-48

Снежана Янева, за нея
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Съболезнователни адреси от институции и организации 1/40-42
Съболезнования от близки, колеги и приятели 1/42

Спаска Тарандова
Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Проект „Генерация код” 2/44-45 
Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46
Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството 4/8-11
Вярвам, че всяко желание, което идва при нас, е, защото имаме силата да го сбъднем (Интервю със Силвия Павлова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2019“) 6/8-11
Годишен национален форум „Библиотеките днес: Умения за 21. век“ на Фондация „Глобални библиотеки – България” 6/33-36

Стефка Тодорова
Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

Стилияна Стоянова
Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49

Стоян Аргиров, за него
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

Таня Пилева
Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43

Татяна Савова
Иван Вазов, Русе и русенската регионална библиотека (По случай 170-годишнината от рождението му) 4/22-24
В Русенската регионална библиотека се проведе VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ 5/25-26

Тон ван Влиммерен
Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9

ФГББ
Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 1/21-22
Четвърти Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 6/36-37

Цветанка Панчева
Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш 4/28-33
Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев 6/44-48

Цветелина Войчева
Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37

Ценко Цветанов, за него
Валентина Стоева.
Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България 6/17-19

Юрий Столяров
Първоначални сведения за системната същност на библиотеката 5/9-12
Дамска логика в библиотечната терминология 6/19-21

NEDCC (Northeast Document Conservation Center)
Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева