Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Автори 2020 ПДФ Печат

Александра Дипчикова, прев.
ИФЛА. Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

Анелия Иванова
Човекът, който промени живота ми… 1/39-40

Анелия Спасова
Гранд експерти в действие 1/24-26

Анета Дончева
Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

Антоанета Димитрова
Онлайн Маратон на четенето 2020 3/27-33

Аня Михова
Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен през последните петнадесет години 1/32

Асен Георгиев
Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник 2/17-27

ББИА
Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес 1/16-17
Проект „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в България“ 1/22-24
В памет на Снежана Янева 1/33-35
Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. 3/3-11
Програма за дейността на ББИА 2020 г. 3/11-13
Работата на българските библиотеки в условия на пандемия 3/13-17
Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка 3/33-35

Богдана Сиракова
Българско слово без граници 1/45-47

Валентина Вълчева
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин – пазител на смисъла и създател на бъдещето 1/29-31

Виолета Божилова, прев.
Едуард Сукиасян. Слово за библиотечната професия 2/27-30

Виолета Василева
Работна среща на училищни библиотекари във Варна 1/44

Виторио Понзани
Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 

Галина Раева
Вълшебство от пролетни багри в Регионална библиотека „Партений Павлович” 2/47-49

Гергана Мартинова
Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

Градска библиотека – Кьолн
Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн 2/9-11 

Даниела Канева
„Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19

Едуард Сукиасян
Слово за библиотечната професия 2/27-30

Еева Рантамо
Връзки с обществеността в библиотеки с услуги за хора със специални потребности 2/32-34 

Елена Узунова
Един нов опис на ръкописна сбирка 2/50-52

Елена Янакиева
Краезнанието – надеждна местна памет в дигиталната ера  3/49-52

Ели Попова
Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) (Национални измерения) 1/3-11

Ели Попова, прев.
Едуард Сукиасян. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) 1/11-15

ИФЛА
COVID-19 и библиотеките в глобален план 2/3-8 
Позиция на ИФЛА относно правото на обществено заемане (2016) 3/35-40

Йордан Радичков, за него
Пенка Вацкова. Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

Калина Иванова
Библиотеката, читателите и извънредното положение – предизвикателство за библиотекарите 3/19-21

Камелия Конева
Американски център при Столична библиотека 1/36-37

Красимира Няголова
Важни са хората! 1/38-39

Кристиана Димчева
„Вирусът” на библиотеката в карантинно време 3/17-19

Людмила Иванова
Училищните библиотеки на фокус 2/49-50

Михаил Свирачев
American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38

Надежда Груева
Работа на библиотеката в условията на извънредно положение 2020 г. 3/22-24

Нидерландска асоциация на публичните библиотеки
Отваряне на библиотечни офиси при спазване на протокол (Протокол за защита и безопасност на служителите и потребителите на библиотечния сектор при повторно отваряне на библиотеките) 2/15-16

Нина Борисова
Гранд експерти в действие 1/24-26

Отдел за развитие на библиотеките към Агенция за управление на местната власт
Препоръки за работа с физически материали в библиотеките по отношение на COVID-19 2/11-12

Пенка Вацкова
Литературата на невероятния Северозапад (Втора регионална краеведска конференция в Монтана) 2/46-47 

Радостина Тодорова
Библиотеката на Нов български университет работи с читатели дистанционно 3/26-27

Рени Велкова
Училищните библиотеки на фокус 2/49-50

Роза Майело
Covid-19 и защита на здравето в библиотеките (Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на  работното пространство) 2/13-15 

Светла Божилова
Гранд експерти в действие 1/24-26

Светлана Петрова
Из историята на библиотечното дело в Ловеч 1/26-29

Силвия Врачовска
Библиотеката и COVID-19 3/24-25

Слава Монева
Кампанията на Kinder и библиотеката при СОУ „Иван Вазов“ – Сопот 1/44-45

Снежана Маринова
Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година 2/31-32
Старозагорската митрополитска библиотека отваря врати за всички желаещи да я ползват 3/46-48

Снежана Янева, за нея
ББИА. В памет на Снежана Янева 1/33-35
Снежана Янева и Американските центрове и кътове в българските библиотеки 1/35
Камелия Конева. Американски център при Столична библиотека 1/36-37
Цветелина Войчева. Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37
Михаил Свирачев. American Space при Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1/38
Красимира Няголова. Важни са хората! 1/38-39
Анелия Иванова. Човекът, който промени живота ми… 1/39-40
Съболезнователни адреси от институции и организации 1/40-42
Съболезнования от близки, колеги и приятели 1/42

Спаска Тарандова
Предизвикателства пред библиотеките в 21. век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки 1/17-20
Проект „Генерация код” 2/44-45 
Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките ресурси в българските библиотеки 3/40-46

Стефка Тодорова
Библиотеката при Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна 1/47-48

Стилияна Стоянова
Библиотеката при НЧ „Факел – 1926” – Зверино, общ. Мездра 3/48-49

Стоян Аргиров, за него
Мария Младенова. Стоян Аргиров – основоположник на библиотековедската наука в България (По повод 150 години от рождението му) 2/39-44

Таня Пилева
Училищен библиотекар на годината за област Пловдив 1/43

Тон ван Влиммерен
Насоки относно политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите 2/9

ФГББ
Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ 1/21-22

Цветелина Войчева
Американски център при Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/37

NEDCC (Northeast Document Conservation Center)
Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките 2/17

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България