Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Ключови думи 2021 ПДФ Печат

авторско право
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12
ИФЛА за правото на обществено заемане (Насоки за библиотеките) 4-5/39-42

Алберт Гечев
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47

Американски информационен център
Никола Казански.
Спомен за Снежана Янева 3/40-42

Арнаудови срещи
РБ „Любен Каравелов“ – Русе.
„Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“ събра в библиотеката младежи, учители и специалисти 3/42-43

архитектурно пространство
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

бази данни
Биляна Яврукова. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки 6/3-8

ББИА
ББИА. XV Национална библиотечна седмица (17 – 21 май 2021 г.) 2/3-4
Анета Дончева. Обръщение на председателя на ББИА 3/3-4
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. 3/4-15
ББИА. Програма за дейността на ББИА през 2021 г. 3/15-17
Антоанета Димитрова. ХV Национална библиотечна седмица „Библиотеката ще ти помогне!“ 3/18-20
ББИА. Годишни библиотечни награди за 2020 г. 6/9-12

библиографи
Илко Пенелов. „...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41
Милена Цветкова. Мемориална книга за Мария Младенова – последната жрица на аналоговата библиотека 6/46-48

Библиотека при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ – Свищов
Веселина Спасова, Маргарита Колева.
165 години читалищна библиотека в Свищов и 70 години Детски отдел – непреходност и традиция 3/35-37

Библиотека при НЧ „Алеко Константинов – 1954“ – Пловдив
Анахид Парсехян, Аделина Божинова, Милена Илиева, Стефка Илиева, Живка
Аджеларова. Проект „Медийна грамотност за гражданска журналистика“ обучава библиотекари 3/30-31

Библиотека при НЧ „ Прогрес – 1939“ – с. Старцево, общ. Златоград
Юлия Станкова
. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Богдана Сиракова
. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17

Библиотека при НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд, общ. Марица
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36
Камишибай театър в читалищната библиотека (Интервю със Светла Божилова, библиотекар в НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд, общ. Марица) 4-5/33-35

Библиотека при НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен
„Вие сте тези, които носят светлината и промяната” (Интервю с Ана Александрова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2020“) 6/13-14

Библиотека при ОУ „Любен Каравелов“ – Попово
Камишибай театър в училищната библиотека (Интервю с Антоанета Йорданова, библиотекар в ОУ „Любен Каравелов“ – Попово) 4-5/35-36

Библиотека при СУ „Васил Левски“ – Севлиево
Борислав Маринов.
Добрият пример: училищната библиотека при СУ „Васил Левски“ – Севлиево 4-5/63-65

Библиотека при Хуманитарна гимназия – Пловдив
Дона Иванова
. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18

Библиотека „Родина“ – Стара Загора
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41

библиотекари
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48
Мемориална седмица в памет на нашата обичана и уважавана Снежа (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева“) 2/36-39
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 2/39-42
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. 3/4-15
Силва Василева. Вдъхновяващи, ангажирани, иновативни, устойчиви и приобщаващи библиотеки – посланието на 86-я Световен конгрес на ИФЛА 4-5/43-46
Веселина Георгиева, Милкана Лишкова, Силвия Найденова, Татяна Стоянова, Цветанка Христова. Централната библиотека на БАН на 86-ия Световен библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/48-51
„Вие сте тези, които носят светлината и промяната” (Интервю с Ана Александрова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2020“) 6/13-14
„Библиотеката е показател за постиженията в духовността и хуманитаризма като ценности на човечеството“ (Интервю с Иван Крачанов, носител на наградата „Библиотекар на годината 2020“) 6/15-17
Илко Пенелов. „...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41
Елена Янакиева. За смисъла на един живот (По повод 100-годишния юбилей на Константинка Калайджиева) 6/41-46
Милена Цветкова. Мемориална книга за Мария Младенова – последната жрица на аналоговата библиотека 6/46-48

библиотеки
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 2/39-42
ИФЛА за правото на обществено заемане (Насоки за библиотеките) 4-5/39-42
Силва Василева. Вдъхновяващи, ангажирани, иновативни, устойчиви и приобщаващи библиотеки – посланието на 86-я Световен конгрес на ИФЛА 4-5/43-46
Спаска Тарандова. Секцията за обществените библиотеки на Световния конгрес на ИФЛА WLIC 2021 (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/46-48
Веселина Георгиева, Милкана Лишкова, Силвия Найденова, Татяна Стоянова, Цветанка Христова. Централната библиотека на БАН на 86-ия Световен библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/48-51
Спаска Тарандова, Марина Енчева. Общо събрание и годишна конференция на ЕБЛИДА „Европейските структурни и инвестиционни фондове 2021 – 2027 и библиотеките – подход, от който печелят всички“ 4-5/51-53

библиотечна терминология
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

библиотечни програми
Янита Гуркова.
Обществената библиотека на Калгари – място, където хората се вдъхновяват, достигат до своето прозрение и израстват 3/32-34

библиотечни проекти
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

библиотечни сгради
„Библиотеката е вдъхновение за всички приятели на книгите и четящите хора!“ (Интервю с Димитър Николов, кмет на Община Бургас, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/24-28

библиотечно заемане
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

библиотечно образование
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

библиотечно осигуряване на детските градини
Валентина Стоева.
Библиотека в детската градина: Имат ли място библиотекарите за формирането на фонови знания в предучилищна възраст 3/24-26

библиотечно-информационни науки
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

биобиблиографии
Милена Цветкова. Мемориална книга за Мария Младенова – последната жрица на аналоговата библиотека 6/46-48

българистика
Александра Антонова. Проект Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ 3/27-30

Българска културна асоциация в Белгия
Рада Ганкова.
Български писатели гостуват в Брюксел 4-5/61-63

българска литературна критика
Александра Антонова. Проект Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ 3/27-30

български библиотеки
ББИА. XV Национална библиотечна седмица (17 – 21 май 2021 г.) 2/3-4
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. 3/4-15
Елена Коева-Юрченко. За първата Национална библиотечна седмица в България 3/37-39
Никола Казански. Спомен за Снежана Янева 3/40-42

Български институт по стандартизация
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23

български книги
Рада Ганкова.
Български писатели гостуват в Брюксел 4-5/61-63

български стандарти
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23

Георги Караславов
Илко Пенелов.
„...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41

Годишни библиотечни награди
ББИА.
Годишни библиотечни награди за 2020 г. 6/9-12
„Вие сте тези, които носят светлината и промяната” (Интервю с Ана Александрова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2020“) 6/13-14
„Библиотеката е показател за постиженията в духовността и хуманитаризма като ценности на човечеството“ (Интервю с Иван Крачанов, носител на наградата „Библиотекар на годината 2020“) 6/15-17
„Старата дама на видинската култура” (Интервю с Десислава Иванова, директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин, носител на наградата „Библиотека на годината 2020“) 6/17-21
„Книгите съхраняват миналото, а библиотеките създават бъдещето” (Интервю с Милена Марковска, директор на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 6/21-24
„Библиотеката е вдъхновение за всички приятели на книгите и четящите хора!“ (Интервю с Димитър Николов, кмет на Община Бургас, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/24-28
„Библиотеките са съкровищници на всички богатства на човешкия дух“ (Интервю с Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 ГРУП – Пловдив, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/28-29
„Книгите, които ни свързват” (Интервю с Денислава Данкова, журналист в „Кабел Сат – Запад” и носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/29-31

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград
Милена Марковска, Теодора Кузманова.
Лятна програма „Ваканция вбиблиотеката – 2021” в ГБ „Паисий Хилендарски” – Асеновград 4-5/7-9
„Книгите съхраняват миналото, а библиотеките създават бъдещето” (Интервю с Милена Марковска, директор на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 6/21-24
„Библиотеките са съкровищници на всички богатства на човешкия дух“ (Интервю с Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 ГРУП – Пловдив, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/28-29

Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград
Валентина Терзиева.
Приказна кула от рециклирани материали построиха в Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград 3/23-24
Валентина Терзиева. „Занимателна ваканция” пожъна успех сред децата в Димитровград 4-5/17-19

грамотност
Лора Филипова. Да отгледаш читател: наръчник за родители 3/43-44

дворцови помещения
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

детско четене
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Юлия Станкова. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33
Валентина Стоева. Библиотека в детската градина: Имат ли място библиотекарите за формирането на фонови знания в предучилищна възраст 3/24-26
Веселина Спасова, Маргарита Колева. 165 години читалищна библиотека в Свищов и 70 години Детски отдел – непреходност и традиция 3/35-37
Лора Филипова. Да отгледаш читател: наръчник за родители 3/43-44
Милена Марковска, Теодора Кузманова. Лятна програма „Ваканция вбиблиотеката – 2021” в ГБ „Паисий Хилендарски” – Асеновград 4-5/7-9
Жечка Кираджиева. Вълшебно лято в Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков” – Варна 4-5/9-11
Виктория Роглева, Цветелина Пашова. Лятно четене и работа с деца в Детския отдел на РБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново 4-5/11-12
Силвия Павлова, Владислава Иванчева. Забавна наука, клубове и читалня на открито с „Лято в библиотеката“ на РБ „Христо Ботев“ – Враца 4-5/13-14
Савина Цонева, Анелия Мутафчиева-Христова. Летни занимания с деца в РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово 4-5/15-17
Валентина Терзиева. „Занимателна ваканция” пожъна успех сред децата в Димитровград 4-5/17-19
Галя Маринова, Даниела Василева, Детелина Костадинова, Мира Христова. Летен детски клуб „Играй и учи“ в РБ „Дора Габе“ – Добрич 4-5/19-21
Зоя Александрова. Лято е! Ела в библиотеката! 4-5/22-24
Пенка Вацкова. Забавно лято в регионалната библиотека в Монтана 4-5/24-25
Диана Варникова-Милчева, Теодора Ташкова, Стефка Преждарова. Лятна читалня на РБ „Никола Фурнаджиев“– Пазарджик в парк-остров„Свобода“ 4-5/25-27
Диана Гривева. Лятно забавление с чудно настроение 4-5/27-29
Галина Раева. Летни инициативи за малките читатели в РБ „Партений Павлович” 4-5/29-30
Борислав Маринов. Добрият пример: училищната библиотека при СУ „Васил Левски“ – Севлиево 4-5/63-65
„Вие сте тези, които носят светлината и промяната” (Интервю с Ана Александрова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2020“) 6/13-14

дигитализация
Александър Шпатов
. Дигитализацията на печатните книги и насърчаването на качественото четене 4-5/3-7
„Библиотеката е показател за постиженията в духовността и хуманитаризма като ценности на човечеството“ (Интервю с Иван Крачанов, носител на наградата „Библиотекар на годината 2020“) 6/15-17
„Книгите съхраняват миналото, а библиотеките създават бъдещето” (Интервю с Милена Марковска, директор на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 6/21-24
„Библиотеките са съкровищници на всички богатства на човешкия дух“ (Интервю с Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 ГРУП – Пловдив, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/28-29
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36

дигитална трансформация
Таня Тодорова.„Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

дигитални библиотеки
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44
Александра Антонова. Проект Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ 3/27-30
Александър Шпатов. Дигитализацията на печатните книги и насърчаването на качественото четене 4-5/3-7

ЕБЛИДА
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29
Спаска Тарандова, Марина Енчева. Общо събрание и годишна конференция на ЕБЛИДА „Европейските структурни и инвестиционни фондове 2021 – 2027 и библиотеките – подход, от който печелят всички“ 4-5/51-53

европейски библиотеки
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29
Чети: Вдъхновяваме младежите в Европа да четат 2/23-30

Едуард Сукиасян
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

електронни книги
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

електронни ресурси
Биляна Яврукова
. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки 6/3-8

електронно обучение
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34

застъпничество
Елена Коева-Юрченко.
За първата Национална библиотечна седмица в България 3/37-39

изложби
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47
Галина Раева. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48

Емилия Милкова
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44

иновации
Яна Кършийска. Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас – история и съвременност 4-5/53-61
„Библиотеката е вдъхновение за всички приятели на книгите и четящите хора!“ (Интервю с Димитър Николов, кмет на Община Бургас, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/24-28
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36

инфодемия
Милена Цветкова. Страх от четене по време на пандемия 2/4-10

информация
Милена Цветкова. Страх от четене по време на пандемия 2/4-10

ИФЛА
ИФЛА за правото на обществено заемане (Насоки за библиотеките) 4-5/39-42
Силва Василева. Вдъхновяващи, ангажирани, иновативни, устойчиви и приобщаващи библиотеки – посланието на 86-я Световен конгрес на ИФЛА 4-5/43-46
Спаска Тарандова. Секцията за обществените библиотеки на Световния конгрес на ИФЛА WLIC 2021 (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/46-48
Веселина Георгиева, Милкана Лишкова, Силвия Найденова, Татяна Стоянова, Цветанка Христова. Централната библиотека на БАН на 86-ия Световен библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/48-51

Камишибай театър
Камишибай – театър или нещо повече... 4-5/31
Пионерите от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна (Интервю с Жечка Кираджиева, библиотекар в Детския и средношколски комплекс) 4-5/31-33
Камишибай театър в читалищната библиотека (Интервю със Светла Божилова, библиотекар в НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд, общ. Марица) 4-5/33-35
Камишибай театър в училищната библиотека (Интервю с Антоанета Йорданова, библиотекар в ОУ „Любен Каравелов“ – Попово) 4-5/35-36

книжовно-документално наследство
Иван Кабаков.
Регионалните културни политики като фактор за развитие 4-5/65-67

комплектуване
Биляна Яврукова
. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки 6/3-8

конгреси
Силва Василева. Вдъхновяващи, ангажирани, иновативни, устойчиви и приобщаващи библиотеки – посланието на 86-я Световен конгрес на ИФЛА 4-5/43-46
Спаска Тарандова. Секцията за обществените библиотеки на Световния конгрес на ИФЛА WLIC 2021 (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/46-48
Веселина Георгиева, Милкана Лишкова, Силвия Найденова, Татяна Стоянова, Цветанка Христова. Централната библиотека на БАН на 86-ия Световен библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/48-51

Константинка Калайджиева
Елена Янакиева.
За смисъла на един живот (По повод 100-годишния юбилей на Константинка Калайджиева) 6/41-46

конференции
Спаска Тарандова, Марина Енчева. Общо събрание и годишна конференция на ЕБЛИДА „Европейските структурни и инвестиционни фондове 2021 – 2027 и библиотеките – подход, от който печелят всички“ 4-5/51-53

Краеведско обединение „Мизия“
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35

краезнание
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36
Галина Раева. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48

кризата COVID-19
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

литературни туристически маршрути
Теодора Пейчева-Дянкова. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38

лицензионни споразумения
Биляна Яврукова
. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки 6/3-8

Маратон на четенето
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Дона Иванова. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18

Мария Младенова
Милена Цветкова.
Мемориална книга за Мария Младенова – последната жрица на аналоговата библиотека 6/46-48

медийна грамотност
Анахид Парсехян, Аделина Божинова, Милена Илиева, Стефка Илиева, Живка Аджеларова. Проект „Медийна грамотност за гражданска журналистика“ обучава библиотекари 3/30-31

международни конференции
Таня Тодорова. „Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

международни стандарти
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23

мобилни библиотеки
„Старата дама на видинската култура” (Интервю с Десислава Иванова, директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин, носител на наградата „Библиотека на годината 2020“) 6/17-21

награди
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48
Спаска Тарандова. Секцията за обществените библиотеки на Световния конгрес на ИФЛА WLIC 2021 (17 – 19 август 2021 г.) 4-5/46-48

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
„Библиотеката е показател за постиженията в духовността и хуманитаризма като ценности на човечеството“ (Интервю с Иван Крачанов, носител на наградата „Библиотекар на годината 2020“) 6/15-17

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Елена Янакиева.
За смисъла на един живот (По повод 100-годишния юбилей на Константинка Калайджиева) 6/41-46

Национална библиотечна седмица
ББИА. XV Национална библиотечна седмица (17 – 21 май 2021 г.) 2/3-4
Антоанета Димитрова. ХV Национална библиотечна седмица „Библиотеката ще ти помогне!“ 3/18-20
Светлана Хаджиева. Нов филиал откри Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 3/20-21
София Пейчева. Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – Кюстендил откри обновения си Детски отдел 3/21-22
Диана Варникова. Информационните носители и книгите в живота на хората 3/22-23
Валентина Терзиева. Приказна кула от рециклирани материали построиха в Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград 3/23-24
Елена Коева-Юрченко. За първата Национална библиотечна седмица в България 3/37-39

образование
Валентина Стоева. Библиотека в детската градина: Имат ли място библиотекарите за формирането на фонови знания в предучилищна възраст 3/24-26

Обществена библиотека – Калгари
Янита Гуркова. Обществената библиотека на Калгари – място, където хората се вдъхновяват, достигат до своето прозрение и израстват 3/32-34

обществени библиотеки
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34
Мемориална седмица в памет на нашата обичана и уважавана Снежа (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева“) 2/36-39
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47
Галина Раева. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. 3/4-15
Антоанета Димитрова. ХV Национална библиотечна седмица „Библиотеката ще ти помогне!“ 3/18-20
Светлана Хаджиева. Нов филиал откри Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 3/20-21
София Пейчева. Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – Кюстендил откри обновения си Детски отдел 3/21-22
Диана Варникова. Информационните носители и книгите в живота на хората 3/22-23
Валентина Терзиева. Приказна кула от рециклирани материали построиха в Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград 3/23-24
Янита Гуркова. Обществената библиотека на Калгари – място, където хората се вдъхновяват, достигат до своето прозрение и израстват 3/32-34
РБ „Любен Каравелов“ – Русе. „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“ събра в библиотеката младежи, учители и специалисти 3/42-43
Милена Марковска, Теодора Кузманова. Лятна програма „Ваканция вбиблиотеката – 2021” в ГБ „Паисий Хилендарски” – Асеновград 4-5/7-9
Жечка Кираджиева. Вълшебно лято в Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков” – Варна 4-5/9-11
Виктория Роглева, Цветелина Пашова. Лятно четене и работа с деца в Детския отдел на РБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново 4-5/11-12
Силвия Павлова, Владислава Иванчева. Забавна наука, клубове и читалня на открито с „Лято в библиотеката“ на РБ „Христо Ботев“ – Враца 4-5/13-14
Савина Цонева, Анелия Мутафчиева-Христова. Летни занимания с деца в РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово 4-5/15-17
Валентина Терзиева. „Занимателна ваканция” пожъна успех сред децата в Димитровград 4-5/17-19
Галя Маринова, Даниела Василева, Детелина Костадинова, Мира Христова. Летен детски клуб „Играй и учи“ в РБ „Дора Габе“ – Добрич 4-5/19-21
Зоя Александрова. Лято е! Ела в библиотеката! 4-5/22-24
Пенка Вацкова. Забавно лято в регионалната библиотека в Монтана 4-5/24-25
Диана Варникова-Милчева, Теодора Ташкова, Стефка Преждарова. Лятна читалня на РБ „Никола Фурнаджиев“– Пазарджик в парк-остров„Свобода“ 4-5/25-27
Диана Гривева. Лятно забавление с чудно настроение 4-5/27-29
Галина Раева. Летни инициативи за малките читатели в РБ „Партений Павлович” 4-5/29-30
Теодора Пейчева-Дянкова. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38
Яна Кършийска. Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас – история и съвременност 4-5/53-61
Иван Кабаков. Регионалните културни политики като фактор за развитие 4-5/65-67

Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ – Крайова
Теодора Пейчева-Дянкова
. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38

отзиви
Лора Филипова. Да отгледаш читател: наръчник за родители 3/43-44
Милена Цветкова. Мемориална книга за Мария Младенова – последната жрица на аналоговата библиотека 6/46-48

право на обществено заемане
ИФЛА за правото на обществено заемане (Насоки за библиотеките) 4-5/39-42

програми
ББИА. Програма за дейността на ББИА през 2021 г. 3/15-17

проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“
Теодора Пейчева-Дянкова
. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38

проекти
Юлия Станкова. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36
Анахид Парсехян, Аделина Божинова, Милена Илиева, Стефка Илиева, Живка Аджеларова. Проект „Медийна грамотност за гражданска журналистика“ обучава библиотекари 3/30-31
Теодора Пейчева-Дянкова. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38
Спаска Тарандова, Марина Енчева. Общо събрание и годишна конференция на ЕБЛИДА „Европейските структурни и инвестиционни фондове 2021 – 2027 и библиотеките – подход, от който печелят всички“ 4-5/51-53
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36

работа с деца
Янита Гуркова. Обществената библиотека на Калгари – място, където хората се вдъхновяват, достигат до своето прозрение и израстват 3/32-34
Веселина Спасова, Маргарита Колева. 165 години читалищна библиотека в Свищов и 70 години Детски отдел – непреходност и традиция 3/35-37
Милена Марковска, Теодора Кузманова. Лятна програма „Ваканция вбиблиотеката – 2021” в ГБ „Паисий Хилендарски” – Асеновград 4-5/7-9
Жечка Кираджиева. Вълшебно лято в Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков” – Варна 4-5/9-11
Виктория Роглева, Цветелина Пашова. Лятно четене и работа с деца в Детския отдел на РБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново 4-5/11-12
Силвия Павлова, Владислава Иванчева. Забавна наука, клубове и читалня на открито с „Лято в библиотеката“ на РБ „Христо Ботев“ – Враца 4-5/13-14
Савина Цонева, Анелия Мутафчиева-Христова. Летни занимания с деца в РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово 4-5/15-17
Валентина Терзиева. „Занимателна ваканция” пожъна успех сред децата в Димитровград 4-5/17-19
Галя Маринова, Даниела Василева, Детелина Костадинова, Мира Христова. Летен детски клуб „Играй и учи“ в РБ „Дора Габе“ – Добрич 4-5/19-21
Зоя Александрова. Лято е! Ела в библиотеката! 4-5/22-24
Пенка Вацкова. Забавно лято в регионалната библиотека в Монтана 4-5/24-25
Диана Варникова-Милчева, Теодора Ташкова, Стефка Преждарова. Лятна читалня на РБ „Никола Фурнаджиев“– Пазарджик в парк-остров„Свобода“ 4-5/25-27
Диана Гривева. Лятно забавление с чудно настроение 4-5/27-29
Галина Раева. Летни инициативи за малките читатели в РБ „Партений Павлович” 4-5/29-30
Пионерите от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна (Интервю с Жечка Кираджиева, библиотекар в Детския и средношколски комплекс) 4-5/31-33
Камишибай театър в читалищната библиотека (Интервю със Светла Божилова, библиотекар в НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд, общ. Марица) 4-5/33-35
Камишибай театър в училищната библиотека (Интервю с Антоанета Йорданова, библиотекар в ОУ „Любен Каравелов“ – Попово) 4-5/35-36
„Вие сте тези, които носят светлината и промяната” (Интервю с Ана Александрова, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2020“) 6/13-14
„Книгите съхраняват миналото, а библиотеките създават бъдещето” (Интервю с Милена Марковска, директор на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 6/21-24
„Библиотеката е вдъхновение за всички приятели на книгите и четящите хора!“ (Интервю с Димитър Николов, кмет на Община Бургас, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/24-28

работа с тийнейджъри
Чети: Вдъхновяваме младежите в Европа да четат 2/23-30

радиочестотна идентификация
„Старата дама на видинската култура” (Интервю с Десислава Иванова, директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин, носител на наградата „Библиотека на годината 2020“) 6/17-21

ранно детско развитие
Лора Филипова. Да отгледаш читател: наръчник за родители 3/43-44

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Савина Цонева, Анелия Мутафчиева-Христова
. Летни занимания с деца в РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово 4-5/15-17
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана
Пенка Вацкова.
Забавно лято в регионалната библиотека в Монтана 4-5/24-25

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич
Галя Маринова, Даниела Василева, Детелина Костадинова, Мира Христова.
Летен детски клуб „Играй и учи“ в РБ „Дора Габе“ – Добрич 4-5/19-21

Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – Кюстендил
София Пейчева.
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – Кюстендил откри обновения си Детски отдел 3/21-22
Зоя Александрова. Лято е! Ела в библиотеката! 4-5/22-24
Иван Кабаков. Регионалните културни политики като фактор за развитие 4-5/65-67
„Книгите, които ни свързват” (Интервю с Денислава Данкова, журналист в „Кабел Сат – Запад” и носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/29-31

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Татяна Савова
. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47
РБ „Любен Каравелов“ – Русе. „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“ събра в библиотеката младежи, учители и специалисти 3/42-43
Диана Гривева. Лятно забавление с чудно настроение 4-5/27-29
Теодора Пейчева-Дянкова. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин
„Старата дама на видинската култура” (Интервю с Десислава Иванова, директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин, носител на наградата „Библиотека на годината 2020“) 6/17-21

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик
Диана Варникова.
Информационните носители и книгите в живота на хората 3/22-23
Диана Варникова-Милчева, Теодора Ташкова, Стефка Преждарова. Лятна читалня на РБ „Никола Фурнаджиев“– Пазарджик в парк-остров„Свобода“ 4-5/25-27

Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян
Светлана Хаджиева.
Нов филиал откри Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 3/20-21

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Галина Раева
. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48
Галина Раева. Летни инициативи за малките читатели в РБ „Партений Павлович” 4-5/29-30

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас
Яна Кършийска.
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас – история и съвременност 4-5/53-61
„Библиотеката е вдъхновение за всички приятели на книгите и четящите хора!“ (Интервю с Димитър Николов, кмет на Община Бургас, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/24-28

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Кристиана Димчева
. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44
Жечка Кираджиева. Вълшебно лято в Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков” – Варна 4-5/9-11
Пионерите от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна (Интервю с Жечка Кираджиева, библиотекар в Детския и средношколски комплекс) 4-5/31-33

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
Виктория Роглева, Цветелина Пашова
. Лятно четене и работа с деца в Детския отдел на РБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново 4-5/11-12

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
Силвия Павлова, Владислава Иванчева.
Забавна наука, клубове и читалня на открито с „Лято в библиотеката“ на РБ „Христо Ботев“ – Враца 4-5/13-14

ресурси на хартиен носител
Биляна Яврукова
. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки 6/3-8

руски библиотеки
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

Снежана Янева
Мемориална седмица в памет на нашата обичана и уважавана Снежа (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева“) 2/36-39
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 2/39-42
Никола Казански. Спомен за Снежана Янева 3/40-42

старопечатни книги
Яна Кършийска. Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас – история и съвременност 4-5/53-61

Стефан Гечев
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47

Съюз на българските писатели
Илко Пенелов.
„...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41

Тодор Боров
Илко Пенелов. „...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41

университетски библиотеки
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7
Биляна Яврукова. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки 6/3-8

учене през целия живот
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36

училищни библиотеки
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48
Дона Иванова. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18
ББИА. Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. 3/4-15
Борислав Маринов. Добрият пример: училищната библиотека при СУ „Васил Левски“ – Севлиево 4-5/63-65

фестивали
Рада Ганкова. Български писатели гостуват в Брюксел 4-5/61-63

финансова грамотност
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Теодора Пейчева-Дянкова
. Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките 4-5/37-38

Цели за устойчиво развитие
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

цензура
Илко Пенелов. „...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41

четене
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46
Милена Цветкова. Страх от четене по време на пандемия 2/4-10
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Дона Иванова. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18
Чети: Вдъхновяваме младежите в Европа да четат 2/23-30
Александър Шпатов. Дигитализацията на печатните книги и насърчаването на качественото четене 4-5/3-7
Рада Ганкова. Български писатели гостуват в Брюксел 4-5/61-63
„Книгите, които ни свързват” (Интервю с Денислава Данкова, журналист в „Кабел Сат – Запад” и носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020“) 6/29-31
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36

читалищни библиотеки
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Юлия Станкова. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36
Анахид Парсехян, Аделина Божинова, Милена Илиева, Стефка Илиева, Живка Аджеларова. Проект „Медийна грамотност за гражданска журналистика“ обучава библиотекари 3/30-31
Веселина Спасова, Маргарита Колева. 165 години читалищна библиотека в Свищов и 70 години Детски отдел – непреходност и традиция 3/35-37

юбилеи
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46
Веселина Спасова, Маргарита Колева. 165 години читалищна библиотека в Свищов и 70 години Детски отдел – непреходност и традиция 3/35-37
Савина Цонева. 160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово 6/31-36
Илко Пенелов. „...а паметта, както знаеш, изневерява понякога...“ (По повод 120 години от рождението на Тодор Боров) 6/36-41
Елена Янакиева. За смисъла на един живот (По повод 100-годишния юбилей на Константинка Калайджиева) 6/41-46

BOBCATSSS
Таня Тодорова. „Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева