Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Ключови думи 2021 ПДФ Печат

авторско право
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

архитектурно пространство
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

Библиотека „Родина“ – Стара Загора
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41

библиотекари
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48

библиотечна терминология
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

библиотечни проекти
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

библиотечно заемане
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

библиотечно образование
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

библиотечно-информационни науки
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

дворцови помещения
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

дигитална трансформация
Таня Тодорова.„Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

ЕБЛИДА
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

европейски библиотеки
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

Едуард Сукиасян
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

електронни книги
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

Краеведско обединение „Мизия“
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35

краезнание
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35

кризата COVID-19
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

международни конференции
Таня Тодорова. „Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

награди
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48

обществени библиотеки
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

руски библиотеки
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

университетски библиотеки
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

училищни библиотеки
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48

Цели за устойчиво развитие
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

четене
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

читалищни библиотеки
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41

юбилеи
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

BOBCATSSS
Таня Тодорова.„Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева