Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Ключови думи 2021 ПДФ Печат

авторско право
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

Алберт Гечев
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47

архитектурно пространство
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

ББИА
ББИА. XV Национална библиотечна седмица (17 – 21 май 2021 г.) 2/3-4

Библиотека при НЧ „ Прогрес – 1939“ – с. Старцево
Юлия Станкова
. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33

Библиотека при НЧ „Развитие – 1873“ – Пещера
Богдана Сиракова
. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17

Библиотека при НЧ „Светлина – 1929“ – с. Труд
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36

Библиотека при Хуманитарна гимназия – Пловдив
Дона Иванова
. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18

Библиотека „Родина“ – Стара Загора
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41

библиотекари
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48
Мемориална седмица в памет на нашата обичана и уважавана Снежа (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева“) 2/36-39
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 2/39-42
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44

библиотеки
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 2/39-42

библиотечна терминология
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

библиотечни проекти
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

библиотечно заемане
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

библиотечно образование
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

библиотечно-информационни науки
Милена Миланова. Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

български библиотеки
ББИА. XV Национална библиотечна седмица (17 – 21 май 2021 г.) 2/3-4
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12

Български институт по стандартизация
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23

български стандарти
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23

дворцови помещения
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

детско четене
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Юлия Станкова. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33

дигитална трансформация
Таня Тодорова.„Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

дигитални библиотеки
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44

ЕБЛИДА
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

европейски библиотеки
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29
Чети: Вдъхновяваме младежите в Европа да четат 2/23-30

Едуард Сукиасян
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

електронни книги
Ана Лазарова. Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

електронно обучение
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34

изложби
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47
Галина Раева. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48

Емилия Милкова
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44

инфодемия
Милена Цветкова. Страх от четене по време на пандемия 2/4-10

информация
Милена Цветкова. Страх от четене по време на пандемия 2/4-10

Краеведско обединение „Мизия“
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35

краезнание
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36
Галина Раева. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48

кризата COVID-19
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

Маратон на четенето
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Дона Иванова. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18

международни конференции
Таня Тодорова. „Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

международни стандарти
Биляна Яврукова. Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки 2/19-23

награди
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48

Национална библиотечна седмица
ББИА. XV Национална библиотечна седмица (17 – 21 май 2021 г.) 2/3-4

обществени библиотеки
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34
Мемориална седмица в памет на нашата обичана и уважавана Снежа (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева“) 2/36-39
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47
Галина Раева. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48

проекти
Юлия Станкова. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36

работа с тийнейджъри
Чети: Вдъхновяваме младежите в Европа да четат 2/23-30

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Татяна Савова
. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Галина Раева
. Регионална библиотека „Партений Павлович” посреща пролетта с красиви изложби 2/47-48

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Кристиана Димчева
. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. Емилия, която създаваше промяна с усмивка и дързост 2/42-44

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

руски библиотеки
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

Снежана Янева
Мемориална седмица в памет на нашата обичана и уважавана Снежа (По материали от сайта на Мемориален фонд „Снежана Янева“) 2/36-39
Спомени за Снежана Янева от колеги и приятели 2/39-42

Стефан Гечев
Ренета Константинова, Валерия Йорданова. Регионалната библиотека в Русе посрещна 133-тия си рожден ден с изложбата „Незабравените Алберт и Стефан Гечеви“ 2/45-47

университетски библиотеки
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

училищни библиотеки
Таня Пилева. Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48
Дона Иванова. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18

финансова грамотност
Елка Златева. Библиотеките в подкрепа на финансовата грамотност 2/33-34

Цели за устойчиво развитие
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027) 1/13-29

четене
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46
Милена Цветкова. Страх от четене по време на пандемия 2/4-10
Антоанета Димитрова. Маратон на четенето 2021 2/10-12
Кристиана Димчева. Маратон на четящите хора 2021 във Варна 2/12-15
Татяна Савова. Приключи Маратон на четенето 2021! Но маратонът продължава... 2/15-16
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Дона Иванова. 150 години от основаването на училищната си библиотека отбеляза Хуманитарна гимназия – Пловдив 2/18
Чети: Вдъхновяваме младежите в Европа да четат 2/23-30

читалищни библиотеки
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41
Богдана Сиракова. Маратонът на четене – триумф на книгата 2/17
Юлия Станкова. Проекти в подкрепа на детското четене в библиотеката при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево 2/31-33
Светла Божилова. „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая 2/35-36

юбилеи
Вили Томова. Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35
Слава Драганова. Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41
Димитър Петров. 150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

BOBCATSSS
Таня Тодорова.„Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева