Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Автори 2021 ПДФ Печат

Ана Лазарова
Нещо като книга, нещо като предаване, изобщо като нищо на света (Правна същност на електронните книги) 1/7-12

Ваня Грашкина, прев.
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

Весела Ангелова, прев.
ЕБЛИДА. Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

Вили Томова
Юбилейна среща по случай 55 години от създаването на Краеведско обединение „Мизия” 1/34-35

Димитър Петров
150 години библиотечно дело в Разград (1870 – 2020) 1/41-46

ЕБЛИДА
Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) 1/13-29

Едуард Сукиасян, за него
Юрий Столяров. В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

Ели Попова, прев.
Марина Колесникова. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

Марина Колесникова
Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание 1/3-7

Милена Миланова
Библиотечни ли са библиотечно-информационните науки или още веднъж за библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски“ 1/29-32

Слава Драганова
Път през годините... 160 години библиотека „Родина” 1/35-41

Таня Пилева
Церемония по връчване на награда „Училищен библиотекар на годината“ в Пловдив 1/47-48

Таня Тодорова
„Дигиталната трансформация“ – виртуален международен симпозиум по БИН 1/32-33

Юрий Столяров
В памет на приятеля Едуард Рубенович Сукиасян (22.06.1937 – 27.02.2021) 1/46

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева