Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 21 посетители в сайта
Автори 2022 ПДФ Печат

Аделина Божинова
Традицията среща бъдещето (Проект „ШевицаФест. Традицията среща бъдещето“) 5/7–9

Албена Ихтиманска
„Научихме се да се трансформираме, за да достигнем до потребителите си и да привлечем нови под различни форми“ (Интервю на Албена Ихтиманска с Анелия Радулова и Нина Борисова от Библиотеката при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин, общ. Оряхово, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 3/32–35

Албена Цанкова
Гледни точки: библиотечната работа в САЩ и Канада и българското присъствие в нея (Отзиви от първата среща на български библиотекари в Северна Америка) 3/45–46

Александра Дипчикова, прев.
ИФЛА. Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки 4/34–36

Александър Шпатов
Дисонансът между кампаниите за насърчаване на четенето и индивидуалната способност за качествено четене 1/3–6

Анахид Парсехян
Традицията среща бъдещето (Проект „ШевицаФест. Традицията среща бъдещето“) 5/7–9

Анелия Радулова
„Научихме се да се трансформираме, за да достигнем до потребителите си и да привлечем нови под различни форми“ (Интервю на Албена Ихтиманска с Анелия Радулова и Нина Борисова от Библиотеката при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин, общ. Оряхово, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 3/32–35

Анета Дончева
„Работила съм активно във всички важни за библиотечното дело на страната ни дейности“ (Интервю на Надежда Груева с доц. Анета Дончева по повод 65-годишнината ѝ) 5/36–40

Ани Гергова, за нея
ББИА. Напусна ни проф. Ани Гергова 2/45–46

Антоанета Димитрова
Тематичен указател на списание „ББИА онлайн“ (2017 – 2021) с Именен показалец 1/24–44
XXXII Национална конференция на ББИА „Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати“ 4/20–24

Атанас Родозов
Инициативата „Библиотекар за един ден“ в подкрепа на библиотечната професия 6/42–43

ББИА
Отчетен доклад за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за периода януари – декември 2021 г. 2/10–23
Програма за дейността на ББИА през 2022 г. 2/23–25
Напусна ни проф. Ани Гергова 2/45–46
Обръщение на Българската библиотечно-информационна асоциация 3/8–9
Инициативи за НБС на библиотеките в страната (По материали от сайтовете на библиотеките и социалните мрежи) 3/9–16
Годишни библиотечни награди за 2021 г. 3/16–19

Биляна Яврукова
„Работата в университетската библиотека е толкова променяща се, че е необходимо постоянно да развиваш компетентностите си“ (Интервю на Биляна Яврукова с Рени Димитрова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2021”) 3/21–23
Зографската електронна научноизследователска библиотека – достъп, организация, метаданни 6/3–7

Биляна Яврукова, прев.
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г. от Agnese Galeffi (председател), Maria Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodriguez, Dorothy McGarry) 2/25–35

Богдана Андреева
Библиотека при 88 СУ „Димитър Попниколов“ 5/18–19

Богдана Сиракова, за нея
Мартин Ралчевски. Богдана беше съвременен възрожденец, от каквито сега се нуждаем повече от всякога (В памет на Богдана Сиракова) 5/41–42
Николина Барбутева. Един съвременен будител, който не познаваше условности и граници (Спомен за Богдана Сиракова) 5/42–43

Борислав Маринов
„Библиотеките не са само дом на книгите, а се превръщат в убежище на иновативно мислещите хора“ (Интервю на Юлия Савова с Борислав Маринов, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2021”) 3/29–32

Валентин Апостлов
„Чувството когато четеш книга, която държиш, не може да се сравни с дигиталното ѝ копие” (Интервю на Надежда Груева с Валентин Апостолов, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2021“) 3/19–21

Валентина Терзиева
Снежана Янева беше радетел за модернизиране на библиотеките (Интервю с директора на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград, носител на Награда „Снежана Янева“ 2022) 2/42–43

Ваня Петрова
Библиотека „Любомир Кънчев” при НЧ „Николай Хайтов – 1936” – София 6/40–42

Весела Ангелова, прев.
Тон ван Влимерен. Европейските библиотеки и Целите за устойчиво развитие 3/35–44
ИФЛА. Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки 4/34–36

Виктория Бисерова
Книгата като стока: въздействието на данъка върху добавената стойност 4/6–9

Виктория Иванова
Библиотеките и дигиталните технологии в хуманитарните науки – опитът на Испания 5/27–29

Владимир Симеонов
„Книжки самоходки“ зарадваха деца и възрастни в Градския парк в Благоевград 4/43–44

Георги Петров
Дигитално опазване на колекции от обекти на културното наследство 4/3–6

Грета Цуфелде
Ограниченията дават нови възможности (Виртуалната 2021 г. в дейностите на Детския отдел на РБ „Любен Каравелов“ – Русе) 2/35–39

Даниела Цветкова
Обновена библиотека при 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ 5/17–18

Десислава Иванова
Проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ 6/13–14

Елица Лозанова-Белчева
Идеята за универсална информационна грамотност през погледа на един визионер (В памет на Пол Зурковски (1932 – 2022) 2/3–10

Емилия Янева
ББИА отбеляза 70-годишнината от рождението на Снежана Янева с възпоменателна среща на своята ХХХI Национална конференция 2/39–40

Ива Цветкова
Ограниченията дават нови възможности (Виртуалната 2021 г. в дейностите на Детския отдел на РБ „Любен Каравелов“ – Русе) 2/35–39

Иван Александров
Библиотеки – четене – комуникации. XXI национална научна конференция с международно участие във Велико Търново 6/20–21

Иван Юхновски
„Нищо не може да замени неповторимата атмосфера на библиотечните зали и нейното изключително положително, общокултурно въздействие върху хората“ (Интервю на Милена Цветкова с акад. Иван Юхновски, носител на награда в категория „Подкрепа за библиотеките”) 3/27–29

Искра Шишкова
Библиотека при 7 СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград 5/13–14

ИФЛА
Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки 4/34–36
Манифест на ИФЛА за училищните библиотеки 5/10–12

Калина Иванова
„Един век в служба на народа“ – 100 години от учредяването на Великотърновската народна библиотека 5/30–36
Работна среща в Библиотеката на Националния дворец в Мафра, Португалия (По проект „DigiPrior: Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали”) 6/8–10

Калина Тодорова
Пет години с историите от „Карта на времето“ (Стара Враца и Врачанският край в дигиталния архив на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца) 4/16–19

Людмила Томова
Библиотеката на Университета в Гьотеборг – шведският модел за достъпност, практичност и иновативност 4/40–43

Мариета Главчовска, прев.
Прераждането на Националната библиотека на Франция 6/28–30

Марин Бодаков
Приноси към историята на дизайна и реставрацията на изящната книга 3/46–48

Марина Енчева
Ангажираността на библиотеките за постигане на устойчиво, демократично и справедливо общество: XXX юбилейна конференция на ЕБЛИДА 4/37–39
Проект по програма Еразъм+ TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious Games 6/11–12

Мария Бранкова
Използване на мултимедийни технологии при представяне на специалните колекции в библиотеките (Виртуални изложби на отдел „Специални колекции” в НБКМ) 4/10–11

Мартин Ралчевски
Богдана беше съвременен възрожденец, от каквито сега се нуждаем повече от всякога (В памет на Богдана Сиракова) 5/41–42

Милена Марковска
Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград – минало и настояще (40 години от откриването на сградата на библиотеката) 6/35–38

Милена Цветкова
„Нищо не може да замени неповторимата атмосфера на библиотечните зали и нейното изключително положително, общокултурно въздействие върху хората“ (Интервю на Милена Цветкова с акад. Иван Юхновски, носител на награда в категория „Подкрепа за библиотеките”) 3/27–29

Мирослава Траянова
Библиотека „Любомир Кънчев” при НЧ „Николай Хайтов – 1936” – София 6/40–42

Надежда Груева
Тематичен указател на списание „ББИА онлайн“ (2017 – 2021) с Именен показалец 1/24–44
„Чувството когато четеш книга, която държиш, не може да се сравни с дигиталното ѝ копие” (Интервю на Надежда Груева с Валентин Апостолов, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2021“) 3/19–21
„Работила съм активно във всички важни за библиотечното дело на страната ни дейности“ (Интервю на Надежда Груева с доц. Анета Дончева по повод 65-годишнината ѝ) 5/36–40

Никола Казански
Мисията на библиотекаря и България (Посвещава се на 70-годишнината на Снежана Янева – библиотечен будител от времето на демокрацията) 1/7–13

Николина Барбутева
XI Национална конференция „Насърчаване на четенето“ под надслов „Книгата като спасение“ 4/24–25
Един съвременен будител, който не познаваше условности и граници (Спомен за Богдана Сиракова) 5/42–43

Нина Борисова
„Научихме се да се трансформираме, за да достигнем до потребителите си и да привлечем нови под различни форми“ (Интервю на Албена Ихтиманска с Анелия Радулова и Нина Борисова от Библиотеката при НЧ „Съзнание – 1927“ – с. Долни Вадин, общ. Оряхово, носител на наградата „Снежана Янева“ за иновативна библиотека) 3/32–35

Нина Иванова
Проект „Родителски кът в читалищната библиотека” преди, по време и след пандемията 6/16–17

Нина Шуманова
Приносът на доцент Зорница Петкова за научното изследване и преподаването на дисциплината „Теорията на научната информация“ и популяризирането на библиометричните анализи в България 6/44–47

Нурхан Салих
Библиотека при НЧ „Възраждане – 1928“ – с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали 1/16–17

Пенка Вацкова
Непознатият Северозапад (IV регионална краеведска конференция организира РБ „Гео Милев“ – Монтана) 6/21–22

Петя Георгиева
„Библиотечен пътеводител“ от Пловдив до Болоня, през Модена и Равена – добри практики, опит и впечатления 5/19–27
Библиотеките на Автономния университет в Барселона, Испания – каталонски модел и визия 6/31–34

Пол Зурковски, за него
Елица Лозанова-Белчева. Идеята за универсална информационна грамотност през погледа на един визионер (В памет на Пол Зурковски (1932 – 2022) 2/3–10

Радина Дамянова, прев.
ИФЛА. Манифест на ИФЛА за училищните библиотеки 5/10–12

Радка Анчева
Календар „Дати и събития 2022“ 1/18–24
Календар „Дати и събития 2023“ 5/43–48

Рени Велкова
Библиотека при НПГПТО „М. В. Ломоносов“ 5/15–17

Рени Димитрова
„Работата в университетската библиотека е толкова променяща се, че е необходимо постоянно да развиваш компетентностите си“ (Интервю на Биляна Яврукова с Рени Димитрова, носител на наградата „Библиотекар на годината 2021”) 3/21–23

Савина Кирилова
Какво знаем за фишинга на научни списания? 3/3–7

Светла Божилова
Сезони в музика и стих 4/45–46

Светомира Вачева
VІІ национална работна среща на методистите от регионалните библиотеки 6/24–25

Силвия Павлова
Библиобусът – атрактивно средство в услуга на четенето 6/15–16

Снежана Стоянова
„Младежка нощ на литературата 2022“ в РБ „Гео Милев“ – Монтана 6/44

Снежана Янева, за нея
Емилия Янева. ББИА отбеляза 70-годишнината от рождението на Снежана Янева с възпоменателна среща на своята ХХХI Национална конференция 2/39–40
Инициативи по случай 70-годишнината от рождението на Снежана Янева (По материали от Мемориалния фонд „Снежана Янева“) 2/40–42
Снежана Янева беше радетел за модернизиране на библиотеките (Интервю с Валентина Терзиева, директор на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград, носител на Награда „Снежана Янева“ 2022) 2/42–43
„Непринудена, спокойна, усмихната, знаеща и искаща да предаде своя опит на всички“ (Интервю с Mирослав Колев, председател на настоятелството и Любомир Петров, секретар на НЧ „Хр. Ботев – 1928“ – с. Столетово, общ. Карлово, носител на Награда „Снежана Янева“ 2022) 2/44–45

Снежана Коларова
Идеите са навсякъде около нас, стига човек да поддържа съзнанието си отворено… (Интервю със Снежана Коларова) 2/46–48

Соня Първанова
Да даваш и да получаваш (Впечатления от националните конференции за „Насърчаване на четенето” през годините) 4/26–27

Спаска Тарандова
„Библиотеката се утвърди като духовен кът, в който можеш да намериш личности със същите интереси, да разгърнеш себе си без ограничение и притеснение“ (Интервю на Спаска Тарандова с Яна Кършийска, директор на РБ „Пейо К. Яворов” – Бургас, носител на наградата „Библиотека на годината”) 3/23–26
Проект „Обучение за бъдещето (Teach for Future)“ 4/13–16
Вдъхновявайте, ангажирайте, активирайте, свързвайте (87-и Световен библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА (26 – 29 юли 2022 г., Дъблин, Ирландия) 4/27–34
Лидерство за библиотеките (Национален форум „Библиотеките днес”, 7 – 8 ноември 2022 г., София) 6/17–20

Стефка Илиева
Игра „Открий приказката“ по български народни приказки 4/12
Традицията среща бъдещето (Проект „ШевицаФест. Традицията среща бъдещето“) 5/7–9

Таня Пилева
Церемония за награждаване на „Училищен библиотекар на годината“ 1/14–15
Училищни библиотеки от област Пловдив 5/14–15
Национална работна среща на училищните библиотекари „Бъдещето на училищните библиотеки“, 31 октомври – 1 ноември 2022 г., Пловдив 6/25–28

Татяна Савова
Нощ в библиотеката 2022 в РБ „Любен Каравелов“ – Русе 4/44–45
Изложба „Плакатите говорят“ (По проекта „За плакатите – дигитално и реално“ на РБ „Любен Каравелов“ – Русе) 5/5–7

Тон ван Влимерен
Европейските библиотеки и Целите за устойчиво развитие 3/35–44

Тошка Борисова
Публикационната платформа на Европейската комисия – Open Research Europe 1/13–14
Как академичните библиотеки могат да си сътрудничат по-ефективно с университетските отдели за наука? 5/3–5

Управителен съвет на БИК
Двадесет години библиотечна кооперация 6/38–40

Цветанка Панчева
Книгата „Мозайка от миналото на Стара Загора“ – любопитно и увлекателно краеведско четиво, не само за старозагорци 4/46–48

Юлия Савова
„Библиотеките не са само дом на книгите, а се превръщат в убежище на иновативно мислещите хора“ (Интервю на Юлия Савова с Борислав Маринов, носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2021”) 3/29–32

Яна Кършийска
„Библиотеката се утвърди като духовен кът, в който можеш да намериш личности със същите интереси, да разгърнеш себе си без ограничение и притеснение“ (Интервю на Спаска Тарандова с Яна Кършийска, директор на РБ „Пейо К. Яворов” – Бургас, носител на наградата „Библиотека на годината”) 3/23–26

Agnese Galeffi
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г. от Agnese Galeffi (председател), Maria Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodriguez, Dorothy McGarry) 2/25–35

Dorothy McGarry
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г. от Agnese Galeffi (председател), Maria Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodriguez, Dorothy McGarry) 2/25–35

Elena Escolano Rodriguez
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г. от Agnese Galeffi (председател), Maria Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodriguez, Dorothy McGarry) 2/25–35

Maria Violeta Bertolini
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г. от Agnese Galeffi (председател), Maria Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodriguez, Dorothy McGarry) 2/25–35

Robert L. Bothmann
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г. от Agnese Galeffi (председател), Maria Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodriguez, Dorothy McGarry) 2/25–35

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева