Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Год. XIV, брой 1, февруари 2024 ПДФ Печат

Korica 2024 1Съдържание

ББИА
ББИА. Проект BG05SFOP001-2.025-0114 „Развитие на политиките за взаимодействие с гражданското общество в процеса по мониторинг и оценка на въздействието на законодателството“ (ББИА, 1 септември 2022 г. – 31 август 2023 г.)
Откъс от статията

Професия
Биляна Яврукова. Български институт за стандартизация. Стандарти в областта на каталогизацията
Надя Карачоджукова. Нормативен контрол – принципи и стандарти
Биляна Яврукова. MARC форматите като среда за създаване и обмен на библиографска информация. Правила за каталогизация
Откъс от статията

Проекти
Виктория Иванова. Ново поколение европейски библиотеки беше обсъдено по проекта LibrarIN в Амстердам, Нидерландия
Желка Даковска, Веска Стоянова. Академичният информационен център на Тракийски университет – предпочитано място за срещи, информация и събития от студенти и преподаватели
Откъс от статията

Юбилеи
Свещ. Козма (Красимир) Поповски. Библиотеката на Софийската духовна семинария – 120 години съкровищница от знания
Откъс от статията

Калейдоскоп
Татяна Савова. Трети литературен фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“
Таня Пилева. Пето издание на наградите „Училищен библиотекар на годината“ в област Пловдив

In memoriam
Биляна Яврукова, Милена Миланова. Библиографията като призвание (Доц. д-р Татяна Янакиева на 80 години (1944 – 2024)
Марина Колесникова.В памет на учения, педагога, поета А. В. Соколов (1934 – 2023)

Отзиви
Ели Попова. За проф. Панчева и за сборника, посветен на нейната 65-годишнина
Откъс от статията

-----------------------------------

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Главен редактор:
Проф. дн Цветанка Панчева

Членове:
Академик, проф. дпн Юрий Столяров
Проф. дн Гордана Стокич
Проф. дпн Марина Колесникова
Проф. д-р Снежанка Пенкова
Доц. д-р Милена Миланова
Доц. д-р Милена Цветкова
Доц. д-р Юлия Савова
Д-р Биляна Яврукова
Албена Ихтиманска
Ваня Грашкина
Надежда Груева
Спаска Тарандова

Координатор на издателската дейност:
Антоанета Димитрова
Имейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева