Издателска дейност

ПДФ Печат

Автор: Биляна Яврукова
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 1, февруари 2013

Появата на електронните документи и развитието на информационните технологии предизвикаха модификация на стандартите за библиографско описание. Промениха се и очакванията на читателите, които все повече използват интернет и неговите необятни възможности. Днес потребителите, търсейки информация в библиотечните каталози, искат бърз достъп до документите, а също така съвременни, удобни за използване и разбираеми потребителски интерфейси, гъвкава и функционална среда, добре оборудвани читателски места в библиотеките и не на последно място – наличие на мултимедийни инструменти.
Каталозите са най-важният елемент от справочния апарат на една библиотека. Без каталога читателите не биха могли да достигнат до желаното издание, без него библиотекарите не са в състояние да управляват колекциите на библиотеката. През годините каталозите са се променяли – от каталози във вид на книга те постепенно са били трансформирани в каталози, съставени от каталожни картички, които позволяват редакция и по-лесно добавяне на новите постъпления и поддържане на тяхната актуалност.
С навлизането на информационните технологии през 60-те години на XX век започва електронизация и на библиографската дейност на библиотеките. Първата стъпка е направена в Библиотеката на Конгреса на САЩ, когато през 1966 г. е финализирана дългогодишната работа по създаване на формат за машинночетими библиографски записи. Шестнадесет университетски и научни библиотеки стават част от Пилотния проект. През 1972 г. институциите, които използват формат MARC, са вече 52.
С развитието на интернет националните граници губят своето значение. Библиотеките започват да обменят все повече информация помежду си, но те са затруднени в тази своя дейност, тъй като работят с различни формати за създаване на машинночетими каталожни записи. Ето защо през 1994 година започват преговори между Библиотеката на Конгреса на САЩ и Националната библиотека и архив на Канада за премахване на съществуващите различия и обединение на техните формати. Това е първият подобен опит за обединяване на национални формати.
След дълги преговори през 1997 г. се взема решение за обединяване на формат US MARC – формат създаден от Библиотеката на Конгреса на САЩ (известен и като LC MARC) и този на Националната библиотека и архив на Канада (CANMARC). Двете библиотеки работят усилено върху създаването на новия формат за машинночетими каталожни записи. Работата приключва през 1999 с появата на формат MARC 21.
Днес хиляди библиотеки в света използват формат MARC 21 и милиони записи са създадени с този формат или с друга разновидност на формат MARC. Множество библиотечно-информационни системи са базирани на него. Библиотеките могат да обменят записи помежду си с помощта на протокол Z39.50. Така се спестяват много средства и време необходими за каталогизиране на библиотечните документи...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева