СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Сборници

Сборниците се разпространяват безплатно на членовете на СБИР.

 

2008

С модерните библиотеки - достойно в Европа
Сборник доклади от ХVІ Национална научна конференция на СБИР - 8 - 9 юни 2006, София
ISBN 978-954-9837-15-5

 

2006

Библиотеката - Обществен информационен център
Ръководство за планиране и изграждане
Автори: Нанси Болт, Бони МакКюн, Джеймс ЛаРу, Искра Михайлова
Второ редактирано и допълнено издание
ISBN-10: 954-9837-14-9
ISBN-13: 978-954-9837-14-8
Изданието е част от проекта ABLE, финансиран от Държавния департамент на САЩ.
Пълен текст | PDF (1,20 МB)

 

2004

Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство
Сборник доклади от ХІV Национална научна конференция на СБИР - 3 - 4 юни 2004, Варна
Ред. колегия : Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова
ISBN 954-9837-12-2
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на ЕВРО ОФИС ООД, Агенция "Пулсар ЕООД", Индекс ООД, Български информационен консорциум, Софтлиб ООД, РС-ТМ ООД.

Библиотеката - Обществен информационен център
Ръководство за планиране и изграждане
Автори: Нанси Болт, Бони МакКюн, Джеймс ЛаРу, Искра Михайлова
ISBN 954-9837-11-7
Изданието е част от проекта ABLE, финансиран от Държавния департамент на САЩ.


2003

Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще ; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации
Сборник доклади от ХІІІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2003 г., София
Ред. колегия : Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова, З. Ковачева, Т. Дочева
ISBN 954-9837-10-6
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Swets Blackwell.

Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество
Сборник доклади от Национална конференция, Евксиноград, 24 - 26 септември 2002 г.
Съдържание

 

2002

СБИР в началото на 21 век
Сборник доклади от ХІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2001 г., София
ISBN 954-9837-06-08?
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив.

Професионалната етика - професионални перспективи
Сборник доклади от ХІІ Национална научна конференция на СБИР - 5 - 6 юни 2002 г., София
ISBN 954-9837-07-6

2001
Библиотечната система в България
Сборник доклади от Х Национална научна конференция на СБИР - 7 юни 2000 г., София
ISBN 954-9837-05-Х
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Университетска библиотека при СУ "Св. Климент Охридски" - София.

1999
Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация
Сборник доклади от ІХ Национална научна конференция на СБИР с международно участие - 1 - 3 юни 1999 г., София
Съставители : Александър Димчев, Маргарита Ангелова
ISBN 954-9837-04-1
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.

1998

Библиотечното дело в България
Сборник от нормативни документи 1878 - 1998 година
Съставител : Анета Дончева ; Ред. колегия : Александър Димчев, Антоанета Тотоманова, Маргарита Ангелова, Явор Михайлов
ISBN 954-9837-01-7
В сборника са представени текстовете на нормативни документи, свързани с депозирането на печатни и други видове издания и с библиотеките и библиотечните институции от 1878 г. до октомври 1998 г.
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.
Съдържание

Библиотечното дело в чужбина
Сборник от нормативни документи
Съставители : Анета Дончева, Антоанета Тотоманова, Снежана Янева, Христо Вълчев ; Ред. колегия : Александър Димчев, Маргарита Ангелова, Мария Капитанова
ISBN 954-9837-02-5
В сборника са представени текстовете на нормативни документи, свързани с депозирането на печатни и други видове издания и с библиотеките и библиотечното дело.
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.
Съдържание

Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените
Сборник доклади от Национална конференция на СБИР - 30 - 31 октомври 1997 г., Благоевград
Съставител : Ваня Грашкина
Сборникът е финансиран от Проект за развитие на публичните библиотеки (PLDP) на Европейския съюз и ФАР.
Съдържание

Библиотечно законодателство
Сборник доклади от VІІІ Национална конференция на СБИР - 10 юни 1998 г., София
Съставител : Александър Димчев
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.


1996
Библиотечните фондове - състояние, опазване и развитие
Сборник доклади от VІ Национална конференция на СБИР - 5 - 6 юни 1996 г., София
Съставители : Мария Капитанова, Александър Димчев, Красимир Петков
Сборникът излиза с любезното спомоществователство на Фондация "Отворено общество" - София.

 

УС на СБИР благодари на всички,
които помагат за издаването на Сборниците на СБИР.

Желаещите да закупят някое от изданията, могат да направят заявка
на тел. 02/ 9870734 или на e-mail: board@lib.bg
При изчерпан тираж се предоставят ксерокопия на отделни статии.


Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net