СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Семинари

  Монтана, РБ "Гео Милев", 15 ноември 2006 Регионални семинари "Библиотеката -
Обществен информационен център"
по проект ABLE


ноември - декември 2006, Шумен, Гоце Делчев, Монтана, Пловдив,
Димитровград, Бургас, Разград и Силистра

Цели на семинарите:
- Да бъде представен Проекта за американско-български обмен на библиотечен опит ABLE;
- Да бъде изложена концепцията за превръщането на българските
библиотеки в Обществени информационни центрове;
- Да бъде дадена възможност за участие в дискусии и споделяне на опит.

Основни теми на семинарите:
- Проект “Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”;
- Библиотеката - Обществен информационен център;
- Маркетинг на услугите на ОИЦ;
- Набиране на средства;
- Работа с централните и местните власти;
- Сътрудничество и програмиране.

Участниците в семинарите получиха и второто редактирано и допълнено издание на наръчника "Библиотеката - Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане". Книгата в .pdf формат може да бъде изтеглена от тук.

Фотогалерия

 

Ели Попова - лектор в Бургас

Срещи-семинари с регионалните разпространители на информация
за Европейския съюз
по проект на Делегацията на Европейската комисия в България. Възложител на проекта е агенция ПР Поинт-София, която реализира Комуникационната стратегия на Делегацията. Изпълнител е фирма Прайм Консултинг ООД в партньорство със СБИР.

септември - октомври 2005, Благоевград, Бургас, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Шумен

Цели на семинарите:
- Да бъде поднесено полезно и систематизирано знание за развитието и институциите на Европейския съюз. Да бъдат изяснени някои основни понятия, употребявани термини и наименования;
- Да бъде представен и изяснен преговорния процес на българската евроинтеграция, подкрепен с конкретни примери, факти и цифри;
- Да бъдат разгледани европейски програми и възможности за разработване на проекти в техните рамки. Да бъде представен оптимален модел за изработването на проект;
- Да бъде даден възможно най-полезен и обширен коментар на всички видове източници на информация за Европейския съюз и българската евроинтеграция на национално и международно ниво;
- Да бъдат представени възможните модели за сътрудничество между реалните и потенциални регионални разпространители на информация за Европейския съюз. Да бъде ясно определена активната водеща роля на библиотечната институция в направленията и реализацията на целите на Националната комуникационна стратегия;
- Да се проведе дискусия, която да изведе добрите практики в българските библиотеки, да обогати дейността на участниците в срещите-семинари с нови идеи, с примери за полезни услуги и сътрудничество в регионален, национален и международен план.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да бъде показана по категоричен начин водещата роля на библиотеките като регионални разпространители и модератори на информацията за Европейския съюз и българската евроинтеграция. Да бъдат очертани техните широки и многостранни възможности в осъществяването на Националната комуникационна стратегия на България. Да бъдат представени нуждите им за оптимално разгръщане и реализация на техния потенциал в полза на една ефективна информационна и комуникационна програма.

Основни теми на семинарите:
- Мисия и институции на Европейския съюз;
- Присъединяването на България към ЕС и финансова подкрепа след присъединяването;
- Програми на Европейския съюз за финансиране на проекти за местните неправителствени организации, младежта, училищата и малките и средни предприятия. Източници на информация;
- Източници на информация, свързана с Европейския съюз на национално и международно ниво;
- Модели на сътрудничество между различните видове библиотеки, читалища и други местни информационни точки; Маркетинг и публичност на информационните услуги относно Европейския съюз и евроинтеграцията;
- Дискусия и обмяна на опит относно конкретна информация за библиотечните и информационни практики, примери за реални запитвания на клиенти и информационни потребности, коментари на бази от данни и Интернет страници за публична информация, сътрудничество с местни власти и коментари на възможни услуги.

Повече за семинара в Пловдив и снимки от събитието можете да намерите тук.

 

Ваня Грашкина за проекта Семинар по проект "Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки"
28-30 септември 2005, Стара Загора

Цели на семинара:
- Запознаване с основните цели и дейности по Проекта “Достъп до електронна информация за лица с увреждания”;
- Представяне на водещ опит на британски и български библиотеки;
- Демонстриране на съвременни форми за достъп до
електронна информация за незрящи;
- Представяне на модел за информационно обслужване на хора с увреждания,
базирано на електронни ресурси в българските библиотеки.

Страницата дава информация за семинарите, проведени от или в сътрудничество със СБИР през настоящата година / АрхивЕтичен кодекс на библиотекарите в България

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net