MARC семинар

От 26 до 29 юни 2001 Информационно-документационният център при Американското посолство стана домакин на семинар върху MARC – форматът за обмен на машинночитаеми библиографски данни. Лекторката г-жа Патриша Търстън е ръководител на отдела за каталогизиране на славянски книги в библиотеката на Йейлския университет и член на Комисията за международни връзки на Американската библиотечна асоциация.

За участие в семинара бяха поканени библиотекари и автоматизатори от научни и публични библиотеки, които имат опит върху работата с този формат и са изразили становища върху начините за прилагането му в България (Народна библиотека, Библиотека при Нов български университет, Библиотека при Техническия университет, Централната библиотека на БАН, Университетска библиотека, Народна библиотека “Пенчо Славейков”- Варна, Регионална библиотека “Дора Габе” – Добрич, Парламентарна библиотека, Централната техническа библиотека, Библиотеката при Американския университет, фирмите ”СофтЛиб” и "PC-Team",

Патриша Търстън започна с преглед на Международната програма за кооперирано каталогизиране между библиотеките, чиято цел е предоставяне на висококачествени библиографски записи чрез задружните усилия на каталогизатори от различни библиотеки и чрез обединяващата роля на световния своден каталог OCLC. Тя изтъкна огромните възможности за пестене на труд и средства, когато дадена библиотека използва вече готови записи на друга библиотека. Разяснени бяха механизмите за извличане на записи от сводния каталог към локалната база-данни на конкретната библиотека и обратно – за “експортирането” на локален библиографски запис в базата –данни на сводния каталог.

Лекторката запозна присъстващите с възникване, развитие, преосмисляне и роля на MARC формата в дигиталната епоха.. Чрез предоставения в Интернет онлайн каталог на Конгресната библиотека тя илюстрира структурата на MARC записа, полетата, взаимовръзките между тях, както и увеличените възможности за търсене в машинния каталог чрез предоставяне на множество "access points" – търсещи полета (автор, заглавие, предметна рубрика, език на публикацията, издателство, ISBN, вид носител на информация, сигнатура, идентификационен номер на библиотеката).

Обсъди се дилемата пред българските библиотеки: кой вариант на MARC да се въведе в България – UNIMARC на IFLA или американския MARC 21.

Колегите участници в семинара излъчиха група от 8 специалисти, които да сравнят и анализират MARC 21 и UNIMARC и след три месеца да представят становището си.

Последният ден премина във въпроси и отговори с по-широк характер: квалификация и оценка на библиотечния персонал, нива в кариерата и изисквания за повишение, връзки между библиотеките-участници в консорциуми, отношения с прозиводителите на електронна информация.

Анна Попова


обратно към Дейности