СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Стандарти

 

Международни стандарти за описание ISBD

Във връзка с решението на Държавната агенция по стандартизация и метрология да приема приоритетно евронорми, обсъждането, утвърждаването и отпечатването на международните стандарти за описание ISBD, разработени от ИФЛА, се забавя. По решение на УС на СБИР подготвените български стандарти за описание се представят на страницата на Съюза за обсъждане и прилагане в каталожната практика.

  Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

Стандартът е преведен и адаптиран от Виолета Людсканова и е редактиран от Александра Дипчикова от Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Стандартът е обсъден в Комисията по кaтaлогизация към Съвета по обработка, организация и опазване на фондовете в НБКМ.
Мнения и въпроси изпращайте на dipchikova@nl.otel.net.

Съдържание

Въведение
0. Общи положения

1. Област на заглавието и сведенията за авторската отговорност
2. Област на характеристика на изданието
3. Област на вида и количествената характеристика на ресурса
4. Област на издателските данни, данни за разпространението и др.
5. Област на физическата характеристика
6. Област на серията
7. Област на забележките
8. Област ма Международния стандартен номер (или алтернативен) и за условията на разпространяване


  Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
ISBD (NBM): International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials

Стандартът е преведен и адаптиран от Виолета Людсканова. Той е обсъден и приет от Техническия комитет по архивна, библиотечна и информационна дейности към Държавната агенция по стандартизация и метрология (ТК16).
Мнения и въпроси изпращайте на dipchikova@nl.otel.net.


Съдържание

1. Общи положения
2. Правила за отделните елементи на описанието
3. Избор на редна дума при различните видове некнижни материали
4. Област на заглавието и сведенията за авторската отговорност
5. Област на характеристика на заглавието
6. Област на издателските данни
7. Област на физическата характеристика
8. Област на серията
9. Област на забележките
10. Област на международния стандартен (или алтернативен) номер и за условията на разпространяване

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационно)

 

Библиографски формат UNIMARC


Ръководство за UNIMARC

Преводът в изработен от Александра Дипчикова и Виолета Людсканова по проект на Съюза на библиотечните и информационните работници, подкрепен от Програма "Библиотеки" на Фондация "Отворено общество" - София.


 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net