Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Два нови курса в ЦПОБ ПДФ Печат

ББИА

От 21 до 23 януари 2011 г. в София се проведоха два курса в ЦПОБ: Презентация и презентиране с лектор Оля Харизанова и Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с метаданни с лектор Милена Миланова.

В курса "Презентация и презентиране" участваха 16 души - 4 от НБКМ, 3 от Регионална библиотека – Кюстендил, по двама от Столична библиотека и Централна селскостопанска библиотека и по един от НБИВ – Пловдив, Философска библиотека - филиал на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", СОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Карнобат, УНИБИТ и Държавна агенция "Архиви".

В курса "Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с метаданни" участваха 15 души – 5 от Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", трима от Регионална библиотека – Кюстендил, по двама от НБКМ и библиотеката на Нов български университет и по един от Централна селскостопанска библиотека, документационния център на Франкофонския институт по администрация и управление и УНИБИТ.

Материалите и за двата курса са качени в платформата Moodle за електронно обучение на Катедрата по “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Пароли за достъп до съдържанието получават всички участници в курсовете.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева