Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Втори курс от модул VІІ - Технологии в библиотеките ПДФ Печат

ББИА

От 26 до 28 януари 2011 г. в София се проведе курсът Компютърна текстообработка с лектор Оля Харизанова.

В него участваха 11 библиотекари (4 от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 3 от Централната селскостопанска библиотека, 2 от библиотеката на Технически университет – София и по един от Столична библиотека и НЧ „Светлина 1940“ – София) и докторантка от Катедрата по “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Материалите за курса са качени в платформата Moodle за електронно обучение на Катедрата по “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Пароли за достъп до съдържанието получават всички участници в курса.

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева