Първи курс в ЦПОБ през м. февруари Печат

ББИАОт 11 до 13 февруари 2011 г. в София се проведе курсът Изработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор с лектор Ваня Грашкина.

 

В него участваха 14 библиотекари – по трима души от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Столична библиотека и Централната селскостопанска библиотека и по един от Университетска библиотека и библиотеките на Технически университет – София, Химикотехнологичния и металургичен университет, НЧ „Просвета“ – с. Белащица, обл. Пловдивска и Военен клуб – Плевен.

Материалите за курса са качени в платформата Moodle за електронно обучение на Катедрата по “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Пароли за достъп до съдържанието получават всички участници в курса.