Трети курс от модул I - Мениджмънт за библиотечни лидери Печат

ББИА

От 18 до 20 февруари 2011 г. в София се проведе курсът Управление на човешките ресурси с лектор Олимпия Ведър-Величкова. В него участваха 8 души - 4 от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и по един от Столична библиотека, Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“, библиотеката на Технически университет – София и Държавна агенция Архиви.