Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Четвърти курс от модул VІІ - Технологии в библиотеките ПДФ Печат

ББИА

От 25 до 27 февруари 2011 г. в София се проведе курсът Уеб проектиране с лектор Оля Харизанова.

В него участваха 14 библиотекари – 3 от Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", двама от Централна селскостопанска библиотека и по един от НБКМ и от библиотеките на Център за икономическо развитие, Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, НПГПТО "М. В. Ломоносов", СМГ "Паисий Хилендарски", 12 СОУ "Цар Иван Асен ІІ", 67 ОУ „Васил Друмев“, 88 СОУ „Димитър Попниколов“, 131 СОУ "К. А. Тимирязев" и един експерт от Общинска администрация – гр. Средец.

Материалите за курса са качени в платформата Moodle за електронно обучение на Катедрата по “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Пароли за достъп до съдържанието получават всички участници в курса.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева