Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Първи курс от Модул ІІІ - Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми ПДФ Печат

ББИА

На 25 и 26 юни 2011 г. в София се проведе курсът Изследване на читателите и читателските интереси. Оценка на представянето на библиотеката (performance indicators) с лектор Яна Спасова.

В него участваха 8 библиотекари – 3 от Столична библиотека и по един от библиотеките на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Американски университет – Благоевград, Военен клуб - Плевен, НПГПТО "М. В. Ломоносов" и 131 СОУ "К. А. Тимирязев" и един докторант от Катедра БИНКП на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Участниците в курса бяха запознати с общи теоретични знания, свързани с анкетирането и изследването на различни показатели, характеризиращи организациите и в частност библиотеките. Подробно беше представено приложението на социологическите методи и инструменти за проучването на библиотечно-информационното обслужване. Организираха се практически занимания, свързани с ролята и функциите на библиотеката и удовлетвореността на читателските потребности от библиотечното осигуряване и обслужване.

Рени Велкова, библиотекар в НПГПТО "М. В. Ломоносов"

 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева