Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Втори курс от Модул V. Услуги в библиотеките ПДФ Печат

 ББИАНа 29 и 30 юни 2011 г. в София се проведе курсът Икономическата и бизнес информация – как да я намерим, как да я използваме? с лектор Даниела Петрова.

В него участваха 7 библиотекари – 3 от Институт за информационно осигуряване на системата към Селскостопанска академия, двама от Столична библиотека и по един от библиотеките на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участниците в курса бяха запознати със специализираните източници на икономическа и бизнес информация – платени и свободни, световни и национални. Научиха се къде и как да търсят статистическа, фирмена и икономическа информация по страни и по индустрии, анализи и годишни отчети. Наред с получените конкретни знания, се проведе дискусия относно ползването на специализираната информация в българските библиотеки, като се споделиха мнения и идеи за популяризирането й сред потребителите. Курсът премина леко и приятно, за което допринесоха и освежаващите релаксиращи физически упражнения в почивките.

Румяна Василева, главен експерт
Институт за информационно осигуряване на системата при ССА

 
     
 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева