Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 53 посетители в сайта
Стартира схемата “Аз мога повече” ПДФ Печат

Агенция по заетосттаОт 15 август 2011 г. Дирекциите Бюра по труда в цялата страна започват приемането на заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече”, която ще предоставя обучение по професионална квалификация (включително и по професия „Библиотекар“), по дигитална компетентност и изучаване на чужд език.

Целева група по схемата са лицата, наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Документите за кандидатстване (Заявление и Декларация) по схема “Аз мога повече” могат да се изтеглят от сайта на Агенцията по заетостта.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева