Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Първи курс от ЦПОБ във Велико Търново ПДФ Печат

РБ Велико ТърновоНа 14 и 15 октомври 2011 г. в Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново се проведе курсът "Каталогизация на електронни ресурси (дигитални обекти). Схеми с метаданни" с лектор Милена Миланова преподавател в Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

В курса участваха 13 библиотекари: 9 от библиотеки във Великотърновска област (6 от РНБ "Петко Р. Славейков" – В. Търново и по един от Общинска библиотека при читалище "Братство" –  гр. Павликени, Общинска  библиотека при читалище "Напредък" – гр. Лясковец и Общинска библиотека – гр. Горна Оряховица) и по двама библиотечни специалисти от  РБ "Пенчо Славейков" – Варна и Библиотека "Родина" – Стара Загора.

Целта на обучението бе да запознае участниците със съвременните тенденции при каталогизирането на електронни ресурси, да очертае ясни методи и подходи при обработката на източниците. Специално внимание бе отделено на схемите с метаданни и тяхното бъдещо масово приложение в библиотеките, както и за възникващите проблеми при съвместяване на обмена на информация. Споделен  бе  международният опит в описание на дигитални ресурси.

Всеобщото мнение на участниците бе, че проведеният курс е актуален и навременен, предвид влиянието на професионалната среда. Такъв вид обучение дава на библиотечните работници и служители по-голяма информираност и поглед към чуждия опит, в случая при описание на електронни ресурси – начин на описание, съдържащи елементи и характеристики. Усвояването на метаданните ни дава надеждата, че в близко бъдеще това ще бъде приложено като практика и в България.

Лекторът беше комуникативен, създаде непринуден контакт с обучаващите се, имаше баланс между лекции и упражнения, така че обучаемите успяха да упражнят усвоената теория. Като цяло, групата имаше успеваемост и прояви интерес и желание за още подобни обучения.

Калина Иванова, заместник директор на
 РНБ „П. Р. Славейков”  –  Велико Търново

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева