Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Първи курс от ЦПОБ в Кюстендил ПДФ Печат
РБ - Кюстендил   

От 16 до 18 март 2012 г. в Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” - Кюстендил се проведе обучителен курс на тема „Електронно правителство. Ролята на библиотеките в електронното правителство”. Десет библиотекари от регионалната библиотека се възползваха от предоставената от ЦПОБ към ББИА възможност да придобият знания и компетентности, свързани с развитието, концепциите и приложенията на електронното правителство.

Учебното съдържание е разпределено в 30 учебни часа, а лектор бе Елица Лозанова-Белчева. Темата на курса бе избрана и предпочетена в контекста на новите услуги, които обществената библиотека ще предоставя на своите потребители. Добри практики и успешни модели в европейски и световен мащаб, развитието на електронното правителство в България, електронно административно обслужване на местно ниво, участие на обществените библиотеки в електронното правителство бяха разгледани в теоретичен аспект, както и от гледна точка на тяхната приложимост в библиотечната практика.

София Пейчева, Директор на
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”

РБ - Кюстендил РБ - Кюстендил

РБ - Кюстендил РБ - Кюстендил

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева