Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Втори курс от ЦПОБ във Варна ПДФ Печат
znak IU Varna 1

На 7 и 8 юни 2012 г. в библиотеката на Икономическия университет – Варна се проведе курсът Организация и управление на фондовете и информационните ресурси на библиотеката с лектор Милена Миланова. Участваха 8 библиотекари – 4 от Икономически университет – Варна, 2 от Технически университет – Варна и по един от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и ДЗИ – Варна.

Курсът бе редуциран до 20 часа, като включва само специфични проблеми за университетски и научни библиотеки. Материалите за курса са достъпни в платформата Moodle за дистанционно обучение на ЦПОБ. Пароли за достъп до съдържанието получават всички участници в курса.

Varna 5 Varna 4

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева