Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Стартира приемът на документи по схемата „Аз мога повече” ПДФ Печат

Агенция по заетостта

От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по схемата „Аз мога повече” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г. Благодарение на увеличението на бюджета с 50 млн. лв. ще могат още 50-60 хиляди души да се включат в обучение по професионална квалификация (включително и по професия „Библиотекар”), дигитални компетентности и обучения по чужд език. 

Целева група по схемата са лицата, наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Документите за кандидатстване (Заявление и Декларация) по схема „Аз мога повече” могат да се изтеглят от сайта на Агенцията по заетостта.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева