Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Втори курс от Модул I. Мениджмънт за библиотечни лидери ПДФ Печат

ББИАОт 18 до 20 февруари 2013 г. в София се проведе курсът Управление на човешките ресурси с лектор Олимпия Ведър-Величкова. В него участваха 10 души – по един от библиотеките на НАТФИЗ, НАЦИД, ХТМУ, Дипломатически институт към МВнР,  Читалище "Наука – 1901" – Ябланица, регионалните библиотеки във Видин, Добрич, Кюстендил и Ловеч и от ИБ на ББИА.

 

Участниците в курса получиха основни знания и умения за планиране на персонала, набиране и подбор, оценка, атестация, възнаграждение и стимулиране, кариера, обучение и квалификация, създаване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда и други. Акцентът беше върху практическата приложимост на теоретичните постановки, съобразени със спецификата в библиотеките.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева