Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Първи курс от ЦПОБ в Добрич ПДФ Печат
Dobrich logo   

От 9 до 11 май  2013 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич се проведе обучителен курс на тема „Електронно правителство. Ролята на библиотеките в електронното правителство” с лектор Елица Лозанова-Белчева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика". 10 библиотекари от библиотека се включиха в курса организиран от ЦПОБ към ББИА.

Обучението даде възможност на библиотечните специалисти да придобият знания и компетентности, свързани с електронното правителство, постави на дневен ред предизвикателства пред електронното правителство и възможностите на библиотеките за тяхното преодоляване. Основите акценти, разгледани по време на обучението, бяха: развитието, концепциите и приложенията на електронното правителство и проследяването на етапите на въвеждането му в България. Курсът направи преглед на законовата рамка, европейските инициативи и програми в областта на електронното правителство и ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство.

Включените в курса библиотекари имаха възможност да анализират настоящото състояние, проблемните области и предизвикателствата, които стоят пред библиотеките и тяхната роля за развитието на електронното правителство. Като най-голямата обществена библиотека за област Добрич, Регионална библиотека „Дора Габе” предоставя неограничен достъп до информация, а така също се стреми да разширява електронните услуги, които предлага на своите потребители. Наред с това библиотеката организира и провежда обучения за работа с новите технологии за библиотекари и за потребители.

Галя Маринова

Dobrich   Dobrich 1

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева