Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Професионално обучение за библиотекари по схема “Аз мога повече“ в габровската библиотека ПДФ Печат

РБ ГабровоНа 7 август 2013 г. в Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" стартира професионално обучение по професия "Библиотекар", специалност "Библиотекознание". Обучението се финансира по схема "Аз мога повече" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Реализира се от Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека "Априлов – Палаузов".

При откриване на обучението присъстваха Георги Петров – представител на Асоциация "Съвременни читалища", Ели Попова от ББИА, Таня Генкова от Дирекция "Бюро по труда" – Габрово и Савина Цонева – директор на библиотеката. Обучението е с продължителност 960 часа и се провежда три дни в седмицата. Завършилите курса ще получат свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар". Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" е експертно-консултантски и методичен център за читалищните и другите видове библиотеки на територията на област Габрово и разполага с модерно оборудвани обучителни зали и библиотечни специалисти, притежаващи необходимата квалификация, знания и опит за преподаване. Пилотно в Габрово се провежда смесена форма на обучение – дистанционна и присъствена.  След завършване на обучението и успешното полагане на държавни изпити по теория и практика библиотечните специалисти ще могат да работят в читалищни, общински и регионални библиотеки и да се справят с предизвикателствата на информационното общество.  

РБ Габрово РБ Габрово РБ Габрово РБ Габрово

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева