Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Шести курс от ЦПОБ в РНБ „Иван Вазов” – Пловдив ПДФ Печат
logo plovdiv   На 3 и 4 април 2014 г. се проведе обучение от програмата на Център за продължаващо образование на библиотекари при ББИА. Изнесеното обучение е подкрепено чрез проекта "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". 

Обучението на тема "Стратегии и техники за информационно търсене", проведено от доц. д-р Елена Янакиева, ръководител на направление „Библиографско и информационно обслужване” в Националната библиотека, беше предназначено за 10 библиотечни специалисти от отделите "Справочно-библиографски и информационен" и "Краезнание".

Курсът предлага основни теоретични познания за средствата за търсене в Интернет, за процеса на информационно търсене и за основните стратегии – търсене и преглеждане. Описва теоретичен модел на информационно търсене, който може да се прилага като възможна рамка за собствено информационно търсене. Запознава с основните и допълнителни техники за намиране на нужната информация и дава практически препоръки за ефективно търсене.

Източник и снимки: Фейсбук профил на РНБ „Иван Вазов” – Пловдив

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева