Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Успешно дипломирани библиотекари в Габрово ПДФ Печат

РБ ГабровоНа 4 юни 2014 г. в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово успешно завърши обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност „Библиотекознание“ на шестима работещи в различни библиотеки от общините  Габрово и Севлиево. Удостоверенията си за успешно завършилия курс на обучение библиотекарите получиха от инж. Георги Петров, председател на Асоциация "Съвременни читалища" и Антоанета Димитрова, координатор „Квалификационна и издателска дейност“ към ББИА.

За първи път в страната обучението в Габрово се проведе в смесена форма – дистанционна и присъствена. Висококвалифицираният преподавателски състав от служители на рагионалната библиотека предостави теоретични познания и осигури възможност за придобиване на практически умения на библиотекарите. Курсът на обучение беше с продължителност 960 часа и обхвана всички знания и умения, необходими за упражняване на професия "Библиотекар“. След успешното завършване на курса обучаемите бяха допуснати до държавни изпити по теория и практика, на които постигнаха отлични резултати.
Обучението бе проведено от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схемата "Аз мога повече".
С придобитата професионална квалификация библиотечните специалисти могат да работят в читалищни, общински и регионални библиотеки според изискванията на Закона за обществените библиотеки и да се справят с предизвикателствата на информационното общество.

Савина Цонева
Директор на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово

Повече снимки ще намерите във Фейсбук.

Gabrovo 3 2014   Gabrovo 1 2014

Gabrovo 4 2014   Gabrovo 2014

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева