Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Първи курс от ЦПОБ в Силистра ПДФ Печат
RB Silistra  

На 30 и 31 октомври 2014 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра се проведе обучение за библиотекари на тема „Финансиране, разработване и управление на проекти в областта на културата” с лектор Анна Лалковска от Балканска агенция за устойчиво развитие. В обучението участваха 11 библиотекари, работещи в различни отдели на регионалната библиотека.

Участващите в курса получиха практически знания на следните теми: Разработване и управление на проекти; Финансови инструменти в областта на културата; Eвропейски и други финансови източници за култура, изкуство, образование; Цялостен проектен цикъл: идея, фондове, разработване, подаване; Най-често допускани грешки; Договори; Изпълнение; Промени в екипа, дейностите и бюджета; Отчитане.    Silistra 2014
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева