Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
Седми курс от ЦПОБ в РНБ „Иван Вазов” – Пловдив ПДФ Печат
logo plovdiv   На 27 – 28 ноември 2014 г. се проведе обучение от годишната квалификационна програма на тема „Научни и практически изисквания за опазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви“.  Курсът, проведен от Рени Марчева-Кънова от Научния архив на БАН, беше предназначен за 12 библиотекари от НБИВ – специалисти от отдел „Специални сбирки“, Химическа лаборатория за реставрация и консервация на документи, сектор „Хранение“, функционалните звена Книговезница и Дигитален център.

Курсът предложи основна практическа информация, необходима при планиране и реализиране на програмите за опазване на фондовете и при включване на консервационните принципи в съществуващите вече програми. Фокусът беше поставен върху профилактиката и задържане на повреждането на библиотечните и архивните материали върху хартиена основа, избор на опаковки за съхранение, специфика на разполагане и подреждане на съхраняваните библиотечни и архивни документи.

Основни акценти бяха темите: Влияние на материалите, съставящи книги и документи върху тяхната дълготрайност;  Влияние на физико-химичните и биологични фактори при съхранението на библиотечните материали; Методи на съхранение и правила на ползване на фондовете; Киселинност на документите и методите на неутрализация. Фазова консервация. Капсулация; Тест методи за определяне на състоянието на хартиената основа на документалните и книжни фондове; Стабилизация на документи и книги чрез методите на реставрация (класическа реставрация, листодопълване, разцепване, ламинация). Малка реставрация; Методи за реформатиране (микрофилмиране, дигитализиране, ксерокопиране).

Източник и снимки: Фейсбук профил на РНБ „Иван Вазов” – Пловдив.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева