Седми курс от ЦПОБ в Стара Загора Печат
RB Stara Zagora   На 20 и 21 октомври 2016 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора се проведе курсът „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева. В него се включиха 15 библиотекари от област Стара Загора – 5 от различни отдели на регионалната библиотека, 4 от Библиотека „Родина”, 4 от Библиотеката на Тракийския университет и 2 от Общинска библиотека "Искра" – Казанлък.

Първите деца на новото хилядолетие, т.е. поколението Z, са родени след 2000 г. и голяма част от тях в момента са в тийнейджърска възраст. Обучението бе фокусирано върху идентифицирането на иновативни услуги и подходи, които обществените и училищните библиотеки да разработят и да предложат на представителите на поколението Z. Бяха разгледани следните теми: профил на поколението Z, потребности на поколението Z, иновативни подходи и услуги от обществените библиотеки за поколението Z, стратегии за комуникация и маркетинг на услуги за поколението Z. По време на обучението участниците придобиха нови знания и умения, които да приложат на практика.

Stara Zagora 2016 31  Stara Zagora 2016 32 

Повече снимки ще намерите в профила на библиотеката във фейсбук.