Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Курс "Специални колекции – ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания" в НБКМ ПДФ Печат
NBKM logo3   На 6 и 7 април 2017 г. в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София се проведе курсът Специални колекции – ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания с лектори Бояна Минчева и Елена Узунова. Участваха 14 библиотекари и други специалисти от София: десет от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", двама от Академичната библиотека на НАТФИЗ и един от Университетската библиотека "Св. Климент Охридски".

По време на обучението участниците се запознаха със спецификата на ръкописите и старопечатните книги, особености при тяхното организиране в сбирки, обработка, каталогизация, съхранение и опазване. Специално внимание беше отделено на идентификацията на екземпляри без заглавна страница, обработката на богослужебните книги, хронологичен обхват, организиране и работа с български старопечатни книги.

Sofia april 2017  Sofia april 2017 1

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева