Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Втори курс от ЦПОБ в Габрово ПДФ Печат

РБ Габрово

От 11 до 13 октомври 2017 г. в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово се проведе курсът Специални колекции – ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания с лектори Бояна Минчева и Елена Узунова от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В него участваха 9 души: 7 библиотекари от различни отдели на регионалната библиотека и 2 уредници от Регионалния исторически музей – Габрово. 

Основната цел на курса е изграждането на базисни умения за работа с ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания. В теоретичната част курсистите се запознаха с историята на славянската ръкописна книга – хронология, школи, писачи и др., както и с историята и основните периоди на старопечатната книга – славянска и чуждоезикова. Практическата част включваше упражнения по идентификация на старопечатни книги (работа с оригинали, притежание на РБ „Априлов – Палаузов“). Бяха дискутирани и актуални проблеми на описанието, дигитализацията, съхранението, опазването и презентирането на специалните колекции.

Савина Цонева,
Директор на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово

Gabrovo S 2017  Gabrovo S 2017 1

Повече снимки в профила на библиотеката във Фейсбук.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева