Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 1 посетител в сайта
Стартира обучение за придобиване на квалификация „Библиотекар” в РБ „Дора Габе” – Добрич ПДФ Печат
Dobrich logo   На 25 октомври 2017 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” стартира обучение на осем служители от читалищни библиотеки в област Добрич за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, организирано от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация. Обучението e финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и отговаря на нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки.

Директорът на Регионалната библиотека Невяна Христова поздрави участниците за желанието да се реализират пълноценно в личен план и да участват с компетентност и професионализъм в дейностите на своите читалищни библиотеки в интерес на местната общност. Председателят на АСЧ инж. Георги Петров акцентира върху някои аспекти от методиката и графика на обучението. Бяха изяснени въпросите на обучаемите по техническата реализация на лекционния курс и практическите часове. Анна Попова, член на Изпълнителното бюро на ББИА, наблегна върху основните предимства на това обучение в ежедневната дейност на читалищните библиотеки, т.е. прагматичната насоченост на учебното съдържание и подчерта, че разработките на ББИА са съобразени с академичните изисквания и са адаптирани именно за прилагане в реална работна среда. Тя изрази удовлетворение от желанието на читалищните служители да станат библиотекари и да приемат за лична кауза ученето през целия живот. Обучаемите получиха от ББИА учебници за предстоящото обучение с пожелания за успешно провеждане на занятията, в приятна и добротворна библиотечна среда.
Според учебния план-график обучението ще продължи до месец септември 2018 г. След държавни изпити по теория и практика, обучаемите ще получат свидетелство за придобита трета степен на квалификация „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание” в професионално направление „Библиотечно-информационни науки и архивистика”. Това ще им даде възможност да упражняват професията "Библиотекар", съгласно държавните разпоредби на Закона за обществените библиотеки.

Dobrich PB 2017  Dobrich PB 2017 1

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева