Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Шести курс от ЦПОБ във Варна ПДФ Печат
 Prosveta1927   От 28 до 30 май 2018 г. в библиотеката на НЧ "Просвета – 1927" във Варна се проведе курсът "Е-правителство и библиотеките" с лектор Елица Лозанова-Белчева от СУ "Св. Климент Охридски". В него се включиха 9 библиотечни специалисти от региона – 3 от НЧ "Просвета 1927" – Варна, 2 от НЧ "Ал. Константинов 1884" – Провадия и по един от НЧ "Васил Левски – Галата 1927" – Варна, НЧ "Васил Левски 1945" – Варна, НЧ "Просвета 1900" – Девня и НЧ "Елин Пелин 1977" – Варна.

Курсистите се запознаха с етапите на въвеждане на електронното правителство в България и успяха да анализират текущото състояние, проблемните области и предизвикателствата. Беше направен и подробен преглед на законовата рамка, европейските инициативи и програми в областта на електронното правителство и ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство.

E pravit Varna 2018 1  E pravit Varna 2018

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева