Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Успешно дипломирани библиотекари в Кърджали и Силистра ПДФ Печат
 RB Silistra В началото на м. юни 2018 г. се проведоха първите държавни изпити по теория и по практика по „Библиотекознание“ за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар" в Регионална библиотека "Никола Вапцаров" – Кърджали и Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра
 logo Kardjali 7 читалищни библиотекари от област Кърджали и 12 читалищни библиотекари от област Силистра се представиха успешно като показаха усвоените теоретични знания и практически умения по време на обученията, провеждани от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с ББИА и двете регионални библиотеки, и с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Silistra PKPB 2018 Silistra PKPB 2018 1

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева