Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 43 посетители в сайта
Успешно дипломирани библиотекари във Враца, Пазарджик и Разград ПДФ Печат

logo Vraca

През м. август 2018 г. се проведоха държавните изпити по теория и по практика по „Библиотекознание“ за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар" в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – ВрацаРегионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик и Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" – Разград. Обученията, които се проведоха в смесена форма (дистанционна и присъствена) в рамките на 960 часа, продължиха една година.

pazardzhik logo

logo razgrad

10 читалищни библиотекари от област Враца, 17 читалищни библиотекари от област Пазарджик и 10 читалищни библиотекари от област Разград се представиха успешно като показаха усвоените теоретични знания и практически умения по време на обученията, провеждани от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с ББИА и трите регионални библиотеки, финансирани по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Vraca Pr 2018 Pazardjik Pr 2018

Razgrad Pr 2018 Razgrad Pr 2018 1

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева