Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Успешно дипломирани библиотекари в Добрич ПДФ Печат

Dobrich logo

През м. септември 2018 г. се проведоха държавните изпити по теория и по практика по „Библиотекознание“ за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар" в Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич. Обученията, които се проведоха в смесена форма (дистанционна и присъствена) в рамките на 960 часа, продължиха една година. 8 читалищни библиотекари от общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич и Каварна се представиха успешно като показаха усвоените теоретични знания и практически умения по време на обучението, проведено от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища", съвместно с ББИА и регионалната библиотека, финансирани по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

 Dobrich PB 2018   Dobrich PB 2018 1

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева