Четвърти курс от ЦПОБ в Ловеч Печат
logo Lovech   На 16 и 17 октомври 2019 г. в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч се проведе курсът "Изследване потребностите на читателите и местните общности" с лектор Люба Деветакова. В него участваха 15 библиотекари от различни отдели на библиотеката. Обучаемите се запознаха с видовете данни, подходите за тяхното събиране, обработка и визуализация и тяхната практическа употреба в работата на библиотеката. Преминалите курса придобиха умения за прилагане на количествени и качествени методи за проучване на потребностите и нагласите сред читателите и местната общност.

Lovech IP 2019  Lovech IP 2019 1

Повече снимки ще намерите в профила на библиотеката във фейсбук.