Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Четвърти курс от ЦПОБ, проведен чрез дистанционна форма на обучение ПДФ Печат
UDC logo   
От 11 до 19 февруари 2021 г. чрез дистанционна форма на обучение се проведе курсът "УДК – методика на класифициране" с лектор Милена Миланова. Курсът е насочен за работа с осъвремененото съкратено издание на УДК, издадено на български език през 2017 г., което "е разработено в сътрудничество с Консорциума за УДК и отговаря на изискванията на еталона за съкратен вариант на класификационната схема". В него се включиха 39 библиотекари от цялата страна.

Участваха 11 души от НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, 5 души от РБ "Христо Ботев" – Враца, по 3 души от РБ "Димитър Талев" Благоевград, РБ "Петко Р. Славейков"  Велико Търново и Библиотека "Родина" – Стара Загора, 2 души от НЧ "Васил Левски 1928"  София и по един от Столична библиотека, НЧ "Напредък 1895"  Радомир и от читалищни библиотеки от област Враца: НЧ "Заря 1919"  с. Бутан, НЧ "Съзнание 1927"  с. Долни Вадин, НЧХП "Христо Ботев 1879" – Козлодуй, НЧ "Н. Й. Вапцаров 1924"  Криводол, НЧ "Просвета 1925"  Мездра, НЧ "Фар 1930"  с. Паволче, НЧ "Съзнание 1899"  с. Типченица, НЧ "Н. Й. Вапцаров 1927"  с. Хърлец, НЧ "Огнище 1930"  с. Челопек и НЧ "Пробуждане 1906"  с. Чирен.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева