Четвърти курс от ЦПОБ, проведен чрез дистанционна форма на обучение Печат
UDC logo   
От 11 до 19 февруари 2021 г. чрез дистанционна форма на обучение се проведе курсът "УДК – методика на класифициране" с лектор Милена Миланова. Курсът е насочен за работа с осъвремененото съкратено издание на УДК, издадено на български език през 2017 г., което "е разработено в сътрудничество с Консорциума за УДК и отговаря на изискванията на еталона за съкратен вариант на класификационната схема". В него се включиха 39 библиотекари от цялата страна.

Участваха 11 души от НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, 5 души от РБ "Христо Ботев" – Враца, по 3 души от РБ "Димитър Талев" Благоевград, РБ "Петко Р. Славейков"  Велико Търново и Библиотека "Родина" – Стара Загора, 2 души от НЧ "Васил Левски 1928"  София и по един от Столична библиотека, НЧ "Напредък 1895"  Радомир и от читалищни библиотеки от област Враца: НЧ "Заря 1919"  с. Бутан, НЧ "Съзнание 1927"  с. Долни Вадин, НЧХП "Христо Ботев 1879" – Козлодуй, НЧ "Н. Й. Вапцаров 1924"  Криводол, НЧ "Просвета 1925"  Мездра, НЧ "Фар 1930"  с. Паволче, НЧ "Съзнание 1899"  с. Типченица, НЧ "Н. Й. Вапцаров 1927"  с. Хърлец, НЧ "Огнище 1930"  с. Челопек и НЧ "Пробуждане 1906"  с. Чирен.