Професионална квалификация

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Пети курс от ЦПОБ, проведен чрез дистанционна форма на обучение ПДФ Печат
UDC logo   
От 18 март до 2 април 2021 г. чрез дистанционна форма на обучение се проведе курсът "УДК – методика на класифициране" с лектор Милена Миланова. Курсът е насочен за работа с осъвремененото съкратено издание на УДК, издадено на български език през 2017 г., което "е разработено в сътрудничество с Консорциума за УДК и отговаря на изискванията на еталона за съкратен вариант на класификационната схема". В него се включиха 31 библиотекари от цялата страна.

Участваха 8 души от РБ "Любен Каравелов" Русе, 4 души от РБ "Захарий Княжески" Стара Загора, 3 души от РБ "Николай Вранчев" Смолян, по 2 души от РБ "Никола Й. Вапцаров" Кърджали и Библиотека "Родина" – Стара Загора и по един от библиотеките при Технически университет Варна, Аграрен университет Пловдив, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", РБ "Дора Габе" Добрич, РБ "Гео Милев" Монтана, РБ "Проф. Боян Пенев" Разград, НЧ "Юрий Гагарин  1962"  с. Новачево, общ. Сливен, НЧ "Искра  1954"  София, НЧ "Георги С. Раковски – 1871" – с. Зелениково, общ. Брезово, НЧ "Дядо Иван Арабаджията  1926" – с. Царацово, общ. Марица, ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"  Велико Търново и ОУ "Любен Каравелов" Попово.

.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева