Професионална квалификация

Архив на ЦПОБ до 2010 г.
Организация и управление ПДФ Печат

Нива на обучение

ЦПОБ предлага продължаваща квалификация за:

  • библиотекари с различна образователна степен - специалисти, бакалаври, магистри, доктори на науките от различни видове библиотеки (научни, специални, общодостъпни, училищни);
  • управленски кадри с висше образование; 
  •  други специалисти с висше образование - информационни, книгоиздатели, книготърговци, читалищни дейци, журналисти, архивисти, музейни работници, учители, възпитатели.
Продължение...
 
Модули и курсове ПДФ Печат
 
Отзиви и отчети ПДФ Печат
 


IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева