Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул Ж

СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


наименование на курса:

        СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

основни теми в курса:

Видове изследвания. Статистически методи. Изготвяне на анкети и интервюта.

предназначен за: библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 3 дни (15 часа)

лектор:

доц. д-р Иван Евтимов – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика

   ..........................................

наименование на курса:

         ИНФОРМАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ: МЕТОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

основни теми в курса:

Информационно поведение. Потребности за информационно обслужване. Информационни услуги. Структура на информационната потребност. Моделиране и управление на информационното поведение. Модел на информационната услуга.

предназначен за: библиотечно-информационни специалисти с висше образование от справочните отдели на библиотеките

продължителност: 4 дни (20 часа)

лектор:

доц. д-р Дмитрий Варзоновцев – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика

..........................................

наименование на курса:

        СОЦИОЛОГИЯ НА КНИГАТА И ЧЕТЕНЕТО

основни теми в курса:

Предмет и обект на социологията на книгата. Социализиращата и развлекателната функции на книгата. Четенето като диалог и общуване. Основни типове читатели – ерудитът и екзистенциалният читател. Количествени и качествени техники на емпиричното изследване на четенето на книги. Читателските интереси като социокултурна система.

предназначен за: управленски кадри от научни библиотеки

продължителност: 2 дни (12 часа)

лектор:

д-р Димитър Мирчев – Университетска библиотека – Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева