Професионална квалификация

ПДФ Печат

Модул Д

СТАНДАРТИ В СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА
--------------------------------------------------------------------------------------------

наименование на курса:

         СЪВРЕМЕННА КАТАЛОГИЗАЦИЯ – ТРАДИЦИОННИ ЗНАНИЯ И НОВИ УМЕНИЯ

основни теми в курса:

Стандартизация на библиографския процес. Международни стандарти ISBD. Национални стандарти (вкл. разработени, но все още неутвърдени национални стандарти за некнижни носители, електронни ресурси и др.). Стандарти при автоматизираното каталогизиране – формати, използвани при изграждането на автоматизираните библиотечни системи и информационни бази данни. Връзки и взаимозависимости между ISBD и международно използваните формати за създаване и обмен на библиографски данни. Описание на различни видове библиотечни документи (с акцент върху съвременните видове документи) по националните стандарти за библиографско описание. Описание на различните видове библиотечни документи чрез формати. Създаване и работа с контролни файлове на автори и предметни рубрики.

предназначен за: библиотекари с висше образование с практически опит в областта на библиографското описание от общодостъпни библиотеки

продължителност: 5 дни (35 часа)

лектори:

доц. д-р Татяна Янакиева и н.с. Мария Капитанова – Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика
ст.н.с. д-р Александра Дипчикова и Виолета Людсканова – Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

 ..........................................

наименование на курса:

         СЪВРЕМЕННА КАТАЛОГИЗАЦИЯ – ТРАДИЦИОННИ ЗНАНИЯ И НОВИ УМЕНИЯ

основни теми в курса:

Стандартизация на библиографския процес. Международни стандарти ISBD. Национални стандарти, вкл. разработени, но все още неутвърдени национални стандарти (за некнижни материали, електронни ресурси). Азбучен каталог и изисквания за подреждане на каталожните картички. Стандарти при автоматизираното каталогизиране – формати, използвани при изграждането на автоматизираните библиотечни системи и информационни бази данни. Връзки и взаимозависимости между ISBD и международно използваните формати за създаване и обмен на библиографски данни. Описание на различни видове библиотечни документи по националните стандарти за библиографско описание. Описание на различните видове библиотечни документи чрез формати. Създаване и работа с контролни файлове на автори и предметни рубрики. 

предназначен за: библиотекари с висше образование без практически опит в областта на библиографското описание от общодостъпни библиотеки

продължителност: 5 дни (35 часа)

лектори:

доц. д-р Татяна Янакиева и н.с. Мария Капитанова – Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Катедра библиотекознание, научна информация и културна политика
ст.н.с. д-р Александра Дипчикова и Виолета Людсканова – Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

..........................................

наименование на курса:

        СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

основни теми в курса:

Стандартизация – предмет, принципи, методи. Съвременна нормативна база на националната стандартизация. Национален технически комитет по стандартизация – ТК 16 “АБИД” – структура и функции. Годишни програми и новоразработени български стандарти. Международни стандарти за БИД. Европейски стандарти за БИД.

предназначен за: ръководни кадри и библиотекари с висше образование от всички видове библиотеки

продължителност: 4 дни (20 часа)

лектор:

доц. д-р Севдалина Гълъбова – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева